Звіт про виконання міського бюджету станом на 19.12.2019

Станом на 19.12.2019 до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 762 237,2 тис. грн. Касові видатки склали 682 853,4 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 233 396.9 тис. грн., або 34,2% від загального обсягу витрат;

 • — на охорону здоров’я — 123 316,2 тис. грн. (18,1%);
 • — на соціальний захист населення — 203 461,7 тис. грн. (29,8%);
 • — на культуру і мистецтво — 17 528,5 тис. грн. (2,6%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 7 631,5 тис. грн. (1,1%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 58 379,3 тис. грн. (8,5%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 20 768,4 тис. грн. (3,0%);
 • — на економічну діяльність — 14 600,8 тис. грн. (2,1%);
 • — на інші видатки — 504,0 тис. грн. (0,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 3 266,1 тис. грн. (0,5%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 369 324,8 тис. грн., або 54,1% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 199 498,0 тис. грн. (29,2%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 39 876,3 тис. грн. (5,8%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 3 068,1 тис. грн. (0,5%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 25 928,5 тис. грн. (3,8%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 11 798,5 тис. грн. (1,7%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 4 292,9 тис. грн. (0,6%);
 • — на продукти харчування — 14 029,9 тис. грн. (2,1%);
 • — на оплату послуг — 13 532,6 тис. грн. (2,0%);
 • — на інші видатки — 1 503,8 тис. грн. (0,2%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 19.12.2019 такі видатки складають 41 666,4 тис. грн., у тому числі по галузях:

 • — на органи місцевого самоврядування — 2 603,5 тис. грн. (6,3%);
 • — на освіту — 11 759,9 тис. грн. (28,2%);
 • — на охорону здоров’я — 3 048,7 тис. грн. (7,3%);
 • — на соціальний захист та соціальне забезпечення — 2 968,3 тис. грн. (7,1%);
 • — на культуру та мистецтво — 1 848,9 тис. грн. (4,4%);
 • — на фізичну культури і спорт — 414,2 тис. грн. (1,0%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 7 190,0 тис. грн. (17,3%);
 • — на економічну діяльність — 6 816,6 тис. грн. (16,4%);
 • — на інші заходи громадського порядку та безпеки — 174,0 тис. грн. (0,4%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 4 842,3 тис. грн. (11,6%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина