Звіт про виконання міського бюджету станом на 15.08.2019

Станом на 15.08.2019 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 513 395,1 тис.грн. Касові видатки склали 451 031,7 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 150 398,5 тис. грн., або 33,3 % від загального обсягу витрат;

— на охорону здоров’я — 72 673,3 тис. грн., або 16,1%;

— на соціальний захист населення — 154 789,5 тис. грн., або 34,3 %;

— на культуру і мистецтво — 11 371,3 тис. грн., або 2,5%;

— на фізичну культуру та спорт — 4 601,5 тис. грн., або 1,0%;

— на органи місцевого самоврядування — 37 813,7 тис. грн., або 8,4 %;

— на житлово-комунальне господарство — 8 474,3 тис. грн., або 1,9%;

— на економічну діяльність — 8 546,1тис. грн., або 1,9%;

— на інші видатки — 284,8 тис. грн., або 0,1%;

— на міжбюджетні трансферти — 2 078,7тис. грн., або 0,5%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

— на оплату праці з нарахуваннями 234 251,9 тис. грн., або 51,9% від загального обсягу витрат;

— на виплату видатків із соціального забезпечення — 151 406,3 тис. грн., або 33,6%;

— на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 27 763,0 тис. грн., або 6,2%;

— на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 2 078,8 тис. грн., або 0,5%;

— на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 12 643,0 тис. грн., або 2,8%;

— на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 4 181,7тис. грн., або 0,9%;

— на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2 249,2 тис. грн., або 0,5%;

— на продукти харчування — 9 148,9 тис. грн., або 2,0%;

— на оплату послуг — 6 481,2 тис. грн., або 1,4%;

— на інші видатки — 827,7 тис. грн., або 0,2%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 15.08.2019 року такі видатки складають 16 666,3 тис. грн., у тому числі по галузях:

— на органи місцевого самоврядування 607,8 тис. грн., або 3,6%;

— на освіту 5 060,6 тис. грн., або 30,4%;

— на охорону здоров’я 819,1 тис. грн., або 4,9%;

— на культуру та мистецтво 1 018,5 тис. грн., або 6,1%;

— На фізичну культури і спорт 8,3тис.грн., або 0,1%;

— на житлово-комунальне господарство 3 410,3тис.грн., або 20,5%;

— на економічну діяльність — 3 394,6 тис. грн., або 20,4%;

— на інші заходи громадського порядку та безпеки — 173,9 тис. грн., або 1,0%;

— на міжбюджетні трансферти — 2 173,2 тис. грн., або 13,0%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина