Про екологічний стан м. Лисичанськ у 2019 році

За інформацією Лисичанської міськрайонної філії державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» стан атмосферного повітря у м. Лисичанську у 2019 році у порівнянні з 2018 роком поліпшився. Протягом 2019 року у м. Лисичанську було досліджено1788 проб атмосферного повітря по 8 інгредієнтам: азоту діоксину, ангідриду сірчистому, вуглецю оксиду, пилу, формальдегіду, фенолу, нітрохлорбензолу, аміаку. У 10 пробах було встановлено перевищення ГДК шкідливих речовин, що склало 0,55% проти 1,72% у 2018.

Протягом 2019 року перевищення було на стаціонарному посту у середньодобових та максимально разових концентраціях. Усього з перевищенням ГДК було 10 проб, з них 9 по ангідриду сірчистому за максимально-разовими концентраціями та 1 проба по аміаку за середньо добовою концентрацією. По ангідриду сірчистому максимальне перевищення ГДК склали 2,12 разів, по аміаку 2,5 разів.

Чотири промислових підприємства міста не мають санітарно-захисної зони, а саме ПрАТ «ЛИНІК», КП «Завод ЗБВ», ВП «Шахта Новодружеська», ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова» ПАТ «Лисичанськвугілля», в яких розташовані житлові будинки, де мешкають люди.

В місті Лисичанську основним джерелом централізованого господарсько-питного водопостачання є п’ять водозаборів ЛКСП «Лисичанськводоканал», що забирають воду з підземних джерел.

У 2019 р. по воді питній централізованого водопостачання покращилися показники за мікробіологічними дослідженнями. У 2019 році було досліджено 573 проби, не відповідало вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» 24 проби або 4,2% проти 8,1% 2018 році.

За санітарно-хімічними показниками і було досліджено 442 проби, відхилення у пробах від вимог вищевказаного ДСанПіНа були у 115 пробах або 26,0%. Аналогічний відсоток за санітарно-хімічними показниками складав і у 2018 році.

Джерела децентралізованого водопостачання, які розташовані на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, та з яких використовується вода населенням для господарсько-питних потреб, залишаються без господарськими. У питній воді децентралізованого водопостачання за мікробіологічними дослідженнями в 2018 році відхилення склали 80 % проти 90% у 2018 році. За санітарно-хімічними дослідженнями відхилення склали 86,7 % проти 80% в 2018 році, у тому числі за вмістом нітратів 33,3% у 2019 проти 20% у 2018 р., у всіх 7-ми колодязів, вода з яких досліджується згідно соціально-гігієнічному моніторингу, має місце не відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10, це колодязі по вул. Дібровка, вул. Газовиків, вул. Красна, Муравський № 1, № 2, вул. Донецька м. Привілля, вул. Джерельна м. Привілля. Перевищення санітарно-гігієнічних норм по нітратам загрожує виникненню водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей, які споживають воду з колодязів.

Лисичанською міськрайонною філією проводилися моніторингові дослідження проб води водоймищ протягом 2019 року. Досліджування здійснювалися по 30 санітарно-хімічним показникам та 6 мікробіологічним, двом паразитологічним показникам.

У водоймищі 1 категорії (р. Сіверський Донець р-н ЗФС п. Білогорівка) було досліджено на бактеріологічні показники 23 проби, 14 або 60,8% з яких були з відхиленням від санітарних норм (по кишковій палочці — 3, по холероподібним вібріонам — 9; коліфагам — 2). В 2018 році відсоток відхилень склав — 69,5%.На санітарно-хімічні показники було досліджено 14 проб, усі досліджені проби не відповідали вимогам санітарних норм (100%) по сухому залишку, загальній жорсткості, сульфатам. Аналогічна ситуація була і у 2018 році.

У водоймищах 2 категорії (р. Сіверський Донець у районі човневої станції, ставки на території міста, р. Біленька) у 2019 році було досліджено на бактеріологічні показники 46 проб, з них 27 проб (58,7%) не відповідали вимогам санітарних норм. У 2017 році відсоток відхилення складав — 70,1%. На санітарно-хімічні показники у водоймищах 2 категорії було досліджено 31 проба, 23 (74,2%) з яких не відповідали вимогам санітарних норм. У 2018 році відсоток відхилень складав — 70,3%.

Мікробіологічне забруднення водних об’єктів, особливо у літній період, перевищує нормативні значення в десятки разів, та є небезпечним для використання водотоків для купань. Так у червні місяці 2019 року у воді ставка у районі мікрорайону Лисичанського склозаводу було встановлено перевищення санітарних норм на наявність кишкової палички у сотні разів. У річці Сіверський Донець район човнової станції у літній період, у воді виявлялися відхилення на вміст кишкової палички до 5 разів.

Лисичанською міськрайонною філією проводилися моніторингові дослідження проб ґрунту на бактеріологічні та паразитологічні показники, загально-санітарні показники (вологість, рН, аміак, нітрити, нітрати).

Мікробіологічні та паразитологічні дослідження проб ґрунту здійснювалися з дитячих майданчиків, у районі зон рекреації (пляжу). Санітарно-хімічні дослідження досліджувалися у пробах відібраних на сельбищної території міста. Усього у 2019році було досліджено на мікробіологічні показники 104 проби, з яких 6 проби (5,8%) не відповідали вимогам санітарних норм. У 2018 році відхилення були у 17,4% відібраних та досліджених проб. На санітарно-хімічні показники у 2018 році було досліджено 15 проб, відхилень не було. Аналогічна ситуація була і у 2018 році.

Проводилися моніторингові виміри рівнів шуму на основних транспортних магістралях міста Лисичанська. За результатами вимірів рівнів шуму були встановлені перевищення гігієнічних нормативів за максимальними рівнями вище фонових на деяких вулицях, таких як: вул Карла Маркса — на 12дБА, вул. Першотравнева-3 дБА, вул.Бахмутська на 2 дБА, вул. Жовтнева на 2 дБА, вул. Червона на 4 дБА; м. Новодружеськ, вул. Миру на 1 дБА.

Дослідження електромагнітних випромінювань здійснювалось протягом року у житловій забудові по пр. Перемоги в районі розташування об’єкту — радіотелевізійний центр. Було досліджено 44 проби. Перевищень нормативів санітарно-гігієнічних норм не встановлено.

За інформацією Лисичанської міськрайонної філії державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України»