Державна підтримка суб’єктам інвестиційної діяльності

До уваги керівників підприємств та організацій міста!

Повідомляємо, що згідно закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» надається державна підтримка суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у важливих для держави галузях економіки.

Закон визначає основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013-2032 років щодо стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки. Закон спрямований на створення умов для активізації інвестиційної діяльності шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку економіки з метою запровадження новітніх та енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць, розвитку регіонів.

Державна підтримка надається суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують схвалені Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу при Кабінеті Міністрів України з питань надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки (далі — спеціально уповноважений орган при Кабінеті Міністрів України), обласних державних адміністрацій інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки.

Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки вважається проект, у якому передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві реконструкцію або модернізацію (за обов’язкової умови виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект) та який одночасно відповідає таким критеріям:

  • 1) загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну:

3 мільйонам євро — для суб’єктів великого підприємництва;

1 мільйону євро — для суб’єктів середнього підприємництва;

500 тисячам євро — для суб’єктів малого підприємництва;

  • 2) кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує:

150 — для суб’єктів великого підприємництва;

50 — для суб’єктів середнього підприємництва;

25 — для суб’єктів малого підприємництва;

  • 3) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 раза перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, що передбачають використання державної підтримки, підлягають державній реєстрації спеціальним уповноваженим органом при Кабінеті Міністрів України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Державний реєстр таких проектів спеціально уповноважений орган при Кабінеті Міністрів України розміщує на своєму офіційному веб-сайті.

Вимоги до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, порядок їх відбору, схвалення та реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Управління економіки Лисичанської міської ради