Звіт про стан виконання міського бюджету станом на 28.02.2018 року включно

Станом на 28.02.2018 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 142 700,2 тис. грн. Касові видатки склали 124 126,9 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 30 904,3 тис. грн., або 25,0 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 15 802,1 тис. грн. (12,7%);
 • — на соціальний захист населення — 64 794,4 тис. грн. (52,2%);
 • — на культуру — 2274,8 тис. грн. (1,8%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 918,6 тис. грн. (0,7%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 6 556,1 тис. грн. (5,3%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 1293,7 тис. грн. (1,0%);
 • — на економічну діяльність — 1275,6тис. грн. (1,0%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 271,5 тис. грн. (0,2%);
 • — на інші видатки — 35,8 тис. грн. (0,1%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 51 449,5 тис. грн., або 41,5% від загального обсягу витрат:

 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 4 112,8 тис. грн. (3,3%);
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 63 971,1 тис. грн. (51,5%);
 • — на поточні трансферти підприємствам —1 742,7 тис. грн. (1,4%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 271,5 тис. грн. (0,2%);
 • — на придбання предметів, матеріалів, обладнання — 395,5 тис. грн. (0,3%);
 • — на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів — 51,0 тис. грн. (0,1%);
 • — на придбання продуктів харчування — 1 654,3 тис. грн. (1,3%);
 • — на оплату послуг — 425,8 тис. грн. (0,3%);
 • — на інші видатки — 52,7 тис. грн. (0,1%).

Начальник фінансового управління О.В.Сапегина