Запрошуємо взяти участь у щорічному обласному конкурсі «Кращий підприємець року»!

У рамках реалізації регіональної цільової програми «Розвиток та підтримка малого підприємництва в Луганській області на 2010-2012 роки» оголошується щорічний обласний конкурс «Кращий підприємець року» (далі — конкурс).

Конкурс спрямовано на відзначення найкращих представників малого і середнього бізнесу та підвищення іміджу малого підприємництва області.

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

 • «Інвестор року» (в номінації беруть участь малі та середні підприємства області будь-яких форм власності, які залучають інвестиції);
 • «Кращий промисловець» (в номінації беруть участь малі та середні підприємства області будь-яких форм власності, які мають найвищі показники виробництва, екологічної безпеки та впровадження інновацій);
 • «Успішна бізнес-леді» (в номінації беруть участь жінки, які є фізичними особами — підприємцями або керівниками малих та середніх підприємств області будь-якої форми власності);
 • «Кращий молодий підприємець» (в номінації беруть участь фізичні особи — підприємці або керівники малих та середніх підприємств області будь-якої форми власності віком до 35 років);
 • «Меценат року» (в номінації беруть участь суб’єкти малого та середнього підприємництва області будь-яких форм власності, які надавали благодійну допомогу, зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток регіону).

До участі у конкурсі запрошуються суб’єкти малого і середнього підприємництва області, які здійснюють господарську діяльність не менше двох років, не мають заборгованості із заробітної плати, виплат до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів.

1. Показники, за якими оцінюються учасники конкурсу:

Інвестор року:

 • темпи розвитку за минулий рік у порівнянні з позаминулим роком (обсяги виробництва, чисельність працівників, створення нових робочих місць);
 • темп росту інвестицій в основний капітал;
 • обсяги залучення прямих іноземних інвестицій за звітний рік;
 • обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів, які передбачає інвестиційний проект.

Кращий промисловець:

 • темпи розвитку за минулий рік у порівнянні з позаминулим роком (обсяги виробництва, чисельність працівників);
 • обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів;
 • рівень середньої заробітної плати;
 • кількість впроваджених інновацій за останні 2 роки.

Успішна бізнес-леді:

 • темпи розвитку за минулий рік у порівнянні з позаминулим роком (обсяги виробництва або послуг, чисельність працівників);
 • обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів;
 • рівень середньої заробітної плати.

Кращий молодий підприємець:

 • вік до 35 років (обов’язкова умова);
 • темпи розвитку за минулий рік у порівнянні з позаминулим роком (обсяги виробництва, чисельність працівників, створення нових робочих місць);
 • обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів;
 • рівень середньої заробітної плати.

Меценат року:

 • темпи розвитку за минулий рік у порівнянні з позаминулим роком (чисельність працівників, створення нових робочих місць);
 • обсяг коштів, витрачених на меценатство;
 • обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів;
 • рівень середньої заробітної плати.

2. Оцінка показників кожного з критеріїв здійснюється для групи учасників, що належать до однієї номінації.

3. Найвищий бал присвоюється претенденту, який має найкращий показник. Якщо окремі претенденти мають однаковий показник, їм присвоюється однаковий бал. Перевага надається суб’єктам господарювання, діяльність яких відповідає пріоритетам економічного і соціального розвитку Луганської області, затвердженим Програмою економічного і соціального розвитку Луганської області.

У разі ненадання претендентом окремих показників або неможливості їх розрахувати такі показники при розрахунку підсумкових балів не враховуються.

4. Оцінювання здійснюється в декілька етапів:

 • збір інформації про показники діяльності претендентів;
 • розподіл претендентів за номінаціями;
 • порівняння показників претендентів в межах номінації з присвоєнням бала від 1 до 10, найвищий показник оцінюється в 10 балів;
 • відбір претендентів на здобуття призових місць у кожній з номінацій;
 • фіксування результатів оцінювання у протоколах конкурсної комісії.

Заявки на участь у конкурсі та документи, що додаються до них, приймаються до 15.08.2012.

З умовами участі в конкурсному відборі та переліком необхідних документів можна ознайомитися на сайті Головного управління економіки облдержадміністрації http://economy.loga.gov.ua (розділ «Підприємництво», підрозділ «На допомогу підприємцю»).

Документи з підготовки та проведення конкурсу приймаються за адресою: пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а, к. 526 або к. 521, м. Луганськ, 91016, тел./факс (0642) 53-01-96, 58-55-23, 53-80-39.

Телефони для довідок у Головному управлінні економіки облдержадміністрації: (0642) 53-01-96; 58-55-23, 53-80-39.

Заявка на участь у конкурсі (26,5 кВ).

Інформація суб’єкта господарювання (27кВ).