Про роботу управління економіки за 2017 рік

Управління економіки створено рішенням Лисичанської міської ради від 25.02.2009р № 950.

На даний час в управлінні два підрозділи: відділ перспективного планування і відділ розвитку споживчого ринку.

Протягом звітного періоду управління економіки міської ради виконувало завдання та функції відповідно до вимог, що передбачені Положенням про управління. При цьому спеціалісти управління керувались в своїй роботі Конституцією України, статтями 27, 28, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», законами України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», іншими законодавчими актами. Управління співпрацює з усіма управліннями та відділами міської ради, підприємствами і організаціями міста, управлінням статистики.

Робота управління була спрямована на виконання Програми заходів економічного і соціального розвитку міста Лисичанська на 2017 рік затвердженою рішенням міської ради від 30.03.2017 № 24/361, інших програм та заходів спрямованих на розвиток міста.

Виконуючи свої функції, спеціалістами управління економіки протягом поточного року було підготовлено 15 рішень міської ради, 13 рішень виконавчого комітету, 6 розпоряджень міського голови. Зокрема розроблені Програма заходів економічного і соціального розвитку міста Лисичанська на 2017 рік, Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2017 рік, внесено зміни в План діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, розглянуто і прийнято до відома Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2016 році, Звіт про виконання місцевої Програми сприяння розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в місті, затверджено План діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.

Відповідно до Плану діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, і внесених в нього змін, в минулому році за участю управління економіки рішенням Лисичанської міської ради затверджено розміри орендної плати за земельні ділянки комунальної власності міста Лисичанська. З прийняттям цього регуляторного акту встановлено збалансованість до економічних умов розмір орендної плати за землю по окремим видам цільового використання землі, зменшено навантаження по сплаті за орендну землі по окремим категоріям громадян, які в своїй більшості потребують соціальну захисту.

Управління економіки приймало активну участь в процесах залучення додаткового фінансування. Лисичанська міська рада плідно співпрацює з широким колом міжнародних організацій (МОМ, USAID, UNDP, Mercy Corps, NRC, UNICEF, та ін.) а також вела активну роботу по залученню фінансування із бюджетів вищого рівня (ДФРР, субвенції, ін.). В 2017 році розроблено і передано на розгляд в Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної адміністрації 38 проектів, які можуть бути профінансовані із ДФРР, загальна сума пропозицій по переліку об’єктів і заходів, фінансування яких в 2018 році пропонується виконати за рахунок субвенції із ДБ місцевим бюджетам на виконання заходів соціально-економічного розвитку м. Лисичанська становить 236 619,808 тис. грн.

Активно велась робота щодо розвитку споживчого ринку міста. Споживчий ринок міста за звітній період можна охарактеризувати як стабільний, з відповідним рівнем насичуваності товарами та послугами, достатньо розвиненою мережею підприємств торгівлі, ресторанного господарства і побутового обслуговування.

Протягом 2017 року за рахунок приватного капіталу в місті відкрито 22 об’єкти торгівлі, торговою площею 2020,6 кв. м, 1 аптека, 6 підприємств ресторанного господарства на 30 посадових місць, 10 підприємств побутового обслуговування, 2 об’єкти дрібно-роздрібної торгівлі. Завдяки відкриттю нових об’єктів в сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування створено 80 робочих місць.

Для об’єктивної оцінки цінової ситуації на продовольчі товари першої необхідності, спеціалістами відділу розвитку споживчого ринку управління економіки проводився щодекадний моніторинг цін на продовольчі товари (24 найменувань), які реалізуються в роздрібній мережі і на ринках міста. Аналіз ситуації, показує, що асортимент і рівень насичення соціально-значимих продуктів харчування (хліб, хлібобулочні вироби, овочі, молочні продукти, яйце куряче, масло рослинне та ін.) продовжує оставатися високим. Слід відмітити, що протягом року цінова ситуація на споживчому ринку міста відображала тенденції, які проходили в цілому по країні. Дані моніторингу показують, що рівень цін на основні продукти харчування в місті знаходяться на рівні цін в інших містах нашого регіону.

Враховуючи доступність об’єктів виїзної торгівлі та приймаючи до уваги, що ця форма обслуговування отримала позитивну оцінку у жителів міста, в звітному періоді особлива увага приділялась розміщенню місць виїзної торгівлі.

З метою задоволення споживчого попиту населення міста овочами, фруктами та баштанними культурами у сезон масового надходження, відділом розвитку споживчого ринку управління економіки підготовлено рішення виконавчого комітету від 16.05.2017 № 228 «Про організацію виїзної торгівлі овочами, фруктами та баштанними культурами на території м. Лисичанська», яким було визначено 15 місць для торгівлі плодоовочевою продукцією на період з 01.06.2017 до 30.11.2017. На виконання рішення видано 6 суб’єктам господарювання погодження на розміщення об’єктів виїзної торгівлі овочами, фруктами та баштанними культурами у 10 місцях. За оперативними даними населенню міста, починаючи з 01.06.2017 по 30.11.2017 було реалізовано 338,61 тн. картоплі, 400,79 тн. овочів та 230,7 тн. баштанових культур на суму 5843,7 тис. грн.

Рішенням виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 16.05.2017 № 227 «Про організацію сезонної виїзної торгівлі морозивом та безалкогольними напоями на території міста Лисичанська» визначено 18 додаткових місць для здійснення торгівлі зазначеними товарами. На передодні свят були організовані тематичні ярмарки-продажі пасхальних кулічів в 14 місцях на території міста, ярмаркова передноворічна торгівля ялинками в 10 місцях в різних районах міста.

З метою попередження та ліквідації несанкціонованої торгівлі на території міста протягом останніх років організовано роботу мобільної групи, до складу якої входять представники Держпродспоживслужби, Національної поліції та органів місцевого самоврядування. Мобільною групою систематично відпрацьовувалися місця несанкціонованої торгівлі. Так, протягом 2017 року було проведено 28 рейдів, під час яких спеціалістами управління економіки на порушників складено 57 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУАП, сума штрафних санкцій склала 26,69 тис. грн. Співробітниками поліції, в рамках мобільної групи, складено 15 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУАП та 2 протоколи за ст. 160 КУАП.

В рамках наявних повноважень фахівцями відділу розвитку споживчого ринку управління економіки за звітний період було проведено 43 обстежень об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, з них 20 планових та 23 позапланове обстеження суб’єктів господарювання на предмет дотримання правил торговельного обслуговування та законодавства про захист прав споживачів, з них за невиконання приписів щодо усунення виявлених порушень складено 26 протоколів за ст. 155,159 КУАП, сума штрафів склала 1105,0 грн.

Одним із важливих напрямків роботи відділу розвитку споживчого ринку управління економіки є розгляд звернень громадян з питань порушення суб’єктами господарювання правил торгового обслуговування і законодавства по захисту прав споживачів. В 2017 відділом розглянуто 140 звернень громадян, із них 69 письмових, із них 16 — порушення правил торгового обслуговування; 4 — несанкціонована торгівля; 4 — цінова ситуація; 45 — з питань захисту прав споживачів, з них 24 — на неякісні продовольчі і промислові товари, 16 — на надання неякісних побутових послуг і порушення строків виконання договорів, 5 — з інших питань. Повернено грошових коштів на суму 13,55 тис. грн.; проведено заміну неякісних товарів, ремонт товарів на суму більше 55, тис. грн. Із загальної кількості розглянутих письмових звернень — 78% вирішено на користь споживачів. В решті випадків заявникам надані роз’яснення в відповідності з нормами діючого законодавства.

Протягом звітного періоду спеціалістами управління розглянуто більше 200 звернень і скарг, підготовлено і направлено відповіді більше ніж на 230 разових контрольних документи.

На постійному контролі в управлінні економіки знаходиться біля 30 щомісячних і квартальних документів (17 — відділ перспективного розвитку, 11 — відділ споживчого ринку). Загальна кількість вхідних документів складає біля 800 одиниць.

Упродовж звітного періоду працівники управління, відповідно до власних та делегованих повноважень, розглядали звернення, скарги, інформаційні запити від фізичних та юридичних осіб та готували пропозиції щодо вирішення проблем у встановлені терміни згідно чинного законодавства з питань соціально-економічного розвитку, здійснення діяльності щодо покращення інвестиційної привабливості міста та сприятливого середовища бізнесу, споживчого ринку, тощо.

Спеціалісти управління економіки протягом поточного року забезпечили в повному обсязі виконання самоврядних і делегованих повноважень та інших важливих питань, покладених згідно положення про управління та нормативних актів України.

Начальник управління економіки Олександр Некрасов