Звіт про стан виконання міського бюджету станом на 02.03.2017 року включно

Станом на 02.03.2017 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 146 415,9 тис. грн. Касові видатки склали 135 128,2 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 27 654,7 тис. грн., або 20,4 % від загального обсягу витрат,

— на охорону здоров’я —13 584,7 тис. грн. (10,1%);

— на соціальний захист населення — 81 951,3 тис. грн. (60,7%);

— на культуру — 4 151,0 тис. грн. (3,1%);

— на фізичну культуру та спорт — 771,6 тис. грн. (0,6%);

— на органи місцевого самоврядування — 6 086,1 тис. грн. (4,4%);

— на житлово-комунальне господарство —248,9 тис. грн. (0,2%);

— на транспорт та дорожнє господарство —119,3 тис. грн. (0,1%);

— на інші видатки — 560,6 тис. грн. (0,4%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 42 020,3 тис.грн., або 31,1% від загального обсягу витрат,

— на оплату комунальних послуг та енергоносіїв —9 062,0 тис. грн. (6,7%);

— на виплату видатків із соціального забезпечення —80 852,0 тис. грн. (59,8%);

— на поточні трансферти підприємствам — 422,0 тис. грн. (0,3%);

— на трансферти органам державного управління іншого рівня- 430,9 тис. грн. (0,3%);

— на придбання продуктів харчування — 1 421,6 тис. грн. (1,1%);

— на придбання медикаментів — 28,3 тис. грн. (0,02%);

— на придбання предметів, матеріалів —460,7 тис. грн. (0,3%);

— на оплату послуг — 336,9 тис. грн. (0,3%);

— на інші видатки —93,5 тис. грн. (0,08%).

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 02.03.2017 року такі видатки складають 9 814,2 тис.грн., у тому числі по галузях:

— «Охорона здоров´я» — 9 802,2 тис. грн. (99,9 %);

— «Інші видатки» — 12,0 тис. грн. (0,1 %).

Начальник фінансового управління М.Г.Солодовник