До уваги внутрішньо переміщених осіб!

З метою здійснення обліку осіб, які потребують отримання у тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації (далі – ВЦА) №623 створено житлову комісію з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам.

Ведення обліку внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання та облік житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання покладено на відділ з обліку, розподілу та обміну житла Лисичанської міської ВЦА (далі — відділ).

Більш детальну інформацію з вищезазначеного питання можна отримати звернувшись до відділу за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. М. Грушевського, 8, каб. № 27 з понеділка по четвер з 08.00 до 17.00, у п’ятницю з 08.00 до 16.00, перерва з 12.00 до 12.48. Контактні телефони (06451) 7-25-02, 7-26-27.

Для постановки на облік внутрішньо переміщеним особам необхідно надати до відділу заяву та відповідний пакет документів:

1) оригінал та копію документу, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та довіреність;

2) оригінал та копію довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та членів його сім’ї (за наявності);

3) акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за наявності в особи та будь-кого з членів сім’ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, придатного для проживання, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополі, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганських областях.

4) оригінали та копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

5) довідки про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців;

6) оригінал та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків внутрішньо переміщеної особи та членів його сім’ї (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

7) оригінали та копію документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Відділ з обліку, розподілу та обміну житла Лисичанської міської ВЦА