Звіт про виконання міського бюджету станом на 23.07.2020

Станом на 23.07.2020 до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 341 039,9 тис. грн. Касові видатки склали 269 063,7 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 147 140,0 тис. грн., або 54,7% від загального обсягу витрат:

 • - на охорону здоров’я – 38 460,3 тис. грн. (14,3%);
 • - на соціальний захист населення – 7 090,3 тис. грн. (2,6%);
 • - на культуру і мистецтво – 10 253,3 тис. грн. (3,8%);
 • - на фізичну культуру та спорт – 4 507,9 тис. грн. (1,7%);
 • - на органи місцевого самоврядування – 38 447,6 тис. грн. (14,3%);
 • - на житлово-комунальне господарство – 12 706,7 тис. грн. (4,7%);
 • - на економічну діяльність – 7 785,2 тис. грн. (2,9%);
 • - на інші видатки – 488,7 тис. грн. (0,2%);
 • - на міжбюджетні трансферти – 2 183,7 тис. грн. (0,8%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 214 178,6 тис. грн., або 79,6% від загального обсягу витрат;

 • - на виплату видатків із соціального забезпечення – 4 166,6 тис. грн. (1,5%);
 • - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 18 226,8 тис. грн. (6,8%);
 • - на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 2 030,0 тис. грн. (0,8%);
 • - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 15 543,5 тис. грн. (5,8%);
 • - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 914,2 тис. грн. (1,1%);
 • - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1 125,4 тис. грн. (0,4%);
 • - на продукти харчування – 2 720,0 тис. грн. (1,0%);
 • - на оплату послуг (крім комунальних) – 7 394,6 тис. грн. (2,7%);
 • - на інші видатки – 610,3 тис. грн. (0,2%);
 • - капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 153,7 тис. грн. (0,1%).

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 23.07.2020 такі видатки складають 11 429,9 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • - освіта – 26,3 тис. грн. (0,2%);
 • - охорона здоров’я – 7 524,1 тис. грн. (65,8%);
 • - житлово-комунальне господарство – 183,9 тис. грн. (1,6%);
 • - будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 1 688,5 тис. грн. (14,8%);
 • - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання - 858,1 тис. грн. (7,5%);
 • - розроблення схем планування та забудови територій – 891,6 тис. грн. (7,8%);
 • - заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 257,4 тис. грн. (2,3%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина