ДПІ відповідає на запитання

ЗАПИТАННЯ: Що мають право амортизувати фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування?

ВІДПОВІДЬ: Фізичні особи-підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування мають право амортизувати первісну вартість основних засобів, крім основних засобів подвійного призначення (земельні ділянки, легкові та вантажні автомобілі, а також житлові приміщення). Затрати на їх придбання (створення) і утримання не амортизують і до складу витрат не включають.

ЗАПИТАННЯ: Як розрахувати суму амортизації об’єкта основних засобів?

ВІДПОВІДЬ: Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів фізичні особи-підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, провадять за прямолінійним методом, за яким річну суму амортизації визначають діленням первісної вартості об’єкта основних засобів і нематеріальних активів на строк його корисного використання.

ЗАПИТАННЯ: Які окремі умови для віднесення амортизації до витрат фізичної особи-підприємця, який застосовує загальну систему оподаткування?

ВІДПОВІДЬ: По-перше, витрати на придбання (створення) амортизованих основних засобів і нематеріальних активів мусять мати документальне підтвердження. По-друге, треба вести окремий облік амортизації.

Державна податкова інспекція у м. Лисичанську