«Світ моделей»

Стрімкі зміни — одна з основних характеристик сучасного суспільства. Інтенсивне впровадження прогресивних технологій в усі сфери життя зумовило безупинне вдосконалювання людської діяльності. Різко зменшується час на втілення нових ідей, знань, технологій у життя. Зростає потреба в нових формах освіти, навчання, набутті навичок.

Головна мета STEM-освіти — це реалізація державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» задля посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях створення науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді й професійної компетентності науково-педагогічних працівників.

STEM-освіта заснована на міжтрансдисциплінарних підходах побудови навчальних програм різного рівня та окремих дидактичних елементів дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення проблемно-орієнтованих завдань.

Завдання STEM-освіти — це конкурентоспроможність випускників на сучасному ринку праці і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності.

Наскільки вдалося розв’язати ці завдання нашим школярам показав конкурс дитячої науково-технічної творчості «Світ моделей», який пройшов 22 лютого в Лисичанську.

Учні 5 — 9 класів довели, що STEM-освіта, як технологія формування та розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей учнів, обмін досвідом з їх використання, сприяє популяризації інженерно-технологічних професій підвищенню поінформованості про можливості кар’єри в інженерно-технічній сфері формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта.

Тож, результати конкурсу наступні.

У номінації «Стендові моделі»:

І місце — Максим Гончаров, школа № 12;

ІІ місце — Ігор Кваша, школа № 9;

ІІІ місце — Михайло Богданов, школа № 2.

У номінації «Механічні моделі»:

І місце — Сергій Суржан, школа № 5;

ІІ місце — Микита Товчига, школа № 26;

ІІІ місце — Олександр Малютін, школа № 13.

У номінації «Електрифіковані моделі»:

І місце — Данило Рязанов, школа № 14;

ІІ місце — Руслан Бандуров, школа № 4;

ІІІ місце — Петро Афонін, школа № 3.

Переможці конкурсу були нагороджені почесними грамотами та цінними подарунками від відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Лисичанської міської ради.

Зазначимо, що навчання за основними напрямками STEM-освіти дозволить сформувати в учнів найважливіші характеристики, які визначають компетентного фахівця:

— уміння побачити проблему;

— уміння побачити в проблемі якомога більше можливих сторін і зв’язків;

— уміння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення;

— оригінальність, відхід від шаблону;

— здатність до абстрагування або аналізу;

— здатність до конкретизації або синтезу.

Успіх впровадження педагогічних інновацій залежить від багатьох чинників, і в першу чергу, від рівня обізнаності та готовності вчителів до їх використання. Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді — профільній заклад технічного спрямування. В нас багато сучасних гуртків науково-технічного спрямування, а педагоги мають не тільки педагогічну, а й технічну освіту. Тож, запрошуємо дітей на навчання за основними напрямками STEM-освіти.