Чи потрібно показувати акцизний податок у фіскальних чеках РРО

Відповідно до положень Податкового кодексу України від 02.12.10р. № 2755 — VI (далі — Кодексу) особа, що реалізовує пальне, є платником акцизного податку (ст.212.1.15).

Згідно п.216.9 ст.216 Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань по реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України від 06.07.1995р. № 265/95—ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» (далі — Закон № 265), для безготівкових розрахунків — дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, відвантаження, фізичного відпуску товару, а при реалізації товарів фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок, — дата надходження плати за проданий товар.

Згідно п.2 ст.3 Закону № 265 суб’єкти господарювання, що здійснюють розрахункові операції в наявній і/або в безготівковій формі у сфері торгівлі, зобов’язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Вимоги до розрахункових документів визначені Положенням про форму і зміст розрахункових документів (далі — Положення), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016г. № 13 «Про затвердження Положення про форму і зміст розрахункових документів, Порядку надання звітності, пов’язаної з використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книг), форми № ЗВР −1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» (далі — Наказ № 13).

Згідно п.3 розділу I Положення, встановлені в Положенні вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов’язкові реквізити розрахункових документів. За відсутності в документі хоч би одного з обов’язкових реквізитів, а також недотриманні сфери його призначення, такий документ не прийматиметься як розрахунковий.

Згідно п.2 розділу II Положення, для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів і зареєстровані платниками акцизного податку (СХ, зареєстровані платниками іншого податку, окрім ПДВ) в касовому чеку окремим рядком повинні фіксуватися розмір ставки такого податку, загальна сума такого податку по всіх вказаних в чеці товарах (послугам). На початку рядка повинна друкуватися назва такого податку. У реквізиті «Акцизній податок» його назва проводиться згідно Кодексу. При необхідності дозволяється використовувати скорочення.

Порядок відображення у фіскальному чеку реєстраторів розрахункових операцій суми акцизного податку по роздрібній торгівлі підакцизними товарами залежно від модифікації РРО роз’ясні у листі ДФС України від 31.01.2015 р. № 3121/7/99-99-22-07-03-17.

Відповідно до п.2 розділу II Порядку реєстрації і застосування реєстраторів розрахункових операцій, які застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.13 р. № 417 (далі — Наказ № 417):

Реєстрації в органах доходів і зборів підлягають реєстратор розрахункових операцій (далі — РРО), модифікації яких включені в Державний реєстр РРО, з урахуванням сфер їх застосування і за умови, що термін служби, встановлений в технічній документації на РРО, не закінчився, а також з урахуванням термінів первинної реєстрації, встановлених Державним реєстром РРО.

Згідно п.5 Наказу № 13, вимоги до форми і змісту фіскальних касових чеків в частині відображення інших податків, окрім податку на додану вартість, не розповсюджуються на розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, версії внутрішнього програмування, забезпечення яких включені в Державний реєстр електронних контрольно — касових апаратів і комп’ютерних систем, до дня вступу цього наказу в силу.

Таким чином, при реєстрації суб’єктом господарювання реєстраторів розрахункових операцій з дотриманням вимог Наказу № 417 до дня набирання чинності Наказу № 13 вимог по відображенню сплати акцизного податку у фіскальних чеках реєстраторів розрахункових операцій є необов’язковими.

Чи впливає кількість господарських одиниць у фізичної особи — єдинника

на необхідність застосування РРО

ДПІ у м. Лисичанську повідомляє: правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі — РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95 — ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон № 265), дія якого поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі у т.ч. і на фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку третьої групи.

Встановлення норм щодо незастосування РРО в інших законах, крім Податкового кодексу України, не допускається.

Так, Законом України від 01 липня 2015 року № 569 — VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій», встановлено, що РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами — підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Таким чином, законодавством встановлено залежність обов’язковості застосування РРО не від кількості господарських одиниць платника єдиного податку (фізичної особи — підприємця), виду чи місця проведення діяльності, а від перевищення ним протягом календарного року обсягу доходів у 1000000 гривень.

Державна податкова інспекція м. Лисичанська