Про роботу загального відділу Лисичанської міської ради у 2018 році

Згідно з Положенням про загальний відділ основними завданнями відділу є:

— чітка організація діловодства:

  • — прийом, реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, розсилка листів;
  • — перевірка, реєстрація розпоряджень міського голови з основної діяльності та про відрядження;
  • — організаційно-технічна підготовка, проведення засідань виконавчого комітету Лисичанської міської ради, реєстрація рішень виконавчого комітету;
  • — формування документів для передачі до архівного відділу міської ради на постійне зберігання;

— контроль за строками проходження та виконання службових документів.

З метою неухильного та своєчасного виконання документів органів вищого рівня (законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Луганської обласної державної адміністрації) протягом 2018 року Лисичанською міською радою забезпечено системну та цілеспрямовану роботу у цьому напрямку.

Документообіг (вхідна кореспонденція + вихідна кореспонденція) за 2018 рік склав 15407 документів, що на 2086 документів більше, ніж минулий рік (в 2017 — 13321).

Загальна кількість документів по загальному відділу, зареєстрованих у 2018 році, у порівнянні з 2017 роком, збільшилась на 3797 документів, а саме:

За 2017 рік

За 2018 рік

Кількість

+ / -

Вхідна кореспонденція

7634

7852

+ 218

Вихідна кореспонденція

5687

7555

+ 1868

Листи, що надійшли з ОДА

2130

2585

+ 455

Протокольні доручення ОДА

163

222

+ 59

Листи «До протокольних доручень»

107

153

+ 46

Судові повістки

586

762

+ 176

Листи з позначкою «До вихідного»/ «До вхідного»

478

590

+ 112

Листів від народних депутатів та депутатів міських рад

188

249

+ 61

Листи від правоохоронних органів

1086

1676

+ 590

Рішення виконавчого комітету

625

798

+ 173

Розпорядження міського голови з основної діяльності

484

499

+ 15

Розпорядження міського голови про відрядження

69

58

— 11

Документообіг запитів на інформацію

241

276

+ 35

Всього:

19478

23275

3797

З 01.01.2018 по 31.12.2018 було проведено 42 засідання виконавчого комітету, на яких прийнято та зареєстровано 798 рішень з різних питань життєзабезпечення та розвитку міста, в тому числі:

— про проекти міського бюджету;

— про стан погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях;

— про затвердження заходів з підготовки об’єктив ЖКГ та соціальної сфери м. Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2017 — 2018 років;

— про призначення управителів багатоквартирних будинків на території міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля;

— про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів;

— про перелік адміністративних послуг, які надає ЦНАП;

— про стан здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення лікувальних закладів м. Лисичанська;

— про організацію відпочинку та оздоровлення дітей протягом 2018 року.

Також були розглянуті проекти рішень міських програм, заходів економічного і соціального розвитку міста, профілактики злочинності, з питань обліку, розподілу житла, архітектури та містобудування, опіки та піклування тощо.

Хід виконання прийнятих рішень контролювався відповідними структурними підрозділами міської ради. Детально, із запрошенням виконавців та зацікавлених осіб, на «Годинах контролю» засідань виконавчого комітету було розглянуто хід виконання 32 рішень.

Протягом року, з метою підвищення фахового рівня спеціалістів структурних підрозділів міської ради, спеціалістами загального відділу надавалась практична та методична допомога щодо вдосконалення організації контролю за виконанням документів органів вищого рівня, власних рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. Проводились співбесіди, в процесі яких індивідуально з кожним працівником проаналізовано стан виконавської дисципліни та організація цієї роботи, вказано на особисту відповідальність зазначених посадових осіб за якість цієї роботи.

Всі документи, що надійшли до загального відділу міської ради протягом 2018 року, були відпрацьовані вчасно, без грубих порушень термінів виконання документів.

Начальник загального відділ О. Приколота