Новий порядок санаторно-курортного оздоровлення чорнобильців у 2017 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 затверджений Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Згідно із зазначеним Порядком безоплатними санаторно-курортними путівками забезпечуються громадяни, віднесені до категорії 1 та діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, Вони мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю за наявності у закладу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Безоплатне забезпечення путівками даних осіб проводиться шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам за надання послуг із санаторно-курортного лікування.

Для цього орган соціального захисту населення укладає договір із закладом та громадянином, віднесеним до категорії 1, батьками дитини з інвалідністю або особами, які їх замінюють, про виплату компенсації вартості путівки шляхом надання грошової допомоги у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Договір укладається в трьох примірниках (один — для органу соціального захисту населення, другий — для закладу, третій — для громадян, віднесених до категорії 1, батьків дітей з інвалідністю або осіб, які їх замінюють). Усі примірники договору, підписані органом соціального захисту населення та громадянином, віднесеним до категорії 1, батьками дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, і скріплені печаткою органу соціального захисту населення, передаються зазначеним особам для подальшої передачі закладу.

За бажанням у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі, громадянами за рахунок власних коштів може бути здійснена доплата за надання додаткових послуг. Перелік базових послуг, які мають надаватися відповідно до медичних рекомендацій та входять до вартості путівки, затверджується Мінсоцполітики.

Забезпечення громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю послугами на санаторно-курортне лікування проводиться в межах виділених коштів пропорційно кількості таких громадян, які перебувають на обліку для отримання такого лікування.

За бажанням громадянина, віднесеного до категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування або відпочинку, починаючи з 1 січня 2018 року буде виплачуватися грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Більш детальніше зі змінами у законодавстві можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України та в періодичних виданнях, або звернутися до управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради за адресою: м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 22а, кабінети № 5 та № 7, тел. 7-30-27.

Графік роботи:

понеділок — четвер з 08.00 до 17.00

п’ятниця з 8.00 до 16.00

перерва з 12.00 до 12.48

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради