Про екологічний стан м. Лисичанськ у 2018 році

За інформацією Лисичанської міськрайонної філії державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» основними забруднювачами атмосферного повітря у місті залишаються підприємства міста, у т.ч. шахти ПАТ «Лисичанськвугілля» та працюючі підприємства міст Сєверодонецьк, Рубіжне, а також викиди від автотранспорту.

Значно погіршився стан атмосферного повітря у м. Лисичанську у 2018 році у порівнянні з 2017 роком. Це в першу чергу було пов’язано з горінням шламонакопичувача ПрАТ «Сєверодонецьке об’єднання Азот» у серпні місяці, розташованого у м. Сєверодонецьк. Усього протягом 2018 року у м. Лисичанську було досліджено 2320 проб атмосферного повітря, у 40 пробах було встановлено перевищення ГДК шкідливих речовин, що склало 1,7%. У 2017 році було досліджено 1845 проб, з них у 8 пробах було перевищення ГДК або 0,43%. У 2016 р було проведено 1101 дослідження, перевищення ГДК склало 0,27% досліджених проб.

Наявність високоякісної питної води в кількості, що задовольняє основні потреби людини, є однією з умов зміцнення здоров’я людей і стійкого розвитку держави. Будь яке недотримання стандарту якості питної води може привести до несприятливих, як короткострокових, так і довгострокових наслідків для здоров’я та благополуччя населення.

За даними ВООЗ більш ніж 80% всієї захворюваності людини безпосередньо пов’язане з використанням неякісної води, до складу якої входять різні речовини, що можуть викликати токсичні ефекти, у тому числі мутагенні і канцерогенні. Питна вода, що не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, несе загрозу виникнення масових захворювань населення, підвищеної смертності (особливо дітей), загострює соціальну ситуацію.

В місті Лисичанську основним джерелом централізованого господарсько-питного водопостачання є п’ять водозаборів ЛКСП «Лисичанськводоканал», що забирають воду з підземних джерел.

У 2018 р. по воді питній централізованого водопостачання погіршилися показники за мікробіологічними дослідженнями. Так з 617 досліджених проб в 2018 році не відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» склали 50 проб, або 8,1% проти 4,4% у 2017 році.

За санітарно-хімічними показниками в 2018 році було досліджено 473 проби, відхилення у пробах від вимог вищевказаного ДСанПіНа були у 123 пробах або 26,0% проти 29,3% у 2017 році та 37,7% у 2016 році.

Джерела децентралізованого водопостачання, які розташовані на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, та з яких використовується вода населенням для господарсько-питних потреб, залишаються без господарськими. У питній воді децентралізованого водопостачання за мікробіологічними дослідженнями в 2018 році відхилення склали 90% проти 45% у 2017 році. За санітарно-хімічними дослідженнями відхилення склали 80% проти 85% в 2017 році, у тому числі за вмістом нітратів 20% у 2018 проти 43,7% у 2017 р., з 7-ми колодязів у 5-х має місце перевищення санітарно-гігієнічних норм: по вул. Червона, вул. Дібровка, вул. Газовиків, вул. Донецька м. Привілля, вул. Джерельна м. Привілля). Перевищення санітарно-гігієнічних норм по нітратам загрожує виникненню водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей, які споживають воду з колодязів.

На території міста протікає дві річки — Сіверський Донець та Верхня Біленька, які належить до малих, невеликої довжини та маловодних рік. Крім цього, знаходяться також кілька ставків, які розташовані в районах міста біля скляного заводу, автобаза ПАТ «Лисичанськвугілля», колишнього заводу ГТВ та інші.

У водоймищі 1 категорії (р. Сіверський Донець р-н ЗФС п. Білогорівка) було досліджено на бактеріологічні показники 23 проби, 16 (69,5%) з яких були з відхиленням від санітарних норм (по кишковій паличці — 8, по холероподібним вібріонам — 7; коліфагам — 1). В 2017 році відсоток відхилень склав — 63,2%. На санітарно-хімічні показники було досліджено 14 проб, усі досліджені проби не відповідали вимогам санітарних норм (100%) по сухому залишку, загальній жорсткості. Аналогічна ситуація була і у 2017 році.

У водоймищах 2 категорії (р. Сіверський Донець у районі човнової станції, ставки на території міста, р. Біленька) у 2018 році було досліджено на бактеріологічні показники 57 проб, з них 40 проб (70,1%) не відповідали вимогам санітарних норм. У 2017 році відсоток відхилення складав- 40,4%. На санітарно-хімічні показники у водоймищах 2 категорії було досліджено 37 проб, 26 (70,3%) з яких не відповідали вимогам санітарних норм. У 2017 році відсоток відхилень складав — 87,8%.

Мікробіологічне забруднення водних об’єктів, особливо у літній період, перевищує нормативні значення в десятки разів, та є небезпечним для використання водотоків для купань. Так у одній пробі у річці Сіверський Донець район човнової станції була виявлена патогенна мікрофлора (сальмонела). У разі чого річка Сіверський Донець на території міста небезпечна для купання населення. Єдиним у місті облаштованим місцем для відпочинку та купання людей є ставок, який розташований у районі склозаводу, де рекреаційна зона протягом 2018 року відповідала вимогам санітарних норм та правил. Якість води у більшій кількості досліджених проб за мікробіологічними показниками протягом 2018 року також відповідала вимогам санітарних норм та правил.

Лисичанською міськрайонною філією проводилися моніторингові дослідження проб ґрунту на бактеріологічні та паразитологічні показники, загально-санітарні показники (вологість, рН, аміак, нітрити, нітрати).

Мікробіологічні та паразитологічні дослідження проб ґрунту здійснювалися з дитячих майданчиків, у районі зон рекреації (пляжу). Санітарно-хімічні дослідження досліджувалися у пробах відібраних на сельбищної території міста. Усього у 2018 році було досліджено на мікробіологічні показники 92 проби, з яких 16 проб (17,4%) не відповідали вимогам санітарних норм. У 2017 році відхилення були у 23,8% відібраних та досліджених проб. На санітарно-хімічні показники у 2018 році було досліджено 15 проб, відхилень не було. Аналогічна ситуація була і у 2017 році.

Актуальною проблемою для міста, як і раніше, залишається шум. Основним джерелом шуму в останні роки являється автотранспорт, та вбудовано-прибудовані до житлових будинків об’єкти, кількість яких постійно зростає (від зовнішньої звукової реклами, технологічного та вентиляційного обладнання, музичного супроводження).

Лисичанською міськрайонною філією проводилися моніторингові виміри рівнів шуму на основних транспортних магістралях міста Лисичанська. За результатами вимірів рівнів шуму були встановлені перевищення гігієнічних нормативів за максимальними рівнями вище фонових на деяких вулицях, таких як проспект: Перемоги — на 4 дБА, вул. Сосюри — на 1 дБА, вул Карла Маркса — на 6дБА, вул. Першотравнева — 12 дБА, вул. Бахмутська на 13 дБА, вул. Гарібальді на 6 дБА, вул. Довженко на 3 дБА, вул. Сковороди на 4 дБА, вул. Жовтнева на 6 дБА, вул. Червона на 6 дБА; м. Привілля вул. Ломоносова — на 7дБА; м. Новодружеськ, вул. Миру на 2 дБА.

Управління економіки Лисичанської міської ради