Звіт про виконання міського бюджету станом на 17.09.2020

 Станом на 17.09.2020 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 439 757,4 тис.грн. Касові видатки склали 320 184,9 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 171 178,5 тис.грн., або 53,5 % від загального обсягу витрат:

- на охорону здоров’я – 40 833,0 тис.грн., або 12,8%;

- на соціальний захист населення – 9 378,7 тис.грн., або 2,9 %;

- на культуру і мистецтво – 12 428,6 тис.грн., або 3,9%;

- на фізичну культуру та спорт – 5 466,7 тис.грн., або 1,7%;

 

- на органи місцевого самоврядування – 48 132,2 тис.грн., або 15,0 %;

- на житлово-комунальне господарство – 20 368,1 тис.грн., або 6,3 %;

- на економічну діяльність – 9 113,1 тис.грн., або 2,8%;

- на інші видатки – 522,3 тис.грн., або 0,2%;

- на міжбюджетні трансферти – 2 763,7 тис.грн., або 0,9%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

- на оплату праці з нарахуваннями – 248 802,8 тис.грн., або 77,7% від загального обсягу витрат;

- на виплату видатків із соціального забезпечення –  5 994,9 тис.грн., або 1,9%;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 19 743,1 тис.грн., або 6,2%;

- на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів –

2 610,1 тис.грн., або 0,8%;

- на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 23 688,5  тис.грн., або 7,4 %;

- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4 225,0 тис.грн., або 1,3%;

- на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1 616,9 тис.грн., або 0,5%;

- на продукти харчування – 3 313,2 тис.грн., або 1,0%;

- на оплату послуг (крім комунальних) – 9 357,9 тис.грн., або 2,9%;

- на інші видатки – 678,8 тис.грн., або 0,2%;

- капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 153,7 тис.грн., або 0,1%

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 17.09.2020 року такі видатки складають 30 341,7 тис.грн., у тому числі по галузі:

- освіта – 37,3 тис.грн., або 0,1%;

- охорона здоров’я – 8 012,8 тис.грн., або 26,4%;

- соціальний захист та соціальне забезпеченя – 7 331,8 тис.грн., або 24,2%;

- житлово-комунальне господарство – 183,9тис.грн., або 0,6%;

-будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 1 730,7 тис.грн., або 5,7%;

-будівництво освітніх установ та закладів 595,4тис.грн., або 2,0%;

- внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 7 100,6 тис.грн, або 23,4%;

- розроблення схем планування та забудови територій – 1 200,0 тис.грн., або 4,0%;

- реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах – 3 891,8 тис.грн., або 12,8%;

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 257,4 тис.грн., або 0,8 %.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина