Про роботу відділу освіти Лисичанської міської ради у 2015 році

Відділ освіти є виконавчим органом Лисичанської міської ради, функціонує на основі Положення про відділ освіти Лисичанської міської ради, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови в Україні», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами управління освіти і науки облдержадміністрації, рішеннями Лисичанської міської ради, міського виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також іншими нормативно-правовими документами органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Відділ освіти працює за річним планом роботи.

У 2015 році діяльність відділу освіти, навчальних закладів міста була спрямована на реалізацію Програми розвитку освіти м. Лисичанська на 2011-2015 роки. Аналіз стану розвитку освітньої галузі міста Лисичанська у 2015 році дає підстави визначити, що відділ освіти Лисичанської міської ради, педагогічні колективи навчальних закладів проводили цілеспрямовану роботу щодо реалізації основних напрямів державної освітньої політики, забезпечення якості освіти, належних умов для організації та здійснення навчально-виховного процесу.

Мережа навчальних закладів м. Лисичанська у 2015 році складає 22 загальноосвітніх навчальних заклади, 2 позашкільних навчальних заклади, 16 дошкільних навчальних закладів (з них 14 комунальної форми власності).

Із числа ЗНЗ:

  • · шкіл І-ІІ ступенів – 5
  • · шкіл І-ІІІ ступенів – 17, з них:
  • - багатопрофільний ліцей;
  • - багатопрофільна гімназія;
  • - спеціалізовані школи І-ІІІ ступенів № 8, 27;
  • - НВК «Школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант».

За підсумками 2014/2015 навчального року :

  • - до наступних класів переведено 7199 учнів;
  • - закінчили 9 класів 687 випускників, з них 54 одержали свідоцтво з відзнакою;
  • - закінчили 11 клас 402 учні, з них нагороджені золотою медаллю 20 випускників, срібною медаллю – 22.

Повну загальну середню освіту здобули 402 учні. З числа випускників 2015 року 292 (72,6%) продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації.

Повну загальну середню освіту за екстернатною формою навчання та отримали 33 особи на базі Лисичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3.

Контингент учнів шкіл міста у 2015/2016 начальному році складає 7937 осіб на 380 класів. У навчальних закладах створено оптимальну мережу профільних класів, яка видозмінюється, удосконалюється, але залишається стабільною. Профільним навчанням в 2015 році охоплено 824 (100 %) учнів 10-11-х класів. Найбільша кількість старшокласників навчається в класах природно-математичного напряму (321), в класах технологічного напряму – 155, філологічного – 154, суспільно-гуманітарного – 99 учнів. Ліцензована професійна підготовка учнів по професії «Водій автотранспортних засобів категорії С1» надається в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7. Навчання 95 (11,5%) учнів старших класів здійснюється за навчальним планом універсального профілю.

Освітню діяльність загальноосвітніх навчальних закладів міста було спрямовано на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Указів Президента України та Постанов Кабінету Міністрів щодо підвищення ефективності функціонування галузі, збереження мережі освітніх закладів з метою забезпечення конституційного права громадян на повну загальну середню освіту.

У місті функціонують 3 україномовні (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 та загальноосвітні школи І-ІІ ступенів № 9, 24), 2 російськомовні та 16 двомовних шкіл. У 160 українських класах навчаються українською мовою 2927 учнів, що становить 36,9% від загальної їх кількості. Перших класів з українською мовою навчання – 14, в яких навчається 297 учнів (32% від загальної кількості першокласників).

Відділом освіти створені всі умови щодо організації безкоштовного харчування учнів. Протягом І півріччя 2015 року безкоштовним харчуванням були забезпечені пільгові категорії учнів відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» на суму 7 грн. на день для дітей-сиріт, дітей, залишених без батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах. Протягом вересня-грудня 2015 року безкоштовним гарячим харчуванням, крім учнів пільгової категорії, також були забезпечені учні початкових класів на суму 7 грн. на день.

Сьомий рік працює міська психолого-медико-педагогічна консультація.

У 2015 році кількість дітей дошкільного та шкільного віку в нашому місті становить 18103 дитини віком від 0 до 18 років,(4400 дітей дошкільного віку та 13703 шкільного віку). Для дітей і підлітків, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальні заклади, створені умови для здобуття освіти за індивідуальними планами і програмами. Третій рік у школах міста ( ЗОШ І-ІІІ ступенів №12,14) працюють 3 класи з інклюзивним навчанням, де навчаються 3 дитини з особливими освітніми потребами разом зі здоровими дітьми.

Відділ освіти приділяє значну увагу вирішенню соціальних проблем щодо організації відпочинку та зайнятості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у літній період, насамперед дітей з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування. Влітку 2015 року був організуваний відпочинок близько 400 дітей та підлітків пільгової категорії.

Канікулярний відпочинок – соціально-педагогічне явище, ефективність якого обумовлена різноманіттям форм виховної та освітньої діяльності, інтенсивністю спілкування дітей та дорослих.

Для створення умов щодо організації повноцінного відпочинку та зайнятості дітей з 2 по 17 червня 2015 року у містах Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля гостинно розпочали свою роботу 9 Літніх мовних таборів на базі загальноосвітніх навчальних закладів №№2, 4, 5, 14, 25, 26, 27, 29, НВК «Гарант».

Це не тільки відпочинок але й один з нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей іноземним мовам, що є пріоритетом в контексті європейської інтеграції України. В цих таборах діти мали можливість спілкуватися англійською та німецькою мовами та застосовувати їх у різних формах діяльності (ігрові і концертні програми, театральні вистави.)

За літній період 2015 року в Літніх мовних таборах відпочило 500 дітей. З них 340 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Дошкільна освіта у м. Лисичанську представлена 16 функціонуючими дошкільними навчальними закладами (в тому числі 14 – комунальної форми власності), в яких виховується 2141 дитина віком від 1,5 до 7 років.

Дошкільні навчальні заклади працюють цілорічно за режимом 10,5 та 12 годин на добу в залежності від потреби батьків. В них працює 4 спеціалізовані групи для дітей з порушенням мови (ДНЗ №1 «Шпачок, №3 «Дюймовочка», №6 «Чайка», №13 «Ромашка»), три – з порушенням зору (ДНЗ №5 «Усмішка», ДНЗ №7 «Іскорка»), діють 7 логопедичних пунктів в ДНЗ № 4 «Росинка», ДНЗ № 8 «Світлячок», ДНЗ№ 9 «Червона шапочка», ДНЗ № 10 «Малятко», ДНЗ № 11 «Струмочок», ДНЗ «Колосок» та в ЗОШ №8. Працює три україномовних заклади (ДНЗ № 5 «Усмішка», ДНЗ №7«Іскорка», №14 «Теремок»). У 9 дитячих садках функціонують україномовні групи, в яких за бажанням батьків режимні процеси та заняття проводяться українською мовою. Педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів реалізують Державний стандарт – Базовий компонент дошкільної освіти і працюють за програмами рекомендованими МОН України в 2015-2016 навчальному році.

За останні роки значно поповнилася матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів. Всі дошкільні заклади знаходяться у типових відремонтованих приміщеннях. В 15 закладах обладнані міні–спортзали, в одному – плавальний басейн, в 4 – оранжереї, в 2 – авто кімнати, в 4 – «Світлиці», що дає змогу підвищити рівень якості навчально-виховного процесу.

Одним із головних завдань є пошук шляхів реалізації якісної і доступної дошкільної освіти, її модернізація та розширення мережі дошкільних навчальних закладів у місті.

Закінчується робота по реконструкції приміщень ЗОШ № 3 під навчально-виховний комплекс «Школа - дитячий садок», що передбачає відкриття двох груп на 40 місць. Повністю укомплектовані групові кімнати, придбане обладнання для прогулянкових майданчиків. В дошкільних закладах №1 «Шпачок» та №3 «Дюймовочка» відкриті по одній у кожному з закладів додаткових групи для дітей дошкільного віку.

Це допомогло влаштувати у дошкільні заклади 40 дітей.

З метою забезпечення умов для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у всіх ДНЗ міста створені консультативні пункти для батьків, діти яких не відвідують дошкільні навчальні заклади. В загальноосвітніх навчальних закладах проводяться заняття з дітьми п’ятирічного віку в рамках державної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Педагогами дошкільних закладів здійснюється соціальний патронат дітей, що виховуються вдома. Завдяки проведеній роботі досягнуті наступні результати: рівень охоплення дітей дошкільного віку від 3 до 6 років всіма формами дошкільної освіти в м. Лисичанську складає 85 %, охоплення дітей старшого дошкільного віку – 100%.

Діяльність позашкільних навчальних закладів міста направлена на створення умов для охоплення позашкільною освітою не менше 70 відсотків дітей шкільного віку.

У місті Лисичанську протягом багатьох років зберігається мережа позашкільних навчальних закладів відділу освіти, відділу культури та відділу у справах сім’ї , молоді та спорту. В мережі відділу освіти працює два позашкільних навчальних заклади: Комунальний заклад «Позашкільний навчальний заклад Лисичанський центр науково – технічної творчості учнівської молоді» та Центр позашкільної роботи зі школярами та молоддю з екологічним відділенням у південній частині міста. Позашкільні навчальні заклади відділу освіти виховують 2615 учнів у 179 гуртках за сьома напрямками.

Для участі дітей у науково-дослідницькій діяльності на базі Донбаського технічного університету у 2015-2016 навчальному році у місті Лисичанську працює обласна очно-заочна школа МАН, секції якої у вихідні дні відвідують обдаровані учні ЗНЗ Лисичанська.

У загальноосвітніх навчальних закладах працює 319 гуртків та спортивних секцій, які відвідує 4791 учень.

У міській ДЮСШ у 14 спортивних відділеннях працює 74 групи з наповнюваністю 838 спортсменів.

У системі відділу культури функціонує 4 школи мистецтв та 3 клуби, в яких у позаурочний час навчаються 2088 обдарованих дітей міста.

В цілому по місту створені умови для зайнятості дітей у позаурочний час. В середньому охоплення позашкільною освітою (без урахування шкільних гуртків ) складає 5541 особа, що відповідає 69,8 % від кількості дітей у мережі ЗНЗ. Незважаючи на це, в місті постійно ведеться робота щодо збільшення кількості гуртків, секцій, творчих об’єднань, запровадження нових форм охоплення позашкільною освітою.

Національно-патріотичне виховання, соціальне становлення, створення умов для самореалізації дітей, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію змістовного дозвілля та відпочинку забезпечують нові напрями гурткової роботи.

На базі НВК «Гарант» працює ціла мережа гуртків з медіа-освіти учнів: «Шкільне телебачення», « У світі медіа», «Школа журналіста», «Анімаційна студія». У ЛЦНТТУМ також відкрито новий напрям роботи, а саме анімаційна студія «Мультяшка».

У 2015-2016 навчальному році на базі шести загальноосвітніх навчальних закладів відкрито гурток козацько-лицарського виховання за програмою «Джура». Також активно розвивається напрям національно-патріотичного виховання через туристичні подорожі у позаурочний час завдяки співпраці з педагогами Західної України. В рамках акції «Схід- захід разом» у краєзнавчих подорожах побувало близько 10 груп учнів ЗНЗ міста.

Активно впроваджується соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти, до якого належать клуби старшокласників, клуби спілкування, школи лідерів та об’єднання учнівського самоврядування, Євро-клуби тощо. Психологічна служба відділу освіти співпрацює з суспільними організаціями з питань психологічної реабілітації учнів, педагогів та батьків під час поствоєнного синдрому. Психолог гімназії є сертифікованим тренером у міжнародному проекті «Гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб та громадян, які зазнали наслідків у конфлікті у Східній Україні» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда Україна». Тренер охоплює навчальні заклади міста, в яких немає психологів різними формами просвітницької та тренінгової роботи з поведінки у стресовій ситуації та поведінки з вибухонебезпечними предметами. З листопада 2014 року навчальні заклади міста плідно співпрацюють з Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Студентське братство» у сфері розвитку правової свідомості та громадської активності старшокласників. Учні НВК «Гарант» стали спікерами на заходах ВМГО «Студентське братство» та були залучені до правоосвітніх презентацій та показів право освітніх документальних фільмів своїм одноліткам з інших шкіл міста.

На базі ЗОШ № 30 продовжує роботу гурток ЛЦНТТУМ операторів колективної радіостанції.

ЛЦНТТУМ взяв участь у конкурсі проектів ЮНІСЕФ, за підсумками якого отримав 27 комплектів конструктору «ЛЄГО». Це надало можливість відкрити новий напрям у гуртковій роботі з конструювання.

З метоюреалізація прав і інтересів дітей, Програми розвитку системи освіти міста Лисичанська на 2011-2015 рр., Центр позашкільної роботи зі школярами та молоддю став учасником і переможцем обласного щорічного конкурсу проектів розвитку місцевого самоврядування.

Виховний процес в навчальних закладах міста – цілісна, динамічна система, мета якої – розвиток інтелігентної, компетентної, відповідальної особистості, яка виявляє свої здібності в різних сферах життєдіяльності. Для виховної роботи кожного навчального закладу характерні пошук гуманістичної основи життєдіяльності, зростаюче розуміння необхідності створення комфортної атмосфери для розвитку творчих здібностей, виявлення лідерських якостей особистості. В кожному навчальному закладі визначена система роботи на основі Моделі організації виховної діяльності, яка сприяє гуманізації відносин в колективі між вчителями, учнями, батьками школярів. Педагогічні колективи в своїй роботі спираються на сукупність ідей, поглядів, принципів, які складають певну концепцію виховання, об’єднуючи професіоналів вихователів і вихованців у колектив однодумців.

Реалізуючи виховну проблему, педколективи шкіл міста спрямували виховний процес на пошук методів удосконалення виховної роботи на основі впровадження інноваційних технологій, реалізацію соціальної функції виховання, підготовки випускників школи до успішної життєдіяльності.

Пріоритетним напрямком виховної роботи у місті є національно-патріотичное виховання. У системі освіти Лисичанська створено цілісну систему національно-патріотичного виховання, яка передбачає формування у дітей відчуття приналежності до України, особистої відповідальності за долю держави та Українського народу, виховання поваги до державних символів, шанобливого ставлення до традицій і культури .

Лисичанським методичним центром забезпечено науково-методичний супровід навчальних закладів міста з національно-патріотичного виховання. Протягом 2014-2015 навчального року вже проведені наступні заходи: «Методичні дебати ММО класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів м.Лисичанська “Актуальні проблеми патріотичного виховання молоді; Засідання «круглого столу» викладачів суспільних дисциплін та учнів старших класів на тему «День Соборності та свободи України: національна єдність та громадянська злагода» у Лисичанському краєзнавчому музеї; Навчально-методичний семінар для вчителів «Захисту Вітчизни» «Набуття старшокласниками практичних умінь і навичок з основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань у ході вивчення предмета «Захист Вітчизни»; Практичний семінар для заступників директорів з ВР «Музейна педагогіка в системі патріотичного виховання в ЗНЗ м. Лисичанська»; Навчально-методичний семінар для вчителів історії та правознавства «Формування громадянської компетентності учнів у дієвому партнерстві вчителя та учнів на уроках правознавства. Чинники національно-патріотичного виховання учнівської молоді при формуванні у школярів активної громадянської позиції»; Засідання «круглого столу»- Практичний семінар для вихователів груп дітей раннього, молодшого та середнього віку ДНЗ «Формування патріотичних почуттів дошкільників засобами організації краєзнавчої роботи. Спільна робота ДНЗ та міських музеїв»; «Круглий стіл» для вчителів предметів художньо-естетичного циклу «Патріотичне виховання засобами мистецько-художньої освіти в ЗНЗ»; Семінар-презентацію для педагогів-організаторів «Волонтерська діяльність учнів: мета, актуальні напрямки, досвід організації».

Почуття патріотизму формується у школах і на уроках мови та літератури, художньої культури, «Захисту Вітчизни», історії, географії. Взагалі виховання громадянина патріота в наших навчальних закладах наскрізне, тобто охоплює всі складові навчально-виховного процесу. Так в ліцеї створена система громадянської освіти через включення до робочого навчального плану спеціальних громадянознавчих курсів, спрямованих на формування основних цінностей громадянського суспільства і громадянських компетентностей.

Велику роботу з виховання шанобливого ставлення до народних традицій та патріотичного виховання також проводять позашкільні заклади.

В КЗ «ЛСШ «27» функціонує військово-спортивний клуб «Сокіл». У лютому проведений щорічний міський стрілецький турнір «Кубок Сокола». З вересня керівник клубу Костиря П.О. розпочав співпрацю з Товариством Червоного Хреста України. Ця робота дає можливість готувати учнів та педагогів міста до роботи у якості волонтерів з надання першої медичної допомоги.

Але найбільш дієвими у вихованні патріотизму є виховні заходи, які проводяться в школах. Їх можна класифікувати за різними формами та методами проведення. Це інформаційно-масові заходи: виховні години, бесіди, темами яких є: святкування знаменних дат, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми України тощо. Традиційними стали заходи до Дня Перемоги , до Дня партизанської слави , проведення змагань «Козацькі забави», святкувань Дня Збройних Сил України, Дня Соборності, Дня гідності і свободи, Дня вшанування пам’яті героїв небесної сотні, Дня української письменності, Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій, вшанування пам’яті тих, хто пішов з життя внаслідок аварії на ЧАЕС, зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами, воїнами-учасниками АТО, екологічні акції, Шевченківські літературні свята. Новою формою роботи в окремих закладах стало виконання Гімну не тільки на загальношкільних святах. Як приклад можна навести виконання Державного Гімну України на початку навчального тижня. У гімназії, Гаранті та ЗОШ №14 започатковані щотижневі загальношкільні інформаційні хвилини, радіо лінійки. Наочні заходи також привертають увагу не тільки дітей, а і батьків. Зокрема, в усіх навчальних закладах оформлено стенди з національною символікою, працюють виставки образотворчого та декоративно-пркладного мистецтва, у шкільних бібліотеках до визначних дат організовуються тематичні виставки, у НВК «Гарант» в холі навчального закладу встановлено телевізійний монітор по якому транслюються ролики, шкільні випуски новин. Важливим фактором патріотичного виховання дітей та учнівської молоді є шкільні музеї, яких в наших школах 11. Музеї організовують дослідницьку діяльність учнів, проводять екскурсії, позакласні заходи патріотичного спрямування. В усіх навчальних закладах оформленні куточки, які висвітлюють події в зоні АТО. Серед інтегрованих методів роботи в нашому місті поширено роботу учнівського самоврядування, волонтерську роботу. Ми не забуваємо про дітей інвалідів, ветеранів, переселенців. У складний для нашої країни час діти виявляють свої найкращі патріотичні почуття, морально підтримуючи українську армію. Бійців АТО запрошують на виховні заходи, учні та вчителі збирають кошти на придбання одягу та взуття, плетуть маскувальні сітки, пишуть вітальні листи до свят та через волонтерів передають на блокпости. Учні ліцею, НВК «Гарант», КЗ «ЛСШ №27», КЗ «ЛСШ №8» стали учасниками акції «Схід-Захід разом».

Навчальні заклади міста плідно співпрацюють з громадською організацією «Сприяння розвитку Лисичанська» та Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Студентське братство» у сфері розвитку правової свідомості та громадської активності школярів. Учні навчальних закладів міста стали учасниками низки просвітницьких заходів, які сприяють примиренню, вихованню взаєморозуміння між представниками різних регіонів України та виховують відчуття єдності України. Волонтерами «Студентського братства» у жовтні-грудні було організовано перегляд документальних фільмів патріотичного спрямування. Учні та батьки стали учасниками «Маршу миру», міських заходів, присвячених Дню Збройних Сил України, Дню Соборності, тощо. 18 загальноосвітніх навчальних закладів міста стали учасниками масштабного культурного – просвітницького проекту «Відкривай Україну».

Навчальні заклади – учасники Всеукраїнських, обласних конкурсів, акцій, експедицій, оглядів.

Вже не перший рік в Лисичанську працює міська дитяча організація «ДОЛЯ», яка об’єднує дітей та підлітків 21 первинних шкільних дитячих організацій. Вона спрямовує свою діяльність на: виховання національно-патріотичної та громадянської свідомості учасників дитячого руху. В рамках міста з участю її членів проводяться численні акції щодо впорядкування історичних пам’яток, відвідування ветеранів, зустрічі з воїнами АТО. В системі ведеться робота щодо обладнання музейних кімнат, збір інформації до Книги пам’яті, Літопису знаменних дат. З великим бажанням діти є організаторами та ініціаторами ряду проектів: «Сьогодні ми діти, а завтра – народ», «Діти миротворці», «Новий погляд», «Гордість нашого краю» тощо.

Активістами та лідерами д/о «ДОЛЯ» проводиться систематична робота, спрямована на підтримку соціально-незахищених категорій населення. Організація налічує 21 шкільний волонтерській загін, в них 1313 волонтерів. На рахунку волонтерів маса благодійних операцій, акцій, конкурсів: «Ми поруч», «Вір у себе», «Ветеран. Серце до серця», «Територія добра», «Посилка солдату», «Голуб надії» тощо. Учасниками волонтерського руху протягом року надається адресна допомога ветеранам та людям з особливими потребами. Збирається гуманітарна допомога, відвідуються діти міського притулку. Щороку члени дитячої організації активно приймали участь у Всеукраїнських благодійній акції «Серце до серця». В ряді шкільних д/о аби отримати теоретичні знання організоване навчання школи «Юного волонтера». Традиційним, спільно з громадською організацію «Червоний Хрест» стало проведення зльоту волонтерів «Твори добро» та конкурсу творчих робіт дітей-інвалідів.

Особлива увага в організації приділяється розвитку лідерських, організаторських якостей у підлітків. На базі Центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю діє «Школа лідера». Започатковані проекті «Міст дружби», «Лідер року» тощо.

Активну роботу організація проводить щодо профорієнтації учнівської молоді. Сприяє залученню широкого загалу дітей до участі у змаганнях команд КВК ЮІР, фестивалів ДЮП тощо.

В організації створюються належні умови щодо розвитку інтелектуальних здібностей дитини, її творчого самовдосконалення. Щорічно для юних інтелектуалів плануються та проводяться конкурси: «Дебати», «Що? Де? Коли», «Найрозумніший», «Відун» тощо.

З метою надання можливостей дітям вільно висловлювати свої думки в дитячих організаціях створені прес-центри, сайти, ведуться періодичні видання газет з життєдіяльності д/о. Для підтримки професійного росту юних журналістів діють школи «Юного журналіста». Юним журналістам надається можливість випробувати свої професійні здібності на міському фестивалі дитячої преси «Золотий диктофон».

Активна робота в д/о «ДОЛЯ» ведеться з питань екології, природоохоронної діяльності, з профілактики негативних явищ, формування ЗСЖ.

Розвиток фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах м. Лисичанська націлений, насамперед, на зміцнення здоров’я учнів, фізичний розвиток і рухову активність. Одним із діючих засобів зміцнення здоров’я учнів, поліпшення їхнього фізичного розвитку є проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня школи, організація і проведення загальношкільних фізкультурно-масових і спортивних заходів, які відіграють важливу роль у житті молоді. З цією метою щорічно проводиться міська спартакіада школярів. В рамках спартакіади ведеться пропагандистська та практична робота з питань фізичної культури та спорту. Завдяки дням здоров’я, спортивним святам та розвагам, змаганням, спортивним фестивалям та акціям діти, які не охоплені заняттями в спортивних гуртках та секціях, починають проявляти зацікавленість та інтерес до фізичної культури і спорту.

Під час спартакіади виявляються найбільш авторитетні навчальні заклади в галузі фізичного виховання. До міської спартакіади у 2015 році увійшли змагання з баскетболу, футболу, настільного тенісу, «Старти надій», «Козацький гарт». За підсумками міських етапів у 2015 році честь міста на зональних, обласних та Всеукраїнському етапах спортивних змагань відстоювали переможці міських змагань: Баскетбол(зона) –ЗОШ №4 ; «Старти надій»(зона) -ЗОШ №14, змагання з футболу «Шкіряний м’яч»(зона) -збірна команда ЗОШ №4,7, НВК «Гарант», Фестиваль «Козацький гарт»(зона, область)-ЗОШ №4, Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд збірна команда ЗОШ №4,7, НВК «Гарант».

Лідерами спартакіади стали ЗНЗ №27,4,7,18.

У 2015 році інноваційну діяльність здійснювали експериментальні навчальні заклади:

· Всеукраїнського рівня – у багатопрофільній гімназії за темою «Науково-методичні основи впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів»;

· регіонального рівня:

- у багатопрофільній гімназії – «Управлінські і педагогічні технології забезпечення особистого успіху в освітньому просторі гімназії як «Школи успіху»

- у багатопрофільному ліцеї – за темою «Освіта для демократичного громадянства»;

- у ЗОШ №6 за темою «Використання веб-сайтів в освітній діяльності»;

- у СШ № 8 – за темою «Використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності школи»;

- у СШ № 27 – за темою «Школа сприяння здоров'ю» як освітній простір формування психологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу»;

- у НВК «Гарант» – за темами «Соціально-психологічні основи формування медіакультури особистості», «Управління сучасним навчальним закладом як «Школи успіху»;

- у ДНЗ № 8 «Світлячок» – за темою «Впровадження проектної технології в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу»;

- та у вересні розпочала експериментальну діяльність ЗОШ №12 за темою «Модульне навчання в школі як засіб формування особистості компетентного школяра».

Досвід роботи багатопрофільної гімназії, спеціалізованої школи № 8, №27,загальноосвітньої школи № 7, НВК «Гарант», ліцею, КУ «Лисичанський методичний центр» був презентований на VІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2015» (березень 2015 р., м. Київ) і VІ Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (жовтень 2015 р., м. Київ), ці навчальні заклади були нагороджені дипломами Міністерства освіти і науки України і Національної Академії педагогічних наук України, а багатопрофільна гімназія та НВК «Гарант» отримали дипломи І ступеня.

У відділі освіти посадовими особами здійснюється особистий прийом громадян, ведуться журнал реєстрації прийому громадян та журнал реєстрації звернень громадян. Відповіді заявникам надаються своєчасно, відповідно до термінів, установлених чинним законодавством.

Виходячи з аналізу стану і розвитку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста Лисичанська у 2015 році, відповідно до нормативних документів у галузі освіти, з метою створення необхідних організаційних, соціально-економічних, психолого-педагогічних умов функціонування і розвитку системи освіти міста відділ освіти, педагогічні колективи навчальних закладів у 2016 році продовжать працювати у напрямку щодо спрямування інноваційного розвитку та підвищення якісного рівня освітніх послуг шляхом:

- охоплення дітей відповідного віку різними формами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, формування оптимальної мережі навчальних закладів, зміцнення та модернізації їх матеріальної бази;

- оптимізації видатків на утримання навчальних закладів із урахуванням економічних і соціальних перспектив розвитку міста, вимог сьогодення та потреб суспільства, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- стовідсоткового охоплення різними формами дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, забезпечення дітей раннього та дошкільного віку місцями в дошкільних навчальних закладах відповідно до запитів батьків;

- широкомасштабного упровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;

- удосконалення змісту дошкільної та загальної середньої освіти шляхом реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, нових Державних стандартів початкової освіти та базової загальної середньої освіти;

- запровадження нової моделі виховної роботи, що базуватиметься на формуванні патріотизму, готовності на ділі стати на захист і оборону України від зовнішньої агресії, на громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектах; збагачення духовного потенціалу учнівської та студентської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.

- подальший розвиток та підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості, створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді.

- поліпшення умов утримання та навчання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з обмеженими фізичними можливостями; забезпечення соціально-педагогічного супроводу та підтримки зазначеної категорії дітей; подальше створення умов для впровадження інклюзивного навчання;

- удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до потреб сучасного дошкільного навчального закладу та школи; запровадження нових моделей методичної роботи, науково-методичного супроводу професійного зростання педагогів, широке використання різних форм здобуття освіти, інноваційних методик;

- створення здоров'язбережного середовища у кожному навчальному закладі, збереження та зміцнення фізичного, психічного та морального здоров’я підростаючого покоління, формування навичок здорового способу життя у дітей та учнівської молоді, свідомої потреби в руховій активності, систематичних занять фізичною культурою та спортом; формування системи превентивного виховання.

Заступник начальника відділу освітиЛисичанської міської ради І.І. Чумак