Звіт про виконання міського бюджету станом на 01.06.2020

Станом на 01.06.2020 до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 244 037,5 тис. грн. Касові видатки склали 203 007,1 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 105 489,5 тис. грн., або 52,0% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 35 550,2 тис. грн. (17,5%);
 • — на соціальний захист населення — 5 626,4 тис. грн. (2,8%);
 • — на культуру і мистецтво — 7 748,2 тис. грн. (3,8%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 3 704,5 тис. грн. (1,8%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 29 321,9 тис. грн. (14,4%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 8 357,7 тис. грн. (4,1%);
 • — на економічну діяльність — 5 273,7 тис. грн. (2,6%);
 • — на інші видатки — 300,9 тис. грн. (0,2%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 1 634,1 тис. грн. (0,8%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями — 161 150,8 тис. грн., або 79,4% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 2 708,3 тис. грн. (1,3%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 15 994,3 тис. грн. (7,9%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1 450,0 тис. грн. (0,7%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 10 765,2 тис. грн. (5,3%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 2 182,3 тис. грн. (1,1%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 988,9 тис. грн. (0,5%);
 • — на продукти харчування — 2 355,7 тис. грн. (1,2%);
 • — на оплату услуг (крім комунальних) — 4 692,2 тис. грн. (2,3%);
 • — на інші видатки — 719,4 тис. грн. (0,3%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 01.06.2020 такі видатки складають 3 514,3 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — освіта — 26,3 тис. грн. (0,7%);
 • — охорона здоров’я — 446,7 тис. грн. (12,7%);
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 1 694,0 тис. грн. (48,3%);
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 858,1 тис. грн. (24,4%);
 • — розроблення схем планування та забудови територій — 231,8 тис. грн. (6,6%);
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 257,4 тис. грн. (7,3%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина