Про зміни у законодавстві щодо соціального захисту осіб, які доглядають за хворою дитиною

Кабінетом Міністрів України ухвалено постанову від 28.11.2018 № 996 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001р. № 1751 і від 21 листопада 2013р. № 917», яка набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Згідно з цією постановою Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми доповнено новим видом соціальної допомоги — допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною.

Для призначення допомоги до органу соціального захисту населення подаються такі документи:

— заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною;

— копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

— документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

— довідка про захворювання дитини (видається лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу).

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається:

— з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення;

— на кожну хвору дитину у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців;

— незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради