Про роботу відділу освіти Лисичанської міської ради за 2018 рік

У 2018 році діяльність відділу освіти, закладів освіти міста була спрямована на реалізацію Програми розвитку системи освіти м. Лисичанська на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням восьмої сесії Лисичанської міської ради сьомого скликання від 24.03.2016 № 8/107. Аналіз стану розвитку освітньої галузі міста Лисичанська у 2018 році дає підстави визначити, що відділ освіти Лисичанської міської ради, педагогічні колективи закладів освіти проводили цілеспрямовану роботу щодо реалізації основних напрямів державної освітньої політики, забезпечення якості освіти, належних умов для організації та здійснення освітнього процесу.

Мережа закладів освіти міста Лисичанська у 2018 році складала 21 заклад загальної середньої освіти, 2 заклади позашкільної освіти, 16 закладів дошкільної освіти (з них 14 комунальної форми власності).

Мережа закладів загальної середньої освіти у 2018 році не зазнала значних змін у порівнянні з минулим роком, проте кількість учнів збільшилась на 306. У 21 закладі загальної середньої освіти функціонує 368 класів, у яких навчаються 8607 учнів, а саме: у 4 школах І-ІІ ступенів — 967 учнів, у 17 школах І-ІІІ ступенів — 5072 учні, у 2 спеціалізованих школах — 1691 учень, у багатопрофільному ліцеї — 383, у багатопрофільній гімназії — 494 учні. Середня наповнюваність класів у закладах зальної середньої освіти міста — 23,4 учня.

Відділ освіти задовольняє у повному обсязі потреби громади міста з питання мови освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти. У місті функціонують 3 школи, де освітній процес здійснюється українською мовою, 2 школи з навчанням російською мовою та 16 шкіл, у яких освітній процес здійснюється двома мовами. Слід зазначити, що кількість класів з навчанням українською мовою збільшилась до 48,1%. 71,2% від загальної кількості першокласників 2018-2019 навчального року навчаються в класах з українською мовою навчання.

Усі діти шкільного віку охоплені різними формами навчання. Для дітей з особливими освітніми потребами організовано індивідуальну форму навчання (85 осіб), для 49 учнів функціонує 27 класів з інклюзивним навчанням. Мережу закладів загальної середньої освіти з класами інклюзивного навчання в 2018 році розширено з 5 закладів до 9.

Для дітей з тимчасово неконтрольованих Україною територій на базі ЗОШ № 14, ЗОШ № 26, НВК «Гарант» організовано навчання учнів за формою екстернат. За цією формою навчання отримали освіту 93 учні, 76 з них — це випускники 9-го та 11-го класів, 2 учні —1-4 класи, 15 учнів — 5-8 класи.

З метою створення сприятливих умов для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів нахилів до того чи іншого виду професійної діяльності у закладах загальної середньої освіти міста функціонує мережа профільних класів. Профільним навчанням у 2018 році охоплено 814 учнів 10-11-х класів (94%).

Продовжується впровадження оновлених програм початкової школи та якісна реалізація Державного стандарту початкової освіти (у 1-4 класах) та Державного стандарту базової загальної середньої освіти (у 5-9 класах).

У 2018 році розпочалася реалізація нового Державного стандарту початкової освіти, який набув чинності з 1 вересня і покликаний змінити сутність української школи. В місті відкрито 37 перших класів.

Аналіз кадрового забезпечення показав, що у перших класах 37 учителів — 54% вищої та І кваліфікаційної категорії, 11 педагогів мають звання «Старший учитель», 3 педагоги — «Учитель — методист».

Перепідготовку пройшли 38 учителів початкових класів та 19 заступників директорів з навчально-виховної роботи ЗЗСО. Курси підвищення кваліфікації також пройшли 23 вчителя англійської мови, які навчають учнів 1-х класів. В листопаді закінчили навчання 40 вчителів НУШ, що будуть навчати школярів у 2019-2020н.р.

Методичним центром, навчальними закладами проводилась систематична та змістовна робота з підготовки вчителів до роботи в умовах реалізації нового стандарту початкової освіти. Для вчителів початкової школи було проведено ряд семінарів — практикумів , засідання творчої лабораторії освіти, онлайн-курси на платформі EdEra , майстер — класи тощо.

У закладах загальної середньої освіти створено необхідне навчальне середовище для учнів перших класів. Здійснена закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для Нової української школи.

Організація процесу навчання в сучасній школі залежить від забезпеченості учнів та педагогів навчальною літературою. На початок 2018-2019 навчального року показник забезпеченості школярів міста підручниками складав 98%.

100% загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів міста підключені до мережі Інтернет та мають власні сайти. Десять років поспіль працює веб-сайт Лисичанського методичного центру, другий рік — сайт «Дошкільна освіта Лисичанська», які висвітлюють усі новини освітянського середовища міста.

Сучасні тенденції розвитку освіти формують загальне спрямування діяльності міської психологічної служби, яка в комплексі організує діагностичну, консультативну, корекційну психолого-педагогічну роботу з учнями та їхніми батьками у рамках міської програми розвитку соціально-психологічної служби.

У закладах освіти міста працює 31 практичний психолог ЗНЗ та ДНЗ (88% забезпечення), 5 соціальних педагогів та 5 соціальних педагогів (практичні психологи за сумісництвом) (забезпечення на 48%), 1 методист, який відповідає за психологічну службу. Слід зазначити, що в порівнянні з минулими роками у лавах психологічної служби збільшилася кількість фахівців — початківців (8 практичних психологів та 4 соціальних педагоги).

Аналізуючи роботу психологічної служби, слід зазначити, що цей рік був роком продуктивної роботи творчої групи практичних психологів. Були здійснені розробки психологічних програм та опробування нових діагностичних методик. Протягом року ефективно працювало МО працівників психологічної служби: проведено семінари-практикуми (14), тематичні засідання МО (5), засідання Школи психолога-початківця (6).

Фахівці психологічної служби закладів освіти постійно підвищують свій професійний рівень. Протягом року взяли участь у 17 проектах професійного розвитку ЛОІППО. Також вони стали учасниками цілого ряду міжнародних та всеукраїнських проектів.

Сьогодні в Україні набирає потужних обертів освітня реформа, невід’ємною частиною якої є інклюзивна складова. І обраний напрям на створення гідних умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами є кроком до впровадження європейських принципів та стандартів життя. Досягненням на шляху розвитку інклюзії в нашому місті стало рішення Лисичанської міської ради про створення комунальної установи «Лисичанський інклюзивно-ресурсний центр Лисичанської міської ради Луганської області». Центр покликаний допомагати дітям з ООП отримати якісну освіту та жити повноцінним суспільним життям. ІРЦ створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Одним із головних завдань ІРЦ є проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, особливостей психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини. Сьогодні ІРЦ має окремі кабінети у приміщенні ЗЗСО № 9, виконані ремонтні роботи у кабінетах логопеда та психолога, відремонтована туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та з дотриманням санітарних норм. Створено умови для обстеження дітей різного віку, обладнані робочі місця для працівників. Протягом листопада-грудня придбані меблі, мультимедійне та комп’ютерне обладнання, спортивний інвентар та ігрове обладнання для забезпечення корекційно-розвиткової роботи з дітьми.

Відділом освіти та закладами загальної середньої освіти приділялася належна увага реалізації нормативно-законодавчих актів у частині соціального захисту учасників освітнього процесу.

В усіх закладах загальної середньої освіти призначені громадські інспектори, які проводять відповідну роботу. Згідно з вимогами чинного законодавства укомплектовано особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У відділі освіти створено базу даних дітей пільгових категорій. Крім того, в закладах загальної середньої освіти створені соціальні паспорти, які відображають кількісний та якісний склад учнів пільгових категорій.

Діти із числа сиріт і позбавлених батьківського піклування отримують одноразову допомогу після досягнення 18-річного віку.

Відділом освіти та закладами загальної середньої освіти приділялась належна увага щодо підготовки та проведення оздоровчої кампанії 2018 року. Влітку 2018 року працювали 19 Літніх мовних пришкільних таборів з денним перебуванням, в яких відпочивали 1776 дітей. Заклади відпочинку з денним перебуванням працювали в одну зміну, було організовано гаряче харчування, вартість якого складала 32 грн.01 коп. на одну дитину за рахунок бюджетних коштів. Було використано 725,9 тис. грн. бюджетних коштів. Особлива увага приділялася організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної підтримки й уваги. Влітку 2018 року через систему освіти охоплено відпочинком та оздоровленням 1656 дітей пільгових категорій шкільного віку (100% від плану). 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом липня 2018 року відпочивали в позаміському закладі відпочинку «Мрія» за кошти місцевого бюджету. Вартість перебування в ПОЗВ «Мрія» складала 4970 грн. на одну дитину. Всього для придбання путівок витрачено 178920 грн.

У місті функціонують 16 закладів дошкільної освіти, з них 14 закладів дошкільної освіти — комунальної форми власності, 2 — державної. У складі КЗ «Лисичанський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 — дошкільний навчальний заклад «Барвінок» функціонують дві групи для дітей дошкільного віку.

Проблема забезпечення дітей дошкільного віку місцями в закладах дошкільної освіти в місті вирішена повністю.

Для забезпечення потреб громади та на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 871-р «Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку» з 01.09.2018 року в закладі дошкільної освіти № 7 «Іскорка» відкрита додаткова група на 15 місць для дітей дошкільного віку. Група, відповідно до потреб громади міста, функціонує як інклюзивна. Існує необхідність у відкритті ще однієї додаткової групи для дітей дошкільного віку в ЗДО № 3 «Дюймовочка».

Прийняття у вересні 2017 року Закону України «Про освіту» внесло в діяльність закладів освіти значні зміни. Це стосується організації інклюзивного навчання. З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної освіти в шести закладах дошкільної освіти функціонують 8 спеціалізованих груп для дітей з порушеннями зору (3 групи) та з порушеннями мовлення (5 груп). Кількість дітей, які отримують корекційну допомогу в спеціальних групах складає 110 осіб. В шести закладах дошкільної освіти функціонують логопедичні пункти.

У порівнянні з попереднім роком збільшилась кількість інклюзивних груп. У 2017-2018 навчальному році в місті функціонували 4 інклюзивні групи, їх відвідували 9 дітей з особливими освітніми потребами. З 01.09.2018 шляхом реорганізації додатково відкриті 4 інклюзивні групи. Загалом, в шести закладах дошкільної освіти функціонують 9 інклюзивних груп, які відвідують 18 дітей з особливими освітніми потребами. Це заклади № 3 «Дюймовочка», де працює група для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, № 5 «Усмішка» — для дітей з інтелектуальними порушеннями, № 6 «Чайка» — де одна група — для дітей з порушеннями зорової функції, та ще одна — для дітей з інтелектуальними порушеннями, № 7 «Іскорка» — дві групи для дітей з затримкою психічного розвитку та синдромом аутизму, № 8 «Світлячок» — одна група для дітей з інтелектуальними порушеннями та № 13 «Ромашка» — дві групи для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Організація харчування вихованців закладів дошкільної освіти міста відбувається відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та інших нормативно-правових актів у сфері організації харчування.

В закладах дошкільної освіти комунальної форми власності харчування складає 23.00 грн. на одну дитину дошкільного віку в день та 16.00 грн. — на одну дитину раннього віку. Батьки оплачують 50% вартості харчування дітей, 50% — кошти місцевого бюджету. Всього на харчування дітей в закладах дошкільної освіти комунальної форми власності у 2018 році виділено 7518701 грн., з них з місцевого бюджету — 4065140 грн. Кількість дітей пільгової категорії складає 371 особа. З них отримували харчування безкоштовно (за рахунок місцевого бюджету) —229 осіб, оплачували 50% від вартості харчування — 142.

Для успішної організації освітнього процесу в 2018 році відділом освіти проведена робота для поповнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти. За кошти місцевого бюджету придбані обладнання для харчоблоків, пральна машина, медикаменти, дезінфікуючі засоби та інше; здійснені капітальні ремонти системи опалення в ЗДО № 10 «Малятко» та № 14 «Теремок», відремонтована покрівля в ЗДО № 1 «Шпачок». Це допомогло створити безпечні та сприятливі умови для перебування дітей в закладах.

Пріоритетами КУ «Лисичанський методичний центр» у 2018 році були: реалізація професійних та особистісних запитів керівників в педагогічних працівників закладів освіти міста; науково-методичний супровід опанування педагогами нового змісту освіти, сучасних педагогічних технологій з урахуванням концептуальних положень Нової української школи, професійний розвиток учителів початкової школи, які розпочали роботу в 1-х класах у 2018-2019рр. та будуть працювати у 1,2 класах НУШ у 2019-2020рр.; підготовка педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Відповідно до концептуальних положень Нової української школи були заплановані та проведені протягом року науково-практичні семінари для керівників навчальних закладів за актуальною тематикою: для директорів шкіл «Навички ХХІ століття усвідомлене лідерство та інновації в освіті» (ЗЗСО № 5), «Проектування розвитку освітнього закладу в умовах сучасних змін» для заступників директорів з навчально-виховної роботи (ЗЗСО № 14), «Забезпечення наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланками в умовах реформування освіти» (КЗ ЛНВК № 3-ДНЗ «Барвінок»), «Професійний розвиток педагогів міста в умовах становлення НУШ (ЗЗСО № 5).

Слід відмітити дієву та значну роботу 35 міських методичних об’єднань вчителів-предметників та педагогів закладів дошкільної, позашкільної освіти.

Минулого навчального року методистами центру та керівниками ММО було проведено 178 науково-методичних заходів. У міжкурсовий період наші вчителі навчались в 19 проектах професійного розвитку педагогів при ЛОІППО, приймали активну участь в обласних семінарах, конференціях, майстер-класах, тренінгах, інтернет-конференціях, методичних квестах.

Протягом року освітяни плідно співпрацювали з Лисичанським педагогічним коледжем, Луганським національним університетом ім. Т. Шевченко, міським краєзнавчим музеєм, бібліотеками міста, громадськими організаціями тощо.

У рейтингу міст і районів Луганської області за кількістю переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад та за підсумками командної участі місто Лисичанськ в 2018 році посіло 3 рейтингове місце.

У 2018 році 52 талановитих учні та 43 вчителя, які виховують талановиту молодь, були відзначені грошовими преміями за рахунок коштів місцевого бюджету на загальну суму 50 тисяч грн.

Актуальність визначення стратегій розвитку позашкільної освіти дітей та учнівської молоді обґрунтовується необхідністю реалізації державної політики у галузі позашкільної освіти, зокрема Законом України «Про позашкільну освіту» та суспільним запитом на творчу особистість, здатну до самореалізації й саморозвитку.

У місті збережено мережу закладів позашкільної освіти: Центр науково-технічної творчості учнівської молоді та Центр позашкільної роботи зі школярами та молоддю. У ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 проводяться заняття гуртків екологічного напрямку Центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю.

Лисичанський центр позашкільної роботи зі школярами та молоддю є комплексним позашкільним навчальним закладом, основним напрямом діяльності якого є художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва. У ньому функціонує 130 груп, в яких займаються 1950 вихованців початкового, основного та вищого рівнів позашкільної освіти.

ЛЦНТТУМ є профільним навчальним закладом, який надає дітям та молоді віком від 4 до 18 років додаткову освіту згідно з попитом особистості в творчій самореалізації, організації змістовного дозвілля; освіту, спрямовану на одержання знань, умінь та навичок за інтересами, організовує до профільну та профільну підготовку вихованців.

У закладі працюють гуртки науково-технічного та декоративно-прикладного напрямків. 49 гуртками охоплено 685 вихованців.

Заклади позашкільної освіти міста надають безкоштовні послуги, створюють додаткові можливості для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дітей та підлітків, здійснюють соціальні функції стосовно забезпечення змістовного дозвілля дітей, молоді, навчають вихованців за художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, історико-краєзнавчим, спортивним, гуманітарним, технічним, соціально-реабілітаційним, науково-технічним напрямами. Усього заклади позашкільної освіти відділу освіти виховують 2635 учнів у 179 гуртках за сьома напрямками.

Педагогічні колективи ЗПО надають допомогу педагогічним колективам загальноосвітніх закладів щодо питань організації позашкільної діяльності, дозвілля дітей та підлітків.

Закладами позашкільної освіти створено сприятливе середовище для навчання в гуртках дітей соціально незахищених категорій, а саме: дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних сімей та з девіантною поведінкою. Залучення дітей різних вікових категорій до гуртків за напрямами позашкільної освіти є також дієвим засобом попередження злочинності та правопорушень учнівської молоді.

У закладах загальної середньої освіти працюють 259 гуртків та спортивних секцій, які відвідують 4003 учні.

Пріоритетним напрямком та стратегічною метою виховного процесу у 2018 було виховання освічених українців, всебічно розвинених, відповідальних громадян і патріотів, здатних до інновацій.

Моделі виховних систем у закладах освіти створюються з урахуванням специфіки, профілю, типу, соціально-економічних умов, а також умов, які забезпечують реалізацію потенціалу кожної дитини та розвиток її інтересів.

З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави у школах проводяться заходи, направлені на виховання патріотизму, національної самосвідомості, високої правової культури, прищеплення учнями поваги до прав і свобод людини і забезпечення знання і виконання ними законів України. Це години спілкування, конференції, проектна діяльність учнів тощо. Систематична та цілеспрямована робота ведеться з метою забезпечення високої ефективності військово-патріотичного виховання. Спільна діяльність класних керівників, вчителів предметів «Захист Вітчизни» та фізичної культури сприяє підвищенню зацікавленості учнів. Проходять тижні історії, в рамках яких організовуються різноманітні пошукові акції та експедиції. У шкільних бібліотеках постійно працюють тематичні експозиції та виставки художньої та документальної літератури. Проходять мітинги, уроки пам’яті, мужності, виховні години, засідання «круглого столу», військово-спортивні змагання, літературно-музичні композиції.

Згідно з планом роботи в закладах освіти міста були відзначені національні свята та пам’ятні дати, зокрема День захисника України, День Гідності і Свободи, День Збройних Сил України, День Соборності України, День Української писемності та мови тощо. У закладах освіти організовувалися семінари, круглі столи; проводились військово-спортивні змагання, конкурси творів образотворчого мистецтва; вшановували сучасних героїв-захисників України, пам’ять загиблих за свободу, єдність та незалежність українського народу. В усіх закладах освіти поновлені куточки державної символіки та створені нові куточки, присвячені подіям Революції Гідності та воїнам АТО.

Заклади загальної середньої освіти міста співпрацюють з військовими в організації заходів національно-патріотичного спрямування. Для участі у шкільних та міських заходах у складі журі конкурсів та спортивних змагань запрошуються представники Лисичанського міського військового комісаріату, Лисичанського Загону прикордонної служби України, ветерани АТО.

Начальник відділу освіти Лисичанської міської ради Т. Худоба