Про роботу трудового архіву Лисичанської міської ради за I квартал 2018 року

На виконання власних повноважень роботу трудового архіву Лисичанської міської ради спрямовано на приймання та зберігання документів з кадрових питань ліквідованих підприємств, установ, організацій, та виконання за цими документами довідок соціально-правового характеру для оформлення та перерахунку пенсій.

Трудовий архів Лисичанської міської ради найбільший з архівних установ Луганської області за кількістю документів, що знаходяться на зберіганні; за кількістю довідок соціально-правового характеру, що виконуються; за площею приміщень.

Приміщення трудового архіву Лисичанської міської ради розташовані у пристосованій адмінбудівлі на 1-му, 2-му, 3-му, 4-му поверхах; у розпорядженні трудового архіву 15 архівосховищ, загальною площею 459,9 кв. м., протяжність стелажного обладнання складає 1675,85 пог.м.

Станом на 01.01.2018 року на зберіганні в трудовому архіві знаходилось 284 фонди, що складало 104062 од. зб. документів з кадрових питань та тривалого зберігання, ліквідованих підприємств, установ та організацій. Впродовж I-го кварталу 2018 року на зберігання надійшло 3 од. зб. ПП «Азон». Таким чином, на теперішній час, кількість документів, що знаходиться на зберіганні у трудовому архіві, становить 104065 од. зб. та складає 285 фонди.

За звітний період до трудового архіву надійшло 322 запити на виконання довідок соціально правового характеру, з них 74 запита — від юридичних і фізичних осіб іноземних держав. За цими запитами виконано 1698 архівних довідок, надано 234 копії архівних документів.

З початку року трудовим архівом надано 68 консультацій (особисто, по телефону, електронною поштою) щодо місцезнаходження документів з кадрових питань ліквідованих підприємств, порядку звернень для отримання довідок соціально-правового характеру.

З метою інформування громадян щодо роботи трудового архіву та порядку звернень громадян, на сайті Лисичанської міської ради розміщена сторінка з відповідною інформацією, постійно оновлюється список ліквідованих підприємств, документи яких надійшли на зберігання до трудового архіву.

Виконання довідок соціально-правового характеру не є єдиним завданням, яке виконує трудовий архів. Так, до інших завдань відносяться: створення обліково-довідкового апарату до документів що знаходяться на зберіганні; перевіряння наявності і стану документів; проведення ремонту документів, що цього потребують; надання методичної допомоги ліквідаторам стосовно підготовки документів до передачі у трудовий архів.

Впродовж I-го кварталу 2018 року за консультаційно-методичною допомогою щодо формування документів у справи; оформлення справ; складання описів та відбору документів на зберігання відповідно до нормативних документів, у трудовий архів зверталися відповідальні особи за архів та ліквідатори таких підприємств і організацій: «ЖЕК № 5», ВАТ «Лисичанське АТП № 10919», ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», ПП «Азон», ТОВ «Гуматекс ЛТД», ТОВ «РН-Транс Україна». Оскільки ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» знаходиться у процедурі припинення юридичної особи (ліквідації), то трудовим архівом проводиться планомірна робота з відповідальними за архів підприємства щодо науково-технічного упорядкування документів з кадрових питань, складання описів справ, підготовки документів до передавання на зберігання до трудового архіву.

Протягом звітного періоду відділом КПР Головного Управління Пенсійного фонду України в Луганській області було проведено 73 зустрічні перевірки, по довідкам, що виконані трудовим архівом, розбіжностей з первинними документами не виявлено.

Трудовим архівом було проведено перевірку наявності та стану документів фондів, що знаходяться на зберіганні, загальною кількістю 92 од. зб. Були проведені роботи з оправлення та підшивання документів, ремонту документів із паперовою основою. Також були удосконалені та перероблені описи справ фондів МП «Резерв», ТОВ «Оіл Менеджмент Груп», Управління фінансово-економічного аналізу і прогнозу, ДП «Лайон» ТОВ «Лисичанський завод гумових технічних виробів», ТОВ «Лисичанський торговий дім», загальною кількістю 92 од. зб.

Завідувач трудового архіву І.О. Соловей