Звіт про виконання міського бюджету станом на 16.07.2020

 Станом на 16.07.2020 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 330 372,8 тис.грн. Касові видатки склали 267 353,1 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 146 681,1 тис.грн., або 54,9 % від загального обсягу витрат:

- на охорону здоров’я – 37 603,7 тис.грн., або 14,1%;

- на соціальний захист населення – 7 074,7 тис.грн., або 2,6 %;

 

- на культуру і мистецтво – 10 242,3 тис.грн., або 3,8%;

- на фізичну культуру та спорт – 4 501,6 тис.грн., або 1,7%;

- на органи місцевого самоврядування – 38 117,5 тис.грн., або 14,3 %;

- на житлово-комунальне господарство – 12 706,7 тис.грн., або 4,7 %;

- на економічну діяльність – 7 758,1 тис.грн., або 2,9%;

- на інші видатки – 483,7 тис.грн., або 0,2%;

- на міжбюджетні трансферти – 2 183,7 тис.грн., або 0,8%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

- на оплату праці з нарахуваннями – 213 841,1 тис.грн., або 79,9% від загального обсягу витрат;

- на виплату видатків із соціального забезпечення –  3 459,5 тис.грн., або 1,3%;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 17 997,2 тис.грн., або 6,7%;

- на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів –

2 030,0 тис.грн., або 0,8%;

- на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 15 507,2 тис.грн., або 5,8 %;

- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 839,4 тис.грн., або 1,1%;

- на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1 126,9 тис.грн., або 0,4%;

- на продукти харчування – 2 666,6 тис.грн., або 1,0%;

- на оплату послуг (крім комунальних) – 7 124,3 тис.грн., або 2,7%;

- на інші видатки – 607,2 тис.грн., або 0,2%;

- капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 153,7 тис.грн., або 0,1%

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 16.07.2020 року такі видатки складають 8 860,6 тис.грн., у тому числі по галузі:

- освіта – 26,3 тис.грн., або 0,3%;

- охорона здоров’я – 5 258,9 тис.грн., або 59,3%;

-будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 1 688,5 тис.грн., або 19,1%;

- внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання - 858,1 тис.грн, або 9,7%;

- розроблення схем планування та забудови територій – 771,4 тис.грн., або 8,7%;

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 257,4 тис.грн., або 2,9 %.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина