Відділ по ринковим відносинам Лисичанської міської ради повідомляє

Інформація про здійснення реєстрації об’єктів
інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва

Порядок реєстрації організацій, діяльність яких спрямована на задоволення потреб суб'єктів малого та середнього підприємництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 №510  визначає процедуру реєстрації комерційних і некомерційних організацій незалежно від форми власності, які провадять діяльність, спрямовану на задоволення потреб суб'єктів малого та середнього підприємництва, що виникають у процесі організації і провадження підприємницької діяльності (далі - організація), як об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва.

До об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (далі - об'єкти інфраструктури) належать бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні бізнес-інкубатори, технопарки, фонди підтримки підприємництва, фінансові установи, інноваційні та інвестиційні фонди і компанії, консультаційні центри, об'єднання підприємців та інші організації.

Реєстрація організації як об'єкта інфраструктури проводиться територіальними органами Держкомпідприємництва відповідно до цього Порядку та наказу Держкомпідприємництва від 02.07.2009 №112 «Про затвердження  форм документів, необхідних для реєстрації організацій, як об’єктів інфраструктури  підтримки малого та середнього підприємництва»  (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р. за № 695/16711)

Для проведення реєстрації організація подає територіальному органові Держкомпідприємництва за місцем державної реєстрації юридичної особи (Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Луганській області):

- заяву за встановленою Держкомпідприємництвом формою;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, видану в поточному місяці;

- документи, що підтверджують наявність досвіду реалізації проектів (здійснення заходів) у рамках державних, регіональних та місцевих програм підтримки підприємництва і виконання робіт (надання послуг) за напрямами виконання таких програм - копії договорів, актів виконаних робіт тощо (за наявності);

- довідку про наявність (відсутність) заборгованості перед бюджетом та Пенсійним фондом України.

Представництво Державного комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва у Луганській області:

91019, м. Луганськ, вул. Кірова, 30 тел. (380-642)  52-81-24, 52-24-38