ПОРЯДОК розгляду проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок членами комісії з розгляду питань пов’язаних з погодженням документацій із землеустрою

Затверджено протоколом комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою № 24 від 12 червня 2012р.

1. Засідання комісії проводяться щовівторка в приміщенні Управління Держкомзему у м. Лисичанськ , по вул.Сеєвєродонецька,62/54 об 11 годині 10 хвилин.

2. Документація із землеустрою на розгляд комісії приймається: через єдиний дозвільний офіс (Лисичанська міська рада, вул. Сєвєродонецька ,62, кабінет № 22).

Понеділок-четвер з 8-00 до 17- 00 години, у п’ятницю з 8-00 до 16-00 години . Матеріали, надані до офісу у вівторок на розгляд комісії не приймаються ( виносяться на наступне засідання комісії).

1. Заявник подає проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із заявою встановленого зразка (додаток 1):

  • фізичні особи-підприємці та юридичні особи через єдиний дозвільний офіс (Лисичанська міська рада, вул..Сєвєродонецька,62 кабінет № 22);
  • фізичні особи безпосередньо до секретаря комісії (каб. 54 Управління Держкомзему у м. Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, 62) .

2. Секретар комісії приймає заяви з додатками, здійснює їх облік та реєструє в журналі (додаток 2).

3. Секретар комісії готує членам комісії копії необхідних матеріалів із проекту землеустрою.

4. На перше засіданні комісії секретар надає членам комісії, на ознайомлення, проект землеустрою та передає копії необхідних матеріалів із проекту землеустрою.

5. До чергового засідання не пізніше ніж за 1 день до другого засідання комісії кожен член комісії заповнює пункти висновку, які стосуються його компетенції та передає електронною поштою або факсом/телефоном.

6. Секретар комісії на друге засідання готує висновок в 2-х примірниках та надає його на розгляд комісії (для підпису всіма членами комісії та завірення печаткою ).

7. Висновок підписується членами комісії безпосередньо на другому засіданні комісії або у термін, який не перевищує 18 днів з дня подачі заяви про надання висновку.

8. Підписаний висновок реєструється в журналі секретарем комісії. Один екземпляр висновку комісії зберігається у секретаря, другий екземпляр надається заявнику разом з проектом землеустрою. Видача висновку проводиться громадянам — безпосередньо заявнику, або через єдиний дозвільний офіс, а ФОП — виключно через єдиний дозвільний офіс. Кожному члену комісії надається копія висновку.

Номер висновку відповідає вхідному номеру заяви про надання висновку.

9. У разі незгоди будь-якого члену комісії з узгодженням документації із землеустрою, заповнюється зауваження у висновку комісії, проект землеустрою не погоджується, до висновку додається вивод члену комісії із зауваженнями

10. Під час розгляду комісією документації із землеустрою проект землеустрою зберігається у секретаря комісії та може бути наданий будь-якому члену комісії для роботи, але не більше ніж на 5 робочих днів. В такому разі складається акт прийняття-передачі технічної документації (додаток 4).

11. Засідання комісії оформляються протоколами (додаток 5).

12. Засідання комісії являється правоможним, якщо на ньому присутні усі члени комісії. У разі відсутності члена комісії з поважних причин у засіданні комісії бере участь особа, уповноважена відповідним органом виконавчої влади на підписання висновків та скріплення їх печаткою.

13. У разі потреби до роботи комісії можуть залучатися представники органів місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі, розробники землевпорядної документації.

14. Інформацію про час, місце проведення та порядок денний засідання комісії розташовується на офіційному веб-сайті Лисичанської міської ради щопонеділка.

15. В цей порядок можуть бути внесені зміни та доповнення, які затверджуються протоколом комісії.