Звіт про виконання міського бюджету станом на 14.05.2020

Станом на 14.05.2020 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 221 850,6 тис. грн. Касові видатки склали 171 367,4 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 86 537,8 тис. грн., або 50,5 % від загального обсягу витрат:

— на охорону здоров’я — 34 865,1 тис. грн., або 20,3%;

— на соціальний захист населення — 4 545,1 тис. грн., або 2,7 %;

— на культуру і мистецтво — 6 430,5 тис. грн., або 3,7%;

— на фізичну культуру та спорт — 3 077,6 тис. грн., або 1,8%;

— на органи місцевого самоврядування — 24 370,2 тис. грн., або 14,2 %;

— на житлово-комунальне господарство — 5 508,6 тис. грн., або 3,2 %;

— на економічну діяльність — 4 260,9 тис. грн., або 2,5%;

— на інші видатки — 137,5 тис. грн., або 0,1%;

— на міжбюджетні трансферти — 1 634,1тис.грн., або 1,0%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

— на оплату праці з нарахуваннями — 134 698,0 тис. грн., або 78,6% від загального обсягу витрат;

— на виплату видатків із соціального забезпечення — 2 299,3 тис. грн., або 1,3%;

— на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 15 726,0 тис. грн., або 9,2%;

— на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів —

1 450,0 тис. грн., або 0,8%;

— на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 7 807,9 тис. грн., або 4,6%;

— на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 1 986,8 тис. грн., або 1,2%;

— на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 840,3 тис. грн., або 0,5%;

— на продукти харчування — 2 293,7 тис. грн., або 1,3%;

— на оплату услуг (крім комунальних) — 3 414,4 тис. грн., або 2,0%;

— на інші видатки — 851,0 тис. грн., або 0,5%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 14.05.2020 року такі видатки складають 3 326,2 тис. грн., у тому числі по галузі:

— охорона здоров’я — 446,7тис.грн., або 13,4%;

— будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 1 694,0 тис. грн., або 51,0%;

— внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 858,1 тис. грн, або 25,8%.

— економічна діяльність — 70,0 тис. грн., або 2,1%

— заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 257,4 тис. грн., або 7,7%.

Заступник начальник фінансового управління Світлана Малик