Як обчислити середню зарплату для оплати часу щорічної відпустки

ПИТАННЯ: Як обчислити середню зарплату для оплати часу щорічної відпустки, якщо в розрахунковому періоді працівникам надавали відпустки без збереження зарплати відповідно до ст. 26 та ст. 26 Закону № 504.

Відповідно до п.7 розділу ІІ постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995р. № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» (далі-Порядку) нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Абзацом шостим п.2 Порядку час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Таким чином, враховуючи зазначене, середньоденна заробітна плата для визначення розміру відпускних розраховується діленням сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого фактично відпрацьованого часу, зменшену на кількість святкових та неробочих днів, а також на кількість календарних днів перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати.

Головний державний інспектор праці Л.Власова