Про стан здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення в місті Лисичанську за 6 місяців 2019 року

Станом на 01.07.19 загальна чисельність населення, яке проживає на території міста, становить 112489 осіб, у тому числі дітей до 18 років 17448 чол. (2018р. – 112489, в тому числі дітей до 18 років 17448 чол.).

Система охорони здоров'я міста представлена мережею лікувально-профілактичних установ в тому числі:

• Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 фактична потужність – 426 від. (планова – 1025 від.)

• Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 фактична потужність – 379 від. (планова – 550 від.)

• Центральна міська лікарня ім. Титова фактична потужність – 1365 від. (планова – 1330 від.)

• Стоматологічна поліклініка фактична потужність – 231 від. (планова – 70 від.)

Забезпеченість стаціонарними ліжками становить 49,3 на 10 тис. населення або 555 ліжок (6 міс. 2018р. – 50,2 на 10 тис. населення або 565 ліжок).

В середньому ліжка працювали 161,7 днів що на 0,06% більше ніж за 6 міс. 2018р. (161,6 днів).

Середня тривалість перебування на ліжку збільшилася на 0,9% і становить 11,1 днів (6 міс. 2018р. – 11,0).

Лікарняна летальність збільшилась на 20,8% і становить 2,9 (6 міс. 2018р. – 2,4).

Бюджетне фінансування лікування одного хворого в стаціонарних умовах з розрахунку на 1 ліжко/день 371,74 грн., в тому числі на медикаменти – 15,08 грн.; на харчування – 5,43 грн. (за цей же період 2018р. – 334,54 грн., в тому числі на медикаменти – 9,61 грн.; на харчування – 3,91 грн.).

Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню здійснюють 4 лікувально-профілактичних установ з фактичною потужністю 2405 відвідувань в зміну (6 міс. 2018 року – 2860) при плановій потужності 2975 відвідувань в зміну (6 міс. 2018 р. – 2975).

Кількість відвідувань на 1 мешканця склала 4,7 (6 міс. 2018р. – 5,6).

Показник флюорографічного обстеження дорослого населення на туберкульоз зменшився на 9,8 % і склав 324,1 на 1000 жителів (6 міс. 2018р. – 356,1).

Добровільне обстеження населення на ВІЛ-інфекцію збільшилось на 0,42% і склало 2,29% (6 міс. 2018р. – 1,87%).

Забезпеченість ліжками денних стаціонарів складає 17,3 на 10 тис. населення (6 міс. 2018р. – 26,3).

Кількість хворих, пролікованих в денних стаціонарах зменшилась на 21,2% і склала 251,1 на 10 тис. населення (6 міс. 2018р. – 318,7).

Пролікованих хворих в стаціонарах на дому зменшилось на 7,1% і склало 229,4 на 10 тис. населення (6 міс. 2018 р. – 247,0).

Медичну допомогу населенню надають 189 лікарів або 16,8 на 10 тис. населення (6 міс. 2018р. – 248 лікарів або 22,1) та 489 середніх спеціалістів з медичною освітою або 43,5 на 10 тис. населення (6 міс. 2018р. – 627 або 55,7).

Укомплектованість лікарями становить 66,4% (6 міс. 2018 р. – 57,7%).

Вакантні лікарські ставки за 1 півріччя 2019р. складають 9,25 ставки:

 • 0,75 ст. – лікар офтальмолог дитячий,
 • 0,5 ст. – лікар невролог дитячий,
 • 0,5 ст. – лікар гінеколог дитячий,
 • 0,5 ст. – лікар алерголог дитячий,
 • 1,75 ст. – лікар педіатр,
 • 1,0 ст. – лікар інфекціоніст дитячий,
 • 0,5 ст. – лікар хірург дитячий,
 • 2,0 ст. – лікар стоматолог дитячий,
 • 0,5 ст. – лікар стоматолог-ортодонт,
 • 1,25 ст. – лікар стоматолог-хірург.

Питома вага лікарів, що мають атестаційну категорію, складає 92,1% або 174 чол. (6 міс. 2018 р. – 88,7% або 220 чол.), молодших спеціалістів з медичною освітою – 79,3% або 388 чол. (6 міс. 2018р. – 80,2% або 514 чол.).

Вищу категорію мають 28,0% лікаря (53 чол.), першу – 38,6% (73 чол.), другу – 25,47% (48 чол.).

Протягом звітного періоду 39 лікарів та 91 молодших спеціалістів з медичною освітою пройшли курси підвищення кваліфікації.

Кількість осіб пенсійного віку серед працюючих лікарів становить 48 чол. або 25,4% (6 міс. 2018р. – 84 чол. або 33,9%), а серед молодших спеціалістів з медичною освітою 60 чол. або 12,3% (6 міс. 2018р. – 76 чол. або 12,1%).

У черзі на отримання житла перебуває 3 лікаря і 2 молодших спеціалісти з медичною освітою (6 міс. 2018р. – 3 лікаря і 2 молодших спеціаліста з медичною освітою).

Бюджетне фінансування склало 56967,689 тис. грн. або 86,6% від плану (6 міс. 2018р. – 72026,191 тис. грн. або 89,7% від плану), що становить на 1 мешканця 506,43 грн. (6 міс. 2018р. – 640,30 грн.)

Притягнуто позабюджетних асигнувань 7021,907 тис. грн., що становить 62,42 грн. на 1 мешканця (6 міс. 2018р. – 8230,900 тис. грн. або грн. 73,17 грн. на 1 жителя).

За рахунок усіх джерел фінансування було спрямовано на поліпшення матеріально-технічної бази ЛПУ 4904 тис. грн. (за 6 міс. 2018р. – 608,2 тис. грн.) у тому числі:

 • - за рахунок місцевого бюджету 168 тис. грн.;
 • - за рахунок державного бюджету 0,00 тис. грн.;
 • - за рахунок позабюджетних коштів 3945 тис. грн.;
 • - за рахунок місцевого фонду розвитку 791 тис. грн.

За рахунок місцевих коштів придбано 36 одиниць на загальну суму 63,7 тис. грн. (камера Горяєва – 1 од., кювети для КФК – 2 од., вимірювач АТ механічний LD-71 – 22 од., відсмоктувач Біомед 7А-23В – 2 од., рециркулятор бактерицидний ОРББ 30*3 – 4 од., камера УФ Мобіл – 4 од., зростомір напольний РП-2000 – 1 од.).

За рахунок позабюджетних коштів придбано 38 одиниць на загальну суму 3886,6 тис. грн. (відсмоктувач мед. Біомед – 1 од., бокс для ручної проявки дентальної плівки – 1 од., лампа фотополімерна – 2 од., апарат рентгенівський дентальний GRANUM – 1 од., скалер USD-№2 – 1 од., фетальний монітор матері та дитини – 1 од., кисневий концентратор Біомед – 2 од., апарат ШВЛ Біомед А7 – 2 од., апарат ШВЛ для новонароджених Hamilton C3 neo – 1 од., наркозно-дихальний апарат S 6100 А – 1 од., монітор пацієнта Біомед VM 800А – 3 од., фетальний монітор Біомед BF 500 – 1 од., багатоканальний інфузомат He aso SN-50F66 – 2 од, шприцевий дозатор Біомед М200А – 2 од., Монітор дефібрилятор ДКИ-Н-10 «АКСОН-БЕЛ» - 1 од., автономний зовнішній дефібрилятор Powerheart G5 – 1 од., електрокардіограф Біомед ВЕ300 – 2 од., система реанімації новонароджених VARIOTHERM KCE WY 3042 Weyer – 1 од., портативний УЗ пристрій ДР10 Mindray – 1 од., сенсор к УЗ пристрою 75L53AE – 1 од., сенсор к УЗ пристрою 65ЕС10ЕВ – 1 од., ліжка медичні багатофункціональні – 2 од., установка стоматологічна з кріслом стоматологічним GRANUM TS-PRO 208 (з нижнім підводом шлангів) – 2 од.).

За рахунок місцевого фонду розвитку придбано 4 одиниці на загальну суму 608 тис. грн. – (апарат штучної вентиляції легень ЮВЕНТ Т – 1 од., реанімаційний монітор пацієнта HEACO G3L – 3 од.).

На пологове відділення було придбано 8 од. на загальну суму 1365 тис. грн. (фетальний монітор матері та дитини – 1 од., реанімаційний монітор пацієнта HEACO G3L – 3 од., апарат ШВЛ для новонароджених Hamilton C3 neo – 1 од., фетальний монітор Біомед BF 500 – 1 од., багатоканальний інфузомат He aso SN-50F66 – 1 од, система реанімації новонароджених VARIOTHERM KCE WY 3042 Weyer – 1 од.).

На капітальний ремонт виділено за рахунок місцевого бюджету 61,976 тис. грн. Виконано ремонт систем водопостачання, водовідведення приміщень центральної міської поліклініки – 27,72 тис. грн.

Власними силами відремонтовано:

 • · 2 кабінета центральної міської поліклініки;
 • · палати 1, 2, 4, 7, роздаточна кімната прийому їжі, хол інфекційного відділення;
 • · палати 2, 4, 13, 14 хірургічного відділення;
 • · реанімаційне відділення – заміна двух світильників,
 • · холодильну камеру патанатомічного відділення;
 • · автоклавну операційну гінекологічного відділення;
 • · відділення паталогії авагітності;
 • · замінена труба водопостачання 100 м. – D 75 мм., 50 м. – D 63 мм в міській центральній поліклініці.

Демографічна ситуація дещо погіршилась.

Народжуваність зменшилась на 19,4% і склала 2,86 на 1000 населення (6 міс. 2018р. – 3,55 на 1000 населення).

Кількість померлих склала 810 чол., що на 132 чол. меньше, ніж за 6 міс. 2018р. (942 чол.). Показник загальної смертності зменьшився на 14,2 % і склав  7,2 на 1000 жителів (6 міс. 2018р. – 8,4).

У структурі провідних причин смертності населення провідні місця посіли:

 • · 1-е місце – хвороби системи кровообігу 78,6% (6 міс. 2018р. – 77,1%);
 • · 2-е місце – злоякісні новоутворення 15,0% (6 міс. 2018р. – 15,0%);
 • · 3-е місце – хвороби органів травлення 2,3 % (6 міс. 2018р. – 3,9%).

Природний приріст зменшився і становить (-4,3), за 6 міс. 2018р. – (-4,8).

Малюкова смертність склала 18,6 на 1000 народжених живими (6 міс. 2018р. – 12,3).

Випадків материнської смертності не зареєстровано.

Рівень госпіталізації на 100 жителів знизився на 2,8% і склав 6,9 (6 міс. 2018р. – 7,4).

У структурі госпітальної захворюваності всього населення провідні місця займають:

 • • 1-е місце – хвороби серцево-судинної системи – 25,3% (6 міс. 2018р. – 24,4%).
 • • 2-е місце – хвороби органів сечостатевої системи – 10,6% (6 міс. 2018р. – 10,2%).
 • • 3-е місце – хвороби органів травлення – 9,3% (6 міс. 2018р. – 9,5%).

Показник захворюваності на всі форми туберкульозу збільшився на 14,8% і склав 30,2 на 100 тис. населення (6 міс. 2018р. – 26,3).

Захворюваність на деструктивні форми туберкульозу збільшилась на 31,3% і склала 22,2 на 100 тис. населення (6 міс. 2018р. – 16,9).

Первинна захворюваність на злоякісні новоутворення зменшилась на 3,6% і склала 140,5 на 100 тис. населення (6 міс. 2018р. – 145,8).

Питома вага, активно виявлених випадків онкозахворювань при профоглядах в загальній кількості хворих з вперше діагностованими злоякісними новоутвореннями збільшилась на 4,1% і склала 24,6% (6 міс. 2018р. – 20,5%).

Загальна кількість ВІЛ-інфікованих станом на 01.07.2019р. зменшилась на 0,4% і склала 466 осіб або 414,26 на 100 тис. нас. (6 міс. 2018р. – 468 чол., або 416,04 на 100 тис. нас.).

Кількість первинно зареєстрованих випадків ВІЛ-інфікованих збільшилась на 3,9% і склала 27 чол. або 24,0 на 100 тис. населення (6 міс. 2018р. – 26 чол. або 23,1 на 100 тис. нас.).

Загальна кількість хворих СНІД становить 123 чол. або 109,34 на 100 тис. населення, що на 8,9% більше, ніж за 6 міс. 2018р. (113 чол. або 100,45 на 100 тис. населення).

За звітний період зареєстровано 19 випадків СНІДу або 16,8 на 100 тис. нас., що більше на 26,3% ніж за (6 міс. 2018р. – 15 випадків або 13,3).

Захворюваність населення на сифіліс складає 5 чол., або 4,4 на 100 тис. нас., (6 міс. 2018р. – 4,4 на 100 тис. населення).

Первинна захворюваність населення на розлади психіки та поведінки зменшилася на 51,1% і склала 106,7 на 100 тис. населення (6 міс. 2018р. – 218,6).

Первинна захворюваність на наркоманію зменшилась на 13,5% і склала 11,5 на 100 тис. населення (6 міс. 2018р. – 13,3), алкоголізмом зменшилася на 56,8% і склала 36,4 на 100 тис. населення (6 міс. 2018р. – 84,4).

Первинно визнано інвалідами серед всього населення 165 чол. (6 міс. 2018р. – 177 чол.). Показник первинного виходу на інвалідність серед усього населення зменшився на 6,7% і склав 14,7 на 10 тис. населення (6 міс. 2018г. – 15,7).

У структурі первинного виходу інвалідність всього населення провідні місця займають:

 • • 1-е місце – новоутворення 23,6% (6 міс. 2018р. – 26,6%);
 • • 2-е місце – хвороби системи кровообігу 18,8% (6 міс. 2018р. – 22,0%).
 • • 3-е місце – хвороби кістково-м'язової системи – 15,8% (6 міс. 2018р. – 13,0%).

Первинно визнано інвалідами серед населення працездатного віку 132 чол. (6 міс. 2018р. – 156). Показник первинного виходу на інвалідність серед населення працездатного віку зменшився на 15,3% і склав 11,7 на 10 тис. населення
(6 міс. 2018р. – 13,9).

Виконання плану імунізації становить:

 • - туберкульоз – 96,5% (6 міс. 2018р. – 95,0%).
 • - кір, краснуха, паротит – 45,8% (6 міс. 2018р. – 41,9%).
 • - дифтерія – 44,0% (6 міс. 2018р. – 32,0%).
 • - поліомієліт – 34,0% (6 міс. 2018р. – 35,0%).

На диспансерному обліку в ЛПУ знаходиться 2077 (за 6 міс. 2018р. – 2346) ветерана війни, з них проліковано амбулаторно 992 чол. (6 міс. 2018р. – 1993), в стаціонарних умовах – 194 чол. (6 міс. 2018р. – 188 чол.); оздоровлено в санаторно-курортних умовах – 15 чол. (6 міс. 2018р. – 21 чол.).

Витрати на стаціонарне лікування одного ветерана війни з розрахунку на 1 ліжко-день склали 27,9 грн., в тому числі на медикаменти – 14,41 грн.; на харчування – 13,49 грн. (6 міс. 2018р. – 14,23 грн., у т. ч. на медикаменти –
1,70 грн.; на харчування – 12,53 грн.).

На обліку в лікувально-профілактичних установах знаходиться 516 постраждалих в результаті наслідків аварії на ЧАЕС (6 міс. 2018р. – 533 чол.), з них проліковано: в стаціонарних умовах 85 осіб (6 міс. 2018р. – 24 чол.), амбулаторно – 446 чол. (6 міс. 2018р. – 406 чол.), санаторно-курортно оздоровлено – 8 чол. (6 міс. 2018р. – 2 чол.), у реабілітаційних центрах 25 чол. (6 міс. 2018р. – 0 чол.) та в інших закладах – 5 чол. (6 міс. 2018р. – 0 чол.).

Витрати на стаціонарне лікування одного потерпілого в результаті наслідків аварії на ЧАЕС з розрахунку на 1 ліжко-день склали 30,78 грн., у т.ч. на медикаменти – 15,80 грн., на харчування – 14,98 грн. (6 міс. 2018 р. з розрахунку на 1 ліжко-день витрати склали 15,57 грн., у т.ч. на медикаменти – 0,32 грн., на харчування – 15,25 грн.).

З метою виконання плану комплектування резерву донорів були прийнято 841 донорів (22,1% від річного плану).

За звітний період в ЛПУ надійшло 76 звернень населення, з питання якості надання медичної допомоги населенню міста 10 звернень.

Шляхи вирішення проблемних питань:

 • 1. Закінчити процес реорганізації закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги.
 • 2. Укомплектувати реорганізовані заклади охорони здоров’я згідно Табелю оснащення.
 • 3. Провести підготовчі заходи щодо заключення Договору з Національною службою здоров’я України.

Директор КУ «ТМО м. Лисичанська» Г. Старченко