Щодо надання послуг із психологічної реабілітації учасникам АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності

Постановою КМУ від 27.12.2017 № 1057 затверджений Порядок проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі — Порядок).

Згідно із Порядком управління праці та соціального захисту населення міста Лисичанськ Луганської області (далі — Управління) організовує заходи із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції (далі — АТО/ООС) та постраждалих учасників Революції Гідності шляхом укладання тристоронніх договорів про надання послуг із психологічної реабілітації між управлінням — замовником послуг, особою з-поміж учасників АТО/ООС або постраждалих учасників Революції Гідності — отримувачем послуг, та установою, організацією, закладом незалежно від форми власності, фізичною особою — підприємцем, які відповідають Вимогам до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 27.04.2018 № 597 (далі — Вимоги) — суб’єктом надання послуг.

Рішення щодо включення підприємств, установ, організацій до переліку суб’єктів надання послуг приймає Управління на підставі наданого пакету документів про відповідність зазначеним Вимогам.

Інформація про суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації оприлюднюється на офіційному вебсайті ВЦА м. Лисичанська та інформаційних стендах Управління.

Для проходження психологічної реабілітації особа з-поміж учасників АТО/ООС або постраждалих учасників Революції Гідності звертається до Управління за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою, складеною в довільній формі, до якої додаються копія посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення. Отримувачі послуг, що мають статус постраждалого учасника Революції Гідності, разом із заявою подають копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

Під час звернення до Управління з питання отримання послуг із психологічної реабілітації особа з-поміж учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності ознайомлюється з:

— переліком суб’єктів надання послуг із зазначенням контактних даних, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення послугами із психологічної реабілітації;

— послугами, якими такі суб’єкти забезпечують отримувачів послуг;

— порядком проведення заходів із психологічної реабілітації, зокрема з нормою, що у разі отримання послуг у стаціонарних умовах щоденний обсяг послуг має бути не меншим 2 годин роботи надавача послуг (крім вихідних і святкових днів), загальна тривалість курсу не перевищує 18 днів.

Особа з-поміж учасників АТО/ООС або постраждалих учасників Революції Гідності самостійно обирає суб’єкта надання послуг (із переліку), у якого бажає пройти реабілітацію.

Після надходження від обраної реабілітаційної установи письмового підтвердження щодо готовності надання послуг із психологічної реабілітації та узгодження дати початку її проведення управління укладає вище зазначений тристоронній договір.

Примірники договору видаються отримувачу послуг разом із направленням на психологічну реабілітацію до обраної установи за встановленою формою.

Перед наданням послуг із психологічної реабілітації суб’єкт надання послуг інформує отримувача послуг про мету та зміст реабілітаційного процесу і послуг із психологічної реабілітації.

Оплата послуг із психологічної реабілітації проводиться Управлінням шляхом відшкодування вартості таких послуг суб’єктам надання послуг відповідно до укладеного договору на підставі акту надання послуг.

У разі невиконання суб’єктом надання послуг умов договору, отримувач послуг має можливість достроково розірвати договір, не підписати акт наданих послуг, якщо в ньому міститься завідомо неправдива інформація, а також звернутися до Управління у разі порушення умов договору або форс-мажорних обставин.

Протягом 2020 року за рахунок коштів державного бюджету послуги із психологічної реабілітації отримали 10 осіб з-поміж учасників АТО/ООС на суму 110,166 тис. грн.

Шановні учасники АТО/ООС та постраждалі учасники Революції Гідності! Більш детальну інформацію з питань отримання послуг із психологічної реабілітації можна отримати звернувшись до управління праці та соціального захисту населення ВЦА м. Лисичанська за адресою: вул. Малиновського, 22А, кабінет № 7, з понеділка по четвер з 08.00 до 17.00,у п’ятницю з 08.00 до 16.00, перерва з 12.00 до 12.48.

Консультації та попередній запис на прийом здійснюються за телефонами:

(06451) 7 30 27 або 099 750 39 92.

Управління праці та соціального захисту населення ВЦА м. Лисичанська