Звіт про стан виконання міського бюджету станом на 23.02.2017 року включно

Станом на 23.02.2017 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 82 928,4 тис. грн. Касові видатки склали 72 913,4 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 19 940,5 тис. грн., або 27,3 % від загального обсягу витрат,

— на охорону здоров’я —12 693,9 тис. грн. (17,4%);

— на соціальний захист населення — 31 574,6 тис. грн. (43,3%);

— на культуру — 3 278,1 тис. грн. (4,5%);

— на фізичну культуру та спорт —555,5 тис. грн. (0,8%);

— на органи місцевого самоврядування — 4 196,5 тис. грн. (5,8%);

— на житлово-комунальне господарство —247,9 тис. грн. (0,3%);

— на транспорт та дорожнє господарство —119,3 тис. грн. (0,2%);

— на інші видатки — 307,1 тис. грн. (0,4%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 33 596,1 тис. грн., або 46,2% від загального обсягу витрат,

— на оплату комунальних послуг та енергоносіїв —5 907,5 тис. грн. (8,1%);

— на виплату видатків із соціального забезпечення —30 867,7 тис. грн. (42,3%);

— на поточні трансферти підприємствам — 398,7 тис. грн. (0,5%);

— на трансферти органам державного управління іншого рівня- 215,4 тис. грн. (0,3%);

— на придбання продуктів харчування — 1167,1 тис. грн. (1,6%);

— на придбання медикаментів — 26,9 тис. грн. (0,04%);

— на придбання предметів, матеріалів —407,3 тис. грн. (0,56%);

— на оплату послуг — 233,7 тис. грн. (0,3%);

— на інші видатки —93,0 тис. грн., або(0,1%).

Начальник фінансового управління М.Г.Солодовник