Щодо встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Урядом визначено процедуру встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я внаслідок війни, цивільним особам на території проведення антитерористичної операції.

Відповідно до пункту 4 статті 7 Закону України від 22.10.1993 № 3351 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до осіб з інвалідністю внаслідок війни належать особи з інвалідністю внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних, зокрема, від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції.

Порядок встановлення зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 306 «Деякі питання встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я».

Причинний зв’язок інвалідності з пораненням чи іншими ушкодженнями здоров’я, одержаних, зокрема, від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції встановлюється на підставі рішення міжвідомчої комісії з питань встановлення фактів отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоровя, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції (далі-міжвідомча комісія), яку утворює Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі — Державна служба).

09.11.2018 вступив в дію наказ Міністерства соціальної політики України від 25.09.2018 № 1411 «Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань установлення фактів отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2018 р. за № 1186/32638.

Для встановлення факту одержання таких ушкоджень здоров’я постраждалій особі або її представнику за дорученням, оформленим в установленому законом порядку, необхідно надіслати до Державної служби (адреса: пров. музейний, 12, м. Київ, 01001) заяву за встановленою формою. До заяви додаються такі документи:

— копії сторінок паспорта громадянина України;

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, — копію сторінки паспорта з такою відміткою);

— копії первинної медичної облікової документації, форми яких затверджені МОЗ;

— висновок медичного експерта, що засвідчує факт отримання поранень чи інших ушкоджень здоров’я від боєприпасів;

— копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності;

— довідка про відсутність (наявність) судимості за злочин проти основ національної безпеки України або злочин проти громадської безпеки у постраждалої особи;

— витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження стосовно факту отримання постраждалою особою поранень чи інших ушкоджень здоров’я від боєприпасів;

— інші документи, які можуть засвідчити отримання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції.

Рішення міжвідомчою комісією приймається в місячний термін з дня отримання документів. У разі встановлення причинного зв’язку особа подає вказане рішення до Медико-соціальної експертної комісії, яка протягом п’яти днів видає довідку про групу та причину інвалідності.

Для встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни цивільним особам, які отримали інвалідність внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, особа, яка отримала довідку про групу та причину інвалідності звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем їх реєстрації.

За більш детальною інформацією, можна звернутися до УПСЗН за адресою: м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 22а, каб. № 7, тел. 7 30 27 з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, у п’ятницю з 8:00 до 16:00, перерва з 12:00 до 12:48.

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради