Президентський кадровий резерв

ПРО ПРОГРАМУ

Підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби є одним з пріоритетних напрямів, визначених Президентом України В.Ф.Януковичем у Програмі економічних реформ на 2012-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Реформа державної служби України складається із наступних складових:

 1. Розроблення та впровадження нового законодавства про державну службу, спрямованого на зміщення акцентів з «управління» на «надання послуг» для населення.
 2. Розроблення та реалізація Програми реформування Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ) і перетворення її на сучасний центр підготовки та перепідготовки державних кадрів.
 3. Реалізація Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки.
 4. Створення Президентського кадрового резерву (ПКР) шляхом реалізації програми відбору та підготовки (перепідготовки) кадрів державного сектору України.

В контексті реалізації адміністративної реформи, розпочатої Президентом України у 2010 році, пріоритетного значення набувають питання формування ефективного та дієвого кадрового резерву на вищі посади державної служби відповідно до пріоритетних сфер державного управління, а саме:

- фінансово-економічної сфера;

- соціально-гуманітарної сфера;

- сфери інвестицій та інновацій;

- сфери паливно-енергетичного комплексу;

- сфери сільського господарства;

- сфери житлово-комунального господарства.

У зв’язку з цим та з метою залучення найбільш обдарованих громадян до впровадження реформ у сферах державного управління Президентом України 05 квітня 2012 року було видано Указ № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації».

Формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» - когорти керівників нового типу, відданих справі і своїй державі, наділених лідерськими якостями, ініціативних, цілеспрямованих, готових брати на себе відповідальність, висувати та втілювати в життя найсміливіші задуми - має сприяти реалізації комплексних реформ в державі, які було розпочато Президентом України В.Ф.Януковичем.

Про Президентський кадровий резерв

 • Президентський кадровий резерв формується на принципах загальнодоступності, об'єктивності, прозорості.
 • Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву та внесення Президентові України відповідних пропозицій здійснюється Комісією з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» на підставі рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби (Нацдержслужба України).
 • Гранична чисельність Президентського кадрового резерву становить 500 осіб.
 • Формування Президентського кадрового резерву здійснюється поетапно, шляхом зарахування протягом п'яти років до 100 осіб щороку. У разі виникнення у Президентському кадровому резерві вакансій кількість осіб для зарахування відповідно збільшується.
 • Список осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, затверджується Президентом України.
 • Строк перебування особи у Президентському кадровому резерві становить п'ять років, крім випадків дострокового припинення перебування особи у Президентському кадровому резерві.
 • Особа може перебувати у Президентському кадровому резерві лише один строк.