Опіка та піклування

Інформаційні картки адміністративних послуг

26/61 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

26/62 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного

26/63 Реєстрація помічника особи, яка за станом здоров’я потребує постійної сторонньої допомоги і не здатна до самообслуговування

26/64 Направлення подання про можливість призначення (звільнення) особи опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

26/71 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором

26/72 Видача дозволу опікуну/піклувальнику на вчинення правочинів щодо укладання договорів щодо іншого цінного майна

26/73 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

26/74 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

26/83 Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

26/84 Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного

26/85 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

26/86 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири