Про роботу фінансового управління Лисичанської міської ради за 2017 рік

За 2017 рік до загального фонду бюджету міста надійшло доходів 699,0 млн. грн., у тому числі:

 • — власних надходжень міського бюджету — 214,1 млн. грн.;
 • — субвенцій з державного та обласного бюджетів — 479,5 млн. грн.;
 • — дотацій з державного бюджету — 5,4 млн. грн.

До спеціального фонду бюджету надійшло 50,2 млн. грн., у тому числі:

 • — власні надходження бюджетних установ — 19,0 млн. грн.;
 • — субвенція з обласного бюджету — 30,4 млн. грн.;
 • — податкові надходження та кошти від відчуження землі комунальної власності —0,8 млн. грн.

На видатки по загальному фонду міського бюджету було спрямовано 702,1 млн. грн., у тому числі:

 • — на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних організацій — 133,6 млн. грн.
 • — на енергоносії та комунальні послуги — 35,0 млн. грн.;
 • — на продукти харчування та медикаменти — 9,7 млн. грн.;
 • — на поточні видатки установ охорони здоров’я — 19,3 млн. грн.;
 • — на соціальні виплати — 1,7 млн. грн.;
 • — на дотацію мм. Привіллю та Новодружеську — 1,9 млн. грн.;
 • — на інші поточні видатки (придбання предметів, матеріалів, оплата послуг бюджетних організацій) — 6,2 млн. грн.;
 • — на житлово-комунальне господарство — 20,5 млн. грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету профінансовано 474,2 млн. грн., у тому числі:

 • — на оплату праці педагогічних працівників — 74,8 млн. грн.;
 • — на оплату праці працівників та поточні видатки установ охорони здоров’я
 • — 105,7 млн. грн.;
 • — на субсидії, пільги, допомогу дітям, сім’ям з дітьми — 293,7 млн. грн.

У першочерговому порядку фінансувалися захищені статті видатків (заробітна плата, енергоносії, продукти харчування, медикаменти). Заробітна плата виплачується в повному обсязі у встановлені строки, прострочена заборгованість відсутня.

За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету та субвенцій профінансовано видатки на суму 52,6 млн. грн., з яких направлено:

 • — на заклади охорони здоров’я — 27,5 млн. грн.
 • — на заклади освіти — 7,6 млн. грн.,
 • — на установи культури — 1,6 млн. грн.,
 • — на установи фізкультури і спорту — 0,8 млн. грн.,
 • — на органи місцевого самоврядування — 1,1 млн. грн.,
 • — на житлово-комунальне господарство — 14 млн. грн.

За рахунок власних (платні послуги, оренда) та спонсорських надходжень спеціального фонду на утримання бюджетних установ направлено 18,4 млн. грн.

Крім цього кошти спеціального фонду бюджету за рахунок субвенції у сумі 17,1 млн. грн. були направлені на погашення різниці між фактичною вартістю постачання теплової енергії, гарячого та холодного водопостачання та водовідведення та встановленими тарифами.

У 2017 році доходна частина бюджету виконується і перевиконується практично за всіма власними надходженнями податків і зборів. У 2017 році план по доходах перевиконано на 11,0 млн. грн.

З початку року до міського бюджету надійшло 214,1 млн. грн., що дозволило забезпечити значний обсяг робіт з капітальних ремонтів та зміцнення матеріальної бази установ освіти, охорони здоров’я, культури, а також благоустрою міста. Особливу увагу приділено реалізації програми енергозбереження в комунальних закладах і установах, ремонтів житлового фонду, придбання обладнання.

Начальник фінансового управління О. В. Сапегина