До уваги платників податків, які застосовують реєстратори розрахункових опре цій та книги обліку розрахункових операцій

ДПІ у м. Лисичанську повідомляє про внесення змін до форм книги обліку розрахункових операцій (далі — книга ОРО) на реєстратор розрахункових операцій (далі — РРО), книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю.

Нові форми книг ОРО установлені Порядком реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за № 920/29050 (далі — Наказ № 547).

Зокрема, затверджені форми книг ОРО передбачають відображення загальної суми розрахунків (графа 5), суми розрахунків, що оподатковуються податком на додану вартість (графа 6), суми розрахунків, що оподатковуються акцизним податком (графа 7), суми ПДВ (графа 8), суми акцизного податку (графа 9).

Отже, на сьогодні перші, другі та наступні книги ОРО на РРО мають реєструватись виключно за новими формами.

Пунктом 3 Наказу № 547 установлено, що вимоги до форми і змісту книг ОРО в частині відображення інших податків (зборів), крім податку на додану вартість, не поширюються на здійснення у них записів про рух готівки та про суми розрахунків на підставі розрахункових документів, що друкуються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, до набрання чинності цим наказом.

Виходячи із зазначеного порядку, суб’єкти господарювання можуть продовжувати використовувати раніше зареєстровані книги ОРО на РРО за старою формою. Після закінчення такої книги здійснюється реєстрація другої або наступної книги ОРО на РРО за новою формою.

При цьому суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією підакцизних товарів, у касових чеках яких обов’язковим реквізитом є дані про акцизний податок, використовуючи раніше зареєстровані книги ОРО (за старою формою), здійснюють у них записи таким чином:

  1. 1) у назвах граф 6, 7 книги ОРО за старою формою слід дописати знак «%» та відповідно слова «за ставкою акцизного податку», «сума акцизного податку»;
  2. 2) за наявності розрахункових операцій за товари підакцизної групи послідовно вносяться:
  • у графу 6 — суми розрахунків, що оподатковуються за ставкою податку на додану вартість, «%», суми розрахунків, що оподатковуються за ставкою акцизного податку;
  • у графу 7 — сума ПДВ«, «%», сума акцизного податку.

У суб’єктів господарювання, діяльність яких не пов’язана з реалізацією підакцизних товарів, касові чеки, що друкуються РРО, не містять даних про акцизний податок та відповідні графи 7, 9 книги ОРО будуть не заповненими.

Державна податкова інспекція м. Лисичанська