Про роботу управління власності за 2018 рік

Основними напрямками роботи управління власності є організація роботи з обліку, контролю за рухом, приватизації та передачі в оренду об’єктів комунальної власності, в тому числі землі.

Проведення спеціалістами управління систематичного моніторингу за всіма напрямками забезпечує високий рівень показників надходжень до місцевого бюджету.

Використання методів управління комунальним майном за 12 місяців 2018 року забезпечило поповнення місцевого бюджету на суму 14,7 млн.грн., в т.ч. за такими видами доходів:

 • — плата за землю — 13,4 млн.грн.;
 • — орендна плата за нерухоме майно (крім земельних ділянок) — 1,3 млн.грн.
 • Станом на 01.01.2019 на обліку та контролі в управлінні перебуває:
 • — 239 договора оренди комунального майна (відмінного від земельних ділянок);
 • — 596 договорів оренди землі;
 • — 291 договір з приватизації комунального майна;
 • — 684 договора (акта) на прийом об’єктів у комунальну власність, передачу у державну та обласну власність.

Спеціалістами управління створені та ведуться на паперових та електронних носіях Реєстри:

 • — об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Лисичанська (4,9 тис. будівель та споруд);
 • — об’єктів оренди комунального майна (239 об’єктів загальною площею 56 тис. кв.м.);
 • — об’єктів приватизации комунального майна та землі (544 об’єктів нерухомого майна та 68 земельних ділянок);
 • — земельних ділянок, що передані в оренду, в постійне користування (596 земельних ділянок);
 • — архіву документації землевпорядкування з 01.01.2013р.;
 • — витягів про право комунальної власності земельних ділянок;
 • — діючих договорів оренди об’єктів нерухомого майна, землі та витягів про реєстрацію права оренди;
 • — діючого права постійного користування;
 • — рішень міської ради та ін.

Постійно проводиться робота з укладання нових договорів, контролю за виконанням їх умов, своєчасного переукладання або пролонгації, із внесення змін в договори в зв’язку зі змінами у нормативно-правових документах та ін.

З початку 2018 року укладено 90 договорів оренди нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в т.ч. 7 щодо об’єктів, які передаються в оренду вперше. Загальна площа переданих в оренду за цими договорами об’єктів складає 35170,2 кв.м. Для передачі в користування є 77 вільних приміщень загальною площею 10692,6 кв.м. Іх перелік оприлюднено на офіційному сайті міської ради.

Економічно обґрунтований рівень вартості об’єктів, які передаються в оренду або підлягають відчуженню, визначається виключно шляхом проведення незалежної оцінки експертами-оцінювачами, відбір яких відбувається на конкурсних засадах.

За звітний період підготовлено та проведено 13 конкурсів з відбору експертів-оцінювачів з метою визначення ринкової вартості 57 об’єктів оренди.

Постійно проводиться робота з оформлення (подовження) права оренди землі на території міста. За звітний період від імені Лисичанської міської ради укладено та зареєстровано 88 договорів оренди землі та 92 додаткові угоди щодо подовження терміну оренди землі. За результатами зазначеної договірної роботи надано в оренду 9,9337 га землі комунальної власності, що забезпечить надходжень до місцевого бюджету від орендної плати за землю в сумі 2 952,206 тис.грн за рік.

З 01.01.2016 року на території міста Лисичанська введена в дію нова нормативна грошова оцінка землі. По суб’єктам господарювання, які добровільно не уклали додаткові угоди до договорів оренди землі щодо переводу на нові ставки орендної плати за землю відповідно до нової нормативної грошової оцінки землі, проводиться претензійно-позовна робота.

У 2018 році управлінням подано 15 позовних заяв, з яких вже задоволено позовні заяви на загальну суму 563,7 тис.грн. Всього в провадженні перебуває 37 господарських, цивільних і адміністративних справ зі спірних питань землекористування, захисту права власності, орендних відносин та з інших напрямків діяльності управління. Дві справи перебувають у розгляді судів апеляційної та касаційної інстанцій. Посадовими особами управління забезпечено представництво міської ради у 115 судових засіданнях.

У 2018 році проведена робота щодо встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку відповідно до типової форми, встановленої постановою Кабінету Міністрів України. Відповідно до зазначеного рішення міської ради встановлені ставки по всім видам цільового призначення земель, зазначеним у Класифікаторі, що затверджений наказом Держкомзему.

За звітний період спеціалістами управління розглянуто 246 звернень від юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадян стосовно надання земельних ділянок у власність або користування. На підставі даних заяв підготовлено 105 проектів рішень міської ради, які прийняті на чергових сесіях.

Управлінням власності вживаються заходи з виконання Програми розвитку земельних відносин у м. Лисичанську на 2015-2017 роки та Програми розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки. Так проведена процедура затвердження технічної документації із землеустрою та оформлення права постійного користування землею по 5 об’єктам культури та адміністративної будівлі міського суду. Проведено інвентаризацію землі, на якій розміщені міська дитяча лікарня і частина будівлі для розміщення центру реабілітації дітей, полігон по утилізації побутових відходів ЛКАТП 032806, адміністративна будівля міського суду. Виконані роботи з паспортизації водних об’єктів — двох ставків, що розміщуються на території лугопарку, який проектується.

Для забезпечення передачі земельних ділянок, в т.ч. вищезазначених, в постійне користування підготовлено необхідні документи для оформлення технічної документації та здійснення державної реєстрації за Лисичанською міською радою права власності на 5 об’єктів нерухомого майна (будівлі та споруди).

Проводиться робота з реєстрації права комунальної власності на сформовані земельні ділянки, так за 2018 рік за Лисичанською міською радою зареєстровано право по 99 земельним ділянкам.

Спеціалістами управління власності постійно проводиться робота з обстеження земельних ділянок, які надані в оренду щодо дотримання умов договору оренди землі та правил благоустрою. За результатами складаються відповідні акти та орендарям направляються листи стосовно вимог з усунення виявлених недоліків.

Для запобігання правопорушенням у сфері земельного законодавства, здійснюється співробітництво з правоохоронними та контролюючими органами державної виконавчої влади.

Приділяється увага роботі зі стягнення збитків, спричинених територіальній громаді міста юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, що своєчасно не оформили право землекористування.

Впродовж 2018 року обстежено 17 тимчасово не зайнятих земельних ділянок садибного типу з метою передачі їх у комунальну власність територіальної громади. Матеріали по 4 земельним ділянкам знаходяться в провадженні Лисичанського міського суду.

Проведено обстеження 52 орендованих земельних ділянок у межах роботи комісії з благоустрою території міста. Складено 14 попереджень про порушення правил благоустрою. Впродовж десятиденного терміну всі порушення були усунуті.

Підвищення ефективності роботи з управління комунальним майном забезпечується завдяки безпосередньому доступу спеціалістів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Налагоджено роботу з формування та отримання з вищезазначених державних реєстрів необхідних документів інформативного характеру про об’єкти нерухомості та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Значна увага приділяється роботі з юридичними особами комунальної форми власності, в т.ч. питанню внесення змін до їх Статутів та Положень. Саме ці документи регламентують всі аспекти їх діяльності, в т.ч. майнові відносини, види економічної діяльності, їх повноваження, права та обов’язки. В звітному періоді опрацьовано 9 Статутів.

На сьогодення управління власності працює з припинення 3-х юридичних осіб — паспортна служба, архітектурно-планувальне бюро, комунальний ринок. Головою ліквідаційних комісій є начальник управління власності. До складу комісії входять і інші працівники управління, якими забезпечується своєчасна подача звітності в ДПІ, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. У 2018 році Господарським судом Луганської області порушено справу про банкрутство ЛКП «Паспортна служба».

З метою забезпечення реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків, у відповідності до чинного законодавства, спеціалістами управління спільно з посадовими особами інших органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств проведено роботу зі списання з балансів житлово-експлуатаційних контор 270 житлових будинків, в яких частина квартир вже знаходиться в приватній власності. На балансовому обліку підприємств залишилось 364 квартири комунальної форми власності.

Крім того, проходить спільна робота з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України щодо відновлення документів з відчуження об’єктів державної власності, матеріали за якими залишилися на тимчасово окупованих територіях.

В складі комісії спільно з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України виконуються перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів державної власності.

Начальник управління власності Тетяна Гречко