До уваги роботодавців Луганської області

Механізми заохочення роботодавців до створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Назва державної допомоги

Призначення

Отримувач

Розмір допомоги

Безвідсоткова цільова позика (Строк повернення до 3-х років) Постанова КМУ № 70 від 31.01.2007р.

Створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. Робоче місце не може бути скорочено протягом 3-х років з дати завершення виконання умов договору про надання позики.

Роботодавці(підприємства, установи, організації, фізичні особи), які виконали норматив працевлаштування інвалідів або сплатили адміністративно-господарську санкцію.

Визначає відділення Фонду на підставі наданих роботодавцем техніко-економічних обґрунтувань. Обов’язкова наявність ліквідної застави Строк повернення до 3-х років

Поворотна та безповоротна фінансова допомога для підприємств заснованих громадськими організаціями інвалідів

Постанова КМУ № 70 від 31.01.2007р.

Технічне оснащення діючих робочих місць для працевлаштування інвалідів; Створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих та технічних умов; Технічне переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць. Робоче місце не може бути скорочено протягом 3-х років з дати завершення виконання умов договору про надання допомоги.

Роботодавці, які виконали норматив працевлаштування інвалідів та у році звернення не отримували у відділенні Фонду допомогу на безповоротній основі за аналогічним напрямкові використання коштів

Визначає відділення Фонду на підставі наданих роботодавцем техніко-економічних обґрунтувань.

Дотація на покриття витрат роботодавця на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Постанова КМУ № 1836 від 27.12.2006р.

Створення додаткових (або пристосування існуючих) спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих в державній службі зайнятості. Трудовий договір з інвалідом не може бути розірвано з ініціативи роботодавця протягом 2-х років з дня працевлаштування

Роботодавці, які зареєстровані у відділенні Фонду , виконали норматив працевлаштування інвалідів (сплатили адміністративно-господарську санкцію), не скорочували протягом останнього року кількість працюючих інвалідів більше ніж на 10%.

Розмір дотації не більше 40 мінімальних зарплат (на пристосування основного і додаткового устаткування) не більше 100 мінімальних зарплат (створення нового робочого місця)

Компенсація фактичних витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Постанова КМУ від 15.04.2013 р. № 347)

Стимулювання працевлаштування громадян з інвалідністю, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці

Роботодавці, які працевлаштували на нове робоче місце інваліда, якому надано статус безробітного, і якому не призначається допомога по безробіттю, за направленням центру зайнятості строком не менше ніж на 2роки

У розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, протягом одного року з дня працевлаштування особи

Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів