Щодо списання податкового боргу за заявою платника

Головне управління ДПС у Луганській області інформує, що Законом України від 4 грудня 2020 року № 1072-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2» підрозділ 10 розділу XX Податкового кодексу України доповнено пунктом 23 (далі — 23) такого змісту:

«23. У разі погашення у повному обсязі грошовими коштами платниками податків протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2“ суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням) (далі — основна сума податкового боргу), що виник станом на 1 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у поточному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.

 

Положення цього пункту не застосовуються щодо:

  • — великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 Кодексу;
  • — осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;
  • — осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено(відстрочено) стягнення податкового боргу;
  • — банків, на які поширюються норми Закону України „Про систему гарантування вкладників фізичних осіб“;
  • — осіб, які мають податковий борг з митних платежів;
  • — осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньо — економічної діяльності та пені.

Згідно з пунктом 23 штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати основної суми податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків».

Разом з тим, платнику надається право виконати вимоги пункту 23 протягом шести місяців з дня набрання чинності цим пунктом.

З метою належної організації роботи податкових органів щодо моніторингу та своєчасного реагування на виконання чи порушення платником податків вимог пункту 23 пропонується Примірна форма заяви (додається), у якій платник податків одночасно повідомляє, зокрема, про намір взяти участь у процедурі до п. 23, просить списати штрафи та/або пеню, що обліковувалися станом на 01.11.2020 та залишилися несплаченими станом на дату повної сплати основної суми податкового боргу; а також штрафні санкції і пеню, що підлягають застосуванню та нарахуванню у зв’язку зі сплатою такого податкового боргу, не застосовувати та не нараховувати, а нараховані відкоригувати до нульових показників.

До заяви платник має додати докази виконання ним вимог пункту 23 з 01.11.2020 по дату подання заяви (включно).

Заяву платника має бути оформленою датою не раніше дати набрання чинності пунктом 23 (10.12.2020) та не пізніше дати закінчення шестимісячного строку, що надається платнику для сплати основної суми податкового боргу, який обліковувався станом на 01.11.2020 (09.06.2021).

З метою недопущення випадків списання сум штрафів та/або пені без виконання платником умови щодо сплати основної суми податкового боргу та поточних податкових зобов’язань, а також з метою надання платникам податків можливості скористатися процедурою, передбаченою пунктом 23, лише по одному чи декількох обраних ним платежам у межах достатньої суми коштів, яку має платник податків, заяви платником податків мають подаватися по кожному платежу (з урахуванням відкритих ІКП) окремо.

При цьому участь у процедурі, визначеній пунктом 23, будуть приймати лише платежі, по яких законодавством та податковим обліком передбачається нарахування та сплата поточних податкових зобов’язань (по деклараціях, розрахунках, по сумі донарахувань з основної суми платежу згідно з податковими повідомленнями-рішеннями).

Неподаткові платежі, а також платежі, за якими передбачається нарахування лише штрафних (фінансових) санкцій та/або пені та не передбачається нарахування податкових зобов’язань, не братимуть участь у процедурі визначеній пунктом 23.

Заяви подаються платником до Головного управління ДПС за місцем адміністрування відповідного платежу (з урахуванням відкритих ІКП). У разі, коли платник податків має намір скористатися процедурою, визначеною пунктом 23, по декількох платежах, які адмініструються у різних головних управліннях ДПС, він має подавати заяви до кожного такого Головного управління ДПС окремо.

Заяви, оформлені платниками без зазначення необхідної інформації, та/або без урахування наведених вище вимог, задоволенню не підлягають.

Про відмову у застосуванні п. 23 платнику буде повідомлено протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви.

Головне управління ДПС у Луганській області