Звіт про виконання міського бюджету станом на 03.10.2019

Станом на 03.10.2019 до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 604 692,7 тис. грн. Касові видатки склали 530 665,4тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 181 154,0 тис. грн., або 34,1 % від загального обсягу витрат;

 • — на охорону здоров’я — 89 607,1 тис. грн. (16,9%);
 • — на соціальний захист населення — 169 470,0 тис. грн. (32,0%);
 • — на культуру і мистецтво — 13 525,9 тис. грн. (2,5%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 5 729,0 тис. грн. (1,1%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 45 638,0 тис. грн. (8,6%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 13 585,5 тис. грн. (2,6%);
 • — на економічну діяльність — 9 300,1 тис. грн. (1,7%);
 • — на інші видатки — 329,7 тис. грн. (0,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 2 326,1тис. грн. (0,4%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 287 249,0 тис. грн., або 54,1% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 165 801,4 тис. грн. (31,2%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 29 184,5 тис. грн. (5,5%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 2 326,1 тис. грн. (0,4%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 18 001,9 тис. грн. (3,4%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 6 247,2 тис. грн. (1,2%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2 605,1 тис. грн. (0,5%);
 • — на продукти харчування — 10 575,7 тис. грн. (2,0%);
 • — на оплату послуг — 7 794,6 тис. грн. (1,5%);
 • — на інші видатки — 879,9 тис. грн. (0,2%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 03.10.2019 такі видатки складають 22 928,5 тис. грн., у тому числі по галузях:

 • — на органи місцевого самоврядування — 664,5 тис. грн. (2,9%);
 • — на освіту — 6 228,2 тис. грн. (27,2%);
 • — на охорону здоров’я — 97,8 тис. грн. (4,3%);
 • — на культуру та мистецтво — 1 176,6 тис. грн. (5,1%);
 • — на фізичну культури і спорт — 173,9 тис. грн. (0,8%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 4 722,5 тис. грн. (20,6%);
 • — на економічну діяльність — 4 894,7 тис. грн. (21,3%);
 • — на інші заходи громадського порядку та безпеки — 174,0 тис. грн. (0,8%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 3 896,3 тис. грн. (17,0%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина