До уваги роботодавців та працівників!

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VII частини 3 та 4 ст.119 Кодексу законів про працю України викладено в новій редакції.

Згідно зі зміненою редакцією передбачається, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більш ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Вищезазначені норми чинні з 01.01.2016р. і відповідно до них роботодавці зберігають за працівниками місце роботи, посаду і середній заробіток.

При цьому положень щодо компенсації із бюджету в межах середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу в особливий період ст.119 КЗпП України не передбачено.

Окрім того, Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» не передбачені видатки державного бюджету за програмою компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради