Звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік

Станом на 01.01.2020 до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 784594,2 тис. грн. Касові видатки склали 720 111,4 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 260 097,2 тис. грн., або 36,1% від загального обсягу витрат;

 • — на охорону здоров’я — 123 262,4 тис. грн. (17,1%);
 • — на соціальний захист населення — 204 739,4 тис. грн. (28,4%);
 • — на культуру і мистецтво — 19 102,8 тис. грн. (2,6%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 8 102,9 тис. грн. (1,1%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 63 037,7 тис. грн. (8,8%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 22 794,9 тис. грн. (3,2%);
 • — на економічну діяльність — 15 110,0 тис. грн. (2,1%);
 • — на інші видатки — 598,0 тис. грн. (0,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 3 266,1 тис. грн. (0,5%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 390 931,3 тис. грн., або 54,3% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення —200 426,7 тис. грн. (27,8%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 50 085,2 тис. грн. (7,0%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 3 068,1 тис. грн. (0,4%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 28 290,3 тис. грн. (3,9%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 12 787,2 тис. грн. (1,8%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 4 294,5 тис. грн. (0,6%);
 • — на продукти харчування — 14 920,8 тис. грн. (2,1%);
 • — на оплату послуг — 13 788,8 тис. грн. (1,9%);
 • — на інші видатки — 1 518,5 тис. грн. (0,2%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. В 2019 році такі видатки склали 44 436,7 тис.грн., у тому числі по галузях:

 • — на органи місцевого самоврядування — 2 783,8 тис. грн. (6,3%);
 • — на освіту — 12 171,4 тис. грн. (27,4%);
 • — на охорону здоров’я — 3 194,0 тис. грн. (7,2%);
 • — на соціальний захист та соціальне забезпечення — 2 977,0 тис. грн. (6,7%);
 • — на культуру та мистецтво — 1 956,6 тис. грн. (4,4%);
 • — на фізичну культури і спорт — 414,2 тис. грн. (0,9%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 7 841,7 тис. грн. (17,6% 0;
 • — на економічну діяльність — 8 040,5 тис. грн. (18,1%);
 • — на інші заходи громадського порядку та безпеки — 215,2 тис. грн. (0,5%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 4 842,3 тис. грн. (10,9%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина