Право на пенсійне забезпечення за віком на пільгових умовах

Статтею 7 Закону України «Про охорону праці» закріплені права працівників на пільги та компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, зокрема, на скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші.

Віднесення робіт до категорії із шкідливими та важкими умовами праці залежить від результатів атестації робочих місць за умовами праці (далі — атестація), Порядок проведення якої визначений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442. Результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці працівників, встановлення пільг та компенсацій за роботу у несприятливих умовах та під час визначення права на пенсію на пільгових умовах.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», на пільгових умовах мають право на пенсію за віком працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, — за списком № 1 та за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць.

Постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 479 (набрала чинності 1 січня 2018 року) внесені зміни до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461.

Організація роботи по проведенню атестації, оцінка умов праці та реалізація прав трудящих на пільги і компенсації залежно від шкідливих та небезпечних виробничих факторів визначені Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 р. № 41. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради