27 серпня - громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації: історико-архітектурний опорний план з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів

Лисичанська міська рада Луганської області повідомляє про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації.

На виконання статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови КМУ від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», враховуючи рекомендації архітектурно-містобудівної ради міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля, згідно з Рішенням 49 сесії Лисичанської міської ради від 30.08.2018 № 49/763, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Лисичанська міська рада повідомляє про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості під час розроблення містобудівної документації:

 «Історико-архітектурний опорний план м. Лисичанська Луганської області з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів».

Підстава розроблення — рішення 49 сесії Лисичанської міської ради 7 скликання від 30.08.2018 № 49/763 «Про розробку історико-архітектурного опорного плану м. Лисичанська Луганської області з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів».

Замовник проекту — Лисичанська міська рада у відповідності з вимогами Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про регулювання містобудівної діяльності», постановами Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України», від 03.07.2006 № 909 «Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним», від 13.03.2002 № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць».

Розробник проекту — Український державний інституту культурної спадщини (УДІКС), м. Київ, вул. Петропавлівська, 15. Головний архітектор проекту — кандидат архітектури О. Харлан.

Мета проекту: забезпеченні збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища м. Лисичанська шляхом розроблення історико-архітектурного опорного плану міста та проекту зон охорони пам’яток, визначення меж і режимів використання території історичного ареалу міста.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації:

— відділ архітектури та містобудування Управління будівництва та архітектури Лисичанської міської ради щодня з 8.00 до 17.00, п’ятниця — з 8.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 13.00), крім суботи та неділі, за адресою: 93100, м. Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, 62, каб. 30, 33, тел. (06451) 73024, 73182.

— на офіційному сайті Лисичанської міської ради: lis.gov.ua (в розділі Містобудівна документація — Громадські слухання).

Строк подання пропозицій: 30 днів з 09 серпня по 07 вересня 2019 року включно.

Пропозиції, подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються письмово за адресою: м. Лисичанськ вул. Сєвєродонецька, 62 Управління будівництва та архітектури Лисичанської міської ради.

Пропозиції мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Пропозиції мають право надавати:

1). повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2). юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3). власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4). представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5). народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Публічне громадське обговорення відбудеться 27 серпня 2019 року о 14.00 годині за адресою: м Лисичанськ, вул. ім. М. Грушевського,7.

Відповідальна особа за розгляд пропозицій — заступник начальника Управління будівництва та архітектури, начальник відділу архітектури та містобудування Лисичанської міської ради, головний архітектор Олена Олейніченко.