Про роботу фінансового управління Лисичанської міської ради за І півріччя 2018 року

За І півріччя 2018р. до загального фонду бюджету міста надійшло доходів 455,1 млн. грн., у тому числі:

 • - власних надходжень міського бюджету – 121,6 млн. грн.;
 • - субвенцій з державного та обласного бюджетів – 316,9 млн. грн.;
 • - базова дотація з державного бюджетів – 16,6 млн. грн.

До спеціального фонду надійшло – 12,1 млн. грн. у тому числі:

 • - власних надходжень – 12,1 млн. грн.

На видатки з загального фонду бюджету було спрямовано 458,6 млн. грн., у тому числі:

 • - на заробітну плату з нарахуваннями – 84,7 млн. грн.;
 • - на енергоносії бюджетних установ, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету – 23,5 млн. грн.;
 • - на харчування та медикаменти (окрім медичних закладів)- 5,4 млн. грн.;
 • - на житлово-комунальне та дорожнє господарство, транспорт – 10,5 млн. грн.;
 • - на інші виплати населенню – 0,3 млн. грн;
 • - інші поточні видатки (предмети, матеріали, бензин, оплата за послуги, зв'язок,відрядження, тощо) – 4,2 млн. грн.;
 • - за рахунок коштів місцевого бюджету на охорону здоров'я – 16,6 млн. грн.;
 • - інша дотація Новодружеській і Привільскій міським радам – 0,8 млн. грн.;
 • - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам – 52,4 млн. грн;
 • - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на охорону здоров'я – 54,6 млн. грн.;
 • - за рахунок субвенцій з державного бюджету на субсидії, пільги ветеранам, дитячі виплати – 205,6 млн. грн.

У структурі видатків міського бюджету у І півріччі захищені статті складають 443,1 млн.грн. або 96,6 % загального обсягу.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ профінансована у повному обсязі у встановлені терміни, прострочена заборгованість відсутня.

За рахунок спеціального фонду бюджету на утримання бюджетних установ та проведення капітальних видатків спрямовані кошти у сумі 13,7 млн. грн., у тому числі:

 • - за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 12,2 млн. грн.;
 • - за рахунок коштів бюджету розвитку – 1,5 млн. грн.

Начальник фінансового управління О.В. Сапегина