Звіт про виконання міського бюджету станом на 31.08.2019 року

Станом на 31.08.2019 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 535 682,0 тис. грн. Касові видатки склали 471 397,6 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 158 109,6 тис. грн., або 33,5 % від загального обсягу витрат:

— на охорону здоров’я — 77 684,4 тис. грн., або 16,5%;

— на соціальний захист населення — 155 761,2 тис. грн., або 33,0 %;

— на культуру і мистецтво — 12 154,3 тис. грн., або 2,6%;

— на фізичну культуру та спорт — 5 018,9 тис. грн., або 1,1%;

— на органи місцевого самоврядування — 40 899,9 тис. грн., або 8,7 %;

— на житлово-комунальне господарство — 10 842,2 тис. грн., або 2,3%;

— на економічну діяльність — 8 546,1тис.грн., або 1,8%;

— на інші видатки — 302,3 тис. грн., або 0,1%;

— на міжбюджетні трансферти — 2 078,7тис.грн., або 0,4%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

— на оплату праці з нарахуваннями 250 111,9 тис. грн., або 53,1% від загального обсягу витрат;

— на виплату видатків із соціального забезпечення — 152 352,7 тис. грн., або 32,3%;

— на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 27 906,8 тис. грн., або 5,9%;

— на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 2 078,8 тис. грн., або 0,4%;

— на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 15 000,6 тис. грн., або 3,2%;

— на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 4 647,5тис.грн., або 1,0%;

— на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2 262,9 тис. грн., або 0,5%;

— на продукти харчування — 9 419,6 тис. грн., або 2,0%;

— на оплату послуг — 6 792,3 тис. грн., або 1,4%;

— на інші видатки — 824,5 тис. грн., або 0,2%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 31.08.2019 року такі видатки складають 20 014,7 тис. грн., у тому числі по галузях:

— на органи місцевого самоврядування 664,5 тис.грн., або 3,3%;

— на освіту 5 308,7 тис. грн., або 26,5%;

— на охорону здоров’я 819,1 тис. грн., або 4,1%;

— на культуру та мистецтво 1 125,1 тис. грн., або 5,6%;

— На фізичну культури і спорт 109,9тис. грн., або 0,6%;

— на житлово-комунальне господарство 3 484,8тис. грн., або 17,4%;

— на економічну діяльність — 4 862,7 тис. грн., або 24,3%;

— на інші заходи громадського порядку та безпеки — 174,0 тис. грн., або 0,9%

— на міжбюджетні трансферти — 3 465,9 тис. грн., або 17,3%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина