Звіт про виконання міського бюджету станом на 10.07.2020

Станом на 10.07.2020 до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 320 641,0 тис. грн. Касові видатки склали 257 469,1 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 144 097,4 тис. грн., або 55,9% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 36 869,1 тис. грн. (14,3%);
 • — на соціальний захист населення — 6 685,1 тис. грн. (2,6%);
 • — на культуру і мистецтво — 9 559,1 тис. грн. (3,7%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 4 280,6 тис. грн. (1,7%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 35 640,5 тис. грн. (13,8%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 10 540,1 тис. грн. (4,1%);
 • — на економічну діяльність — 7 438,9 тис. грн. (2,9%);
 • — на інші видатки — 464,6 тис. грн. (0,2%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 1 893,7 тис. грн. (0,8%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 207 792,5 тис. грн., або 80,7% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 3 079,0 тис. грн. (1,2%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 17 161,8 тис. грн. (6,7%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1 740,0 тис. грн. (0,7%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 13 081,0 тис. грн. (5,1%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 2 776,6 тис. грн. (1,1%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1 121,9 тис. грн. (0,4%);
 • — на продукти харчування — 2 591,3 тис. грн. (1,0%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 7 064,9 тис. грн. (2,7%);
 • — на інші видатки — 906,4 тис. грн. (0,3%);
 • — капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів — 153,7 тис. грн. (0,1%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 10.07.2020 такі видатки складають 7 071,6 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — освіта — 26,3 тис. грн. (0,4%);
 • — охорона здоров’я — 3 469,9 тис. грн. (49,1%);
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 1 688,5 тис. грн. (23,9%);
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 858,1 тис. грн. (12,1%);
 • — розроблення схем планування та забудови територій — 771,4 тис. грн. (10,9%);
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 257,4 тис. грн. (3,6%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина