Звіт головного розпорядника бюджетних коштів управління власності лисичанської міської ради щодо використання бюджетних коштів у 2019 році

Управління власності Лисичанської міської ради знаходиться за адресою: м. Лисичанськ Луганської області, вул. Штейгерська, 31, тел.: (06451) 7-31-83, 7-35-86.

Основною діяльністю управління власності Лисичанської міської ради є організація процесу управління комунальною власністю територіальної громади м. Лисичанська. Предметом діяльності управління є реалізація повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження об’єктів комунальної власності, у тому числі землі, врегулювання земельних відносин.

Середньооблікова чисельність штатних працівників управління власності Лисичанської міської ради протягом 2019 року та станом на 01.01.2020 року складає 22 одиниці.

У 2019 році управлінню власності Лисичанської міської ради рішенням сесії міської ради від 20.12.2018 №55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами протягом року затверджено бюджетні призначення:

І. По коду типової програмної класифікації видатків та кредитування (надалі КТПКВК) 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 4 555 282 грн. Касові видатки по загальному фонду складають 4 548 903 грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти у сумі 3 939 897 грн., видатки виконано на 100%. Заборгованості по заробітній платі, податкам та нарахуванням на заробітну плату немає.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019р. та на 01.01.2020р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019р. та на 01.01.2020р. складає 382,89 грн. перед ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (пеня по договору про постачання електричної енергії).

Затверджені видатки по спеціальному фонду складають 18 168 грн. Касові видатки спеціального фонду – 17 184 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2019р. та на 01.01.2020р. відсутня.

ІІ. По КТПКВК 3110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» затверджені видатки по загальному фонду 172 702 грн., фактичні та касові видатки становлять 143 889 грн. По спеціальному фонду затверджені видатки 1 750 000 грн., фактичні та касові видатки становлять 1 750 000 грн.

Кошти витрачені за призначенням.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондам станом на 01.01.2019 та на 01.01.2020 відсутня.

ІІІ. По КТПКВК 3117130 «Здійснення заходів із землеустрою» затверджені видатки по загальному фонду у сумі 98 917 грн., фактичні та касові видатки становлять 98 658 грн.

Кошти витрачені за призначенням.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019р. та на 01.01.2020р. відсутня.

ІV. По КТПКВК 3118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» затверджені видатки по спеціальному фонду у сумі 151 040 грн., фактичні та касові видатки становлять 0 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондам станом на 01.01.2019р. та на 01.01.2020р. відсутня.

Додатково інформуємо:  13 березня 2020 року о 14.00 у малому залі Лисичанської міської ради за адресою: м. Лисичанськ, вул. Грушевського, 7, планується публічне представлення звіту головного розпоряднику бюджетних коштів управління власності Лисичанської міської ради щодо використання бюджетних коштів у 2019 році.

Начальник управління власності Тетяна Гречко