Про роботу Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства у 2015 році

Протягом 2015 року Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства здійснювало координацію та методичне керівництво діяльності 13 комунальних підприємств: КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8, КП «Лисичанськтепломережа», ЛКСП «Лисичанськводоканал», КП «Лисичанськміськсвітло», КП «Лисичанський Шляхрембуд», ЛКАТП 032806, КП «Лисичанська ритуальна служба», КП ЛМР «Електроавтотранс», КП «Лисичанське тролейбусне управління».

Управління включає в себе 5 відділів: житловий та комунальний відділи, відділ комунальної енергетики, відділ бухгалтерського обліку, відділ планування та економічного аналізу, а також підбирачів довідкового та інформаційного матеріалу — так звана служба «05».

Подробнее...

О работе управления экономики Лисичанского городского совета в 2015 году

Управление экономики Лисичанского городского совета создано решением городского совета № 950 от 25.02.2009 путем слияния отдела по экономике и социальному развитию и управления по вопросам торговли и бытового обслуживания населения.

На настоящее время в состав управления входят отдел перспективного планирования и отдел развития потребительского рынка.

Основными заданиями управления являются реализация, в рамках полномочий органов местного самоуправления, городской экономической и инвестиционной политики, выполнение задач в сфере охраны окружающей природной среды, развитие городского автомобильного пассажирского транспорта, розничной и оптовой торговли, торгово-хозяйственной сферы и сферы услуг на основе рыночных отношений.

Подробнее...

Про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців Лисичанської міської ради у 2015 році

У 2015 році робота відділу ведення Державного реєстру виборців Лисичанської міської ради (далі — відділ ведення Реєстру) була спрямована на виконання Законів України «Про Державний реєстр виборців», «Про захист інформації» та інших нормативно — правових актів з питань забезпечення конституційних прав громадян на території м. Лисичанська.

У своїй роботі відділ ведення Реєстру використовує автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему «Державний реєстр виборців» (АІТС «ДРВ»), яка призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів у відповідності до вимог статті 70 Конституції України.

Подробнее...

Про роботу управління власності Лисичанської міської ради у 2015 році

Основними напрямками роботи управління власності є організація роботи з обліку, контролю за рухом та використанням, приватизації та передачі в оренду об’єктів комунальної власності, в тому числі землі.

Використання таких методів управління, як передача в оренду нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), приватизація комунального майна, розміщення зовнішньої реклами забезпечило поповнення місцевого бюджету за 2015 рік на суму 6,4 млн.грн.

Управлінням отримано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Налагоджено роботу з формування та отримання з вищезазначених державних реєстрів необхідних документів інформативного характеру про об’єкти нерухомості та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що значно підвищило ефективність роботи з управління комунальним майном, особливо у сфері земельних відносин.

Подробнее...

Про роботу відділу освіти Лисичанської міської ради у 2015 році

Відділ освіти є виконавчим органом Лисичанської міської ради, функціонує на основі Положення про відділ освіти Лисичанської міської ради, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови в Україні», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами управління освіти і науки облдержадміністрації, рішеннями Лисичанської міської ради, міського виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також іншими нормативно-правовими документами органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Відділ освіти працює за річним планом роботи.

Подробнее...

О работе отдела бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социальной защиты населения в 2015 году

В управлении Государственной казначейской службы в г. Лисичанске в 2015 году на имя управления труда и социальной защиты населения открыто 55 счетов для перечисления бюджетных средств на выплату всех видов государственной социальной помощи, предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения твердого топлива и сжиженного газа, компенсаций за предоставленные льготы, прочих расходов.

В 2015 году на выполнение 38-ти государственных, 3-х областных, 3-х местных программ социальной защиты населения было профинансировано 167 млн. 590,5 тыс. грн., что на 49 млн. 226,4 тыс. грн. (41,6%) больше по сравнению с 2014 годом (118 млн. 364,1 тыс.)

Подробнее...

Про роботу відділу з обліку, розподілу, обміну та приватизації житла у 2015 році і перспективах роботи у 2016 році

Станом на 01.01.2016 року на квартирному обліку за місцем проживання при Лисичанському міській раді перебуває 739 сімей, з них правом першо­чергового отримання житла користуються 280 сімей, правом позачергового одержання житла — 156 сімей.

У 2015 році на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, було поставлено 50 сімей.

За звітний період розподілено та надано 16 квартир повторного заселення, з них: 5 квартир надано громадянам, які користуються правом позачергового одержання житла, 2 — правом першочергового одержання житла, 9 — громадянам, які перебували у загальній черзі.

Подробнее...

Про роботу фінансового управління Лисичанської міської ради у 2015 році

За 2015р. до загального фонду бюджету міста надійшло доходів 480,4 млн.грн., у тому числі:

— власних надходжень міського бюджету — 125,9 млн.грн.;

— субвенцій з державного бюджету — 341,9 млн.грн.;

— дотацій з державного бюджету — 12,6 млн.грн.

Подробнее...

О работе отдела государственных социальных инспекторов управления труда и социальной защиты населения в 2015 году

О работе отдела государственных социальных инспекторов управления труда и социальной защиты населения в 2015 году Главной функцией отдела социальных инспекторов является контроль за назначением и выплатой всех видов государственной социальной помощи. Работа социальных инспекторов осуществляется по двум направлениям:

— определение степени нуждаемости заявителей (их семей);

— проверка достоверности и полноты информации о доходах граждан (членов их семей), которые обратились за назначением социальной помощи.

Подробнее...

О работе отдела по контролю за правильностью назначения и выплаты пенсии УТСЗН в 2015 году

С целью осуществления надзора за соблюдением действующего законодательства при назначении, перерасчете и выплате пенсии органами пенсионного фонда Украины был создан и работает отдел по контролю за правильностью назначения и выплаты пенсии.

За 12 месяцев 2015 года специалистами отдела проверено:

— 1230 вновь назначенных пенсионных дел и лицевых счетов, что составляет 100% от общего количества дел, назначенных органами УПФУ в г. Лисичанске.

— 1353 пенсионных дел, по которым проведены перерасчеты пенсий, что составляет 99% от общего количества дел, пересчитанных органами УПФУ в г. Лисичанске.

Подробнее...

О работе отдела социальной помощи управления труда и социальной защиты населения в 2015 году

Отдел социальной помощи образован в апреле 2009 года решением Лисичанского городского совета от 30.01.2009г. № 877 «О внесении изменений в структуру исполнительных органов городского совета» на основании Приказа Министерства труда и социальной политики Украины от 23.05.2005 года № 183 «О внедрении в местных органах труда и социальной защиты населения единой технологии приема граждан, которые обращаются за назначением всех видов социальной помощи».

В рамках единой технологии отдел предоставляет 19 видов государственной социальной помощи по 11 законодательным и правовым актам Украины.

Подробнее...