Звіт про виконання міського бюджету станом на 01.10.2019

Станом на 01.10.2019 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 594 216,6 тис. грн. Касові видатки склали 530 124,5тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 181 154,0 тис. грн., або 34,2 % від загального обсягу витрат;

— на охорону здоров’я — 89 573,9 тис. грн., або 16,9%;

— на соціальний захист населення — 169 470,2 тис. грн., або 32,0 %;

— на культуру і мистецтво — 13 525,9 тис. грн., або 2,5%;

— на фізичну культуру та спорт — 5 729,0 тис. грн., або 1,1%;

— на органи місцевого самоврядування — 45 630,1 тис. грн., або 8,6 %;

— на житлово-комунальне господарство — 13 085,5 тис. грн., або 2,5%;

— на економічну діяльність — 9 300,1 тис. грн., або 1,7%;

— на інші видатки — 329,7 тис. грн., або 0,1%;

— на міжбюджетні трансферти — 2 326,1тис.грн., або 0,4%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

— на оплату праці з нарахуваннями 287 217,2 тис. грн., або 54,2% від загального обсягу витрат;

— на виплату видатків із соціального забезпечення — 165 801,6 тис. грн., або 31,3%;

— на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 29 176,6 тис. грн., або 5,5%;

— на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 2 326,1 тис. грн., або 0,4%;

— на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 17 501,9 тис. грн., або 3,3%;

— на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 6 247,2тис.грн., або 1,2%;

— на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2 605,1 тис. грн., або 0,5%;

— на продукти харчування — 10 574,4 тис. грн., або 2,0%;

— на оплату послуг — 7 794,6 тис. грн., або 1,5%;

— на інші видатки — 879,8 тис. грн., або 0,1%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. За 9 місяців 2019 року такі видатки складають 22 928,5 тис. грн., у тому числі по галузях:

— на органи місцевого самоврядування 664,5 тис. грн., або 2,9%;

— на освіту 6 228,2 тис. грн., або 27,2%;

— на охорону здоров’я 997,8 тис. грн., або 4,3%;

— на культуру та мистецтво 1 176,6 тис. грн., або 5,1%;

— на фізичну культури і спорт 173,9тис. грн., або 0,8%;

— на житлово-комунальне господарство 4 722,5тис. грн., або 20,6%;

— на економічну діяльність — 4 894,7 тис. грн., або 21,3%;

— на інші заходи громадського порядку та безпеки — 174,0 тис. грн., або 0,8%;

— на міжбюджетні трансферти — 3 896,3 тис. грн., або 17,0%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина