Про роботу відділу освіти Лисичанської міської ради у 2017 році

У 2017 році діяльність відділу освіти, навчальних закладів міста була спрямована на реалізацію Програми розвитку системи освіти м. Лисичанська на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням восьмої сесії Лисичанської міської ради сьомого скликання від 24.03.2016 р. № 8/107. Аналіз стану розвитку освітньої галузі міста Лисичанська у 2017 році дає підстави визначити, що відділ освіти Лисичанської міської ради, педагогічні колективи закладів освіти проводили цілеспрямовану роботу щодо реалізації основних напрямів державної освітньої політики, забезпечення якості освіти, належних умов для організації та здійснення навчально-виховного процесу.

Мережа закладів освіти міста Лисичанська у 2017 році складає 21 заклад загальної середньої освіти, 2 заклади позашкільної освіти, 16 закладів дошкільної освіти (з них 14 комунальної форми власності).

Із числа закладів загальної середньої освіти:

- шкіл І-ІІ ступенів – 4;

- шкіл І-ІІІ ступенів – 17, з них:

- багатопрофільний ліцей;

- багатопрофільна гімназія;

- спеціалізовані школи І-ІІІ ступенів № 8, 27;

- НВК «Школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант»;

- НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад «Барвінок».

У 2017/2018 начальному році контингент учнів шкіл міста складає 8301 осіб на 380 класів. Середня наповнюваність класів у закладах зальної середньої освіти міста – 21,8 учня. До 37 перших класів прийнято 879 учнів, що на 45 дітей менше, ніж торік. У школах міста функціонує 34 групи подовженого дня з контингентом дітей 1123.

У місті функціонують 3 україномовні (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – НВК «Барвінок», загальноосвітні школи І-ІІ ступенів № 9, 24), 2 російськомовні (багатопрофільна гімназія, КЗ «ЗОШ І-ІІ ступенів № 29» та 16 двомовних шкіл. У 165 українських класах навчаються українською мовою 3173 учні, що становить 38,2% від загальної їх кількості. Перших класів з українською мовою навчання – 18, в яких навчається 428 учнів (48,7% від загальної кількості першокласників).

Для дітей з тимчасово неконтрольованих Україною територій на базі ЗОШ №14, ЗОШ №26, НВК «Гарант» організовано навчання учнів за формою екстернат. За цією формою навчання отримували освіту 91 учень, 73 з них – це випускники 9-го та 11-го класів, 3 учні –1-4 класи, 15 учнів – 5-8 класи.

Продовжується впровадження оновлених програм початкової школи та якісна реалізація Державного стандарту початкової освіти (у 1-4 класах) та Державного стандарту базової загальної середньої освіти (у 5-9 класах).

Учні шкіл міста своєчасно забезпечені підручниками. Показник забезпеченості школярів міста підручниками складає 99,9%.

З 2007 року у місті працює психолого-медико-педагогічна консультація, яка є структурним підрозділом методичного центру Лисичанської міської ради Луганської області.

Виявлення дітей проводиться під час відвідування шкіл з використанням екпрес-діагностик, ознайомлення з результатами навчання учнів, співбесід з учителями. Протягом 2017 року проведено 38 стаціонарних та одне виїзне психолого-діагностичне засідання ПМПК. Обстежено 199 дітей у віці від 2 до 18 років з різними порушеннями інтелектуального й психофізичного розвитку, з них 43 дитини мають інвалідність. Серед обстежених переважна більшість дітей з порушеннями мовлення та інтелекту, 64 та 56 осіб відповідно. За результатами психолого-педагогічного вивчення, спеціалісти ПМПК підготували висновки та рекомендації за встановленою формою (витяги з протоколу діагностичного засідання консультації). Специфіка розвитку дітей розглядається різноаспектно, починаючи з виявлення провідної причини відхилення в розвитку кожної дитини. При цьому максимально враховуються побажання батьків щодо вибору профілю закладу освіти, форми навчання.

З першого вересня 2017 року ще у трьох школах міста відкрито 4 класи з інклюзивною формою навчання. Таким чином, у 5 школах міста функціонують 12 інклюзивних класів, в яких навчаються 27 учнів з особливими освітніми потребами. У 3 закладах дошкільної освіти працюють інклюзивні групи, які відвідують 7 дошкільнят з різними відхиленнями психофізичного розвитку. Із впровадженням у освітній процес інклюзивної форми навчання спеціалістами ПМПК здійснюється методичний супровід педагогів міста. Організовуються консультації для педагогів, створюються умови для обміну досвідом роботи з дітьми, які навчаються за інклюзивною формою навчання. Проблемою є те, що в місті бракує дефектологів та корекційних педагогів. У зв’язку з цим спеціалісти ПМПК проводять роз’яснювальну роботу з адміністрацією закладів освіти з питання можливості отримання другої вищої освіти за спеціальностями «Дефектологія» та «Корекційна освіта» педагогами закладів освіти міста.

Одним із пріоритетних напрямків реалізації політики стосовно дітей в Україні є забезпечення їх якісними оздоровленням та відпочинком. Оздоровлення дітей в місті здійснюється відповідно до Міської цільової соціальної Програми оздоровлення дітей на 2016-2020 роки.

Згідно із Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-VII зі змінами від 06.06.2017 року № 2081-VIII, проведено відповідну роботу щодо організації оздоровчої кампанії 2017 року, а саме: поновлено та сформовано банк даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та які мають право на оздоровлення за бюджетні кошти; на нарадах директорів шкіл розглядалися питання щодо підготовчої роботи, організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку у 2017 року. Особлива увага приділялася оздоровленню дітей соціально незахищених категорій. За період оздоровчої кампанії в 14 літніх мовних таборах з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти міста в період з 06.06.17 по 21.06.17 р. відпочили 965 дітей. З них 800 дітей пільгових категорій, які відпочивали за кошти місцевого бюджету, та 165 – за батьківські кошти.

На оздоровлення до КУ «ЗЗОВ «Мрія» (Кремінна) в період з 19.06.17 по 09.07.2917 р. за кошти місцевого бюджету направлена 1 дитина пільгової категорії (член сім’ї загиблого ветерана війни). Також за рахунок бюджетних асигнувань у 2017 році була видана одноразова матеріальна допомога дітям-сиротам у сумі 83 500 грн.

Усього в місті функціонує 16 закладів дошкільної освіти, з них 14 закладів дошкільної освіти - комунальної форми власності, 2 - державної. У складі КЗ «Лисичанський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад «Барвінок» функціонують дві групи для дітей дошкільного віку. За проектною потужністю в закладах 2579 місць.

Згідно з проведеним обліком, дітей від 3 до 6 (7) років у місті мешкає 4636 дітей. З них 2385 відвідують заклади дошкільної освіти міста. 317 дітей відвідують заклади державної форми власності, 2068 – комунальної. Закладами дошкільної освіти всього охоплено 51,5% дітей дошкільного віку.

У 6 закладах дошкільної освіти міста функціонують 8 спеціалізованих груп для дітей з тяжкими порушеннями мовлення та порушеннями зору. Всього в таких групах виховується 110 дітей дошкільного віку. У місті відкриті 3 інклюзивні групи, в які зараховано 7 дітей з інвалідністю. Групи функціонують в закладах дошкільної освіти № 3 «Дюймовочка», № 7 «Іскорка», № 13 «Ромашка».

Заклади дошкільної освіти №3 «Дюймовочка», №13 «Ромашка» у 2017 році тісно співпрацювали з міжнародним фондом ЮНІСЕФ, що дало можливість органам місцевого самоврядування в короткі терміни відремонтувати та обладнати додаткові групи в цих закладах.

Одним із пріоритетних напрямів роботи закладів дошкільної освіти є організація повноцінного та якісного харчування вихованців. Від його ефективної організації залежить здоров’я та гармонійний розвиток дітей. У дитячих садках комунальної форми власності харчування складає 23.00 грн. на одну дитину дошкільного віку в день та 16.00 грн. – на одну дитину раннього віку. Батьки оплачують 50% вартості харчування дітей, 50% - кошти місцевого бюджету. Кількість дітей пільгової категорії складає 144 особи. З них отримували харчування безкоштовно (за рахунок місцевого бюджету) – 29 осіб.

З 01.09.2017 року додатково безкоштовно в закладах дошкільної освіти харчуються 119 дітей з сімей учасників бойових дій в зоні проведення АТО.

За 2017 рік значно поповнилася матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів. За кошти місцевого бюджету придбані обладнання для харчоблоків, спортивне обладнання, комплекти постільної білизни, медичне обладнання та медикаменти, офтальмологічне обладнання для дітей спеціалізованих груп, ноутбуки, бактерицидні опромінювачі. Це допомогло створити безпечні та сприятливі умови для перебування дітей в закладах.

Належна увага відділом освіти приділялася питанню забезпечення освітнього процесу відповідними педагогічними кадрами. У закладах освіти міста працюють 1040 педагогів, з них 765 – у школах, 228 – у закладах дошкільної освіти, 47 педпрацівників – у закладах позашкільної освіти.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом курсової перепідготовки здійснюється згідно з планом-графіком відділу освіти, методичного центру, Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та замовленням закладів освіти. Педагоги мають можливість самостійно обирати форму проходження курсів підвищення кваліфікації. Відділ освіти у повній мірі задовольняє потреби педагогічних працівників у підвищенні кваліфікації згідно з чинним законодавством.

КУ «Лисичанський методичний центр» забезпечив належну організацію та перепідготовку педагогів міста різними формами підвищення кваліфікації: денна, заочна, дистанційна.

У 2017 році курси підвищення кваліфікації при ЛОІППО пройшли 231 педагог, що становить 22,2% від загальної кількості працівників системи освіти (всього - 1040):

· за денною формою навчання – 65 (28,13%);

· за фаховим модулем (триденні ) –16 (6,92%).

Всього за денною формою - 81 особа.

· За заочною формою навчання – 145 (62,78%);

· за дистанційною формою навчання – 5 (2,17%).

З них:

Педагоги ДНЗ – 65 осіб ( 28,1%); педагоги ЗНЗ – 161 осіб (69,7%)

· керівники ДНЗ - 3 особи; керівники ЗНЗ - 7 осіб;

· фахівці ДНЗ – 62 особи; фахівці ЗНЗ – 154 особи.

Педагоги ПНЗ – 5 осіб (2,2%).

• керівники ПНЗ -

• фахівці ПНЗ - 5 осіб.

Протягом року на базі КУ «Лисичанський методичний центр» із залученням викладачів ЛОІППО було організовано курсову перепідготовку за заочною формою навчання для 96 педагогів міста:

· вчителів початкових класів – 23 особи;

· вчителів іноземної мови – 15 осіб;

· вчителів української мови та зарубіжної літератури - 19 осіб;

· вихователів ДНЗ - 42 особи.

В Університеті менеджменту освіти АПН України (м. Київ) пройшли курсову перепідготовку 2 спеціалісти відділу освіти.

При Луганському Національному університеті імені Тараса Шевченка підвищили кваліфікацію 16 педагогів.

Протягом року вивчався на міському рівні перспективний педагогічний досвід 22 педагогів міста, досвід 6 вчителів вивчав ЛОІППО за рекомендацією ЛМЦ. Поповнено банк даних ППД педпрацівників міста. Приділялась належна увага молодим вчителям. Продуктивно працювала школа молодого вчителя.

Експериментальну діяльність продовжують 6 навчальних закладів. Це гімназія, ліцей, НВК «Гарант», КЗ ЛСШ № 8, ЗОШ № 12, 6.

Зростанню професійної майстерності педагогів та розповсюдженню їх передового педагогічного досвіду сприяє участь у різноманітних конкурсах фахової майстерності «Учитель року», «Вчитель-новатор», «Панорама творчих уроків» тощо.

100% загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів міста підключені до мережі Інтернет та мають власні сайти. Дев’ятий рік поспіль працює веб-сайт Лисичанського методичного центру, цього року був створений сайт «Дошкільна освіта Лисичанська».

Для участі дітей у науково-дослідницькій діяльності на базі Східноукраїнського національного університету імені В. Даля у 2017-2018 навчальному у місті Лисичанську працювала обласна очно-заочна школа МАН, секції якої у вихідні дні відвідувало 91 обдаровані учні ЗНЗ Лисичанська.

У 2017-2018 навчальному році продовжено роботу над реалізацією проекту «Обдарована дитина» міської Програми розвитку системи освіти.

У 2017-2018 навчальному році у I етапі (шкільному) Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів взяли участь 6 563 учня, у II етапі (міському) Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів взяли участь 957 учнів, переможцями стали 214 учнів. Першу п’ятірку кращих команд шкіл міста стабільно протягом останніх трьох років становлять Лисичанська СШ № 8, Лисичанська багатопрофільна гімназія, Лисичанський багатопрофільний ліцей, Лисичанська ЗОШ № 6. Лисичанська СШ № 27

Переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад стали у 2017 році 45 учнів.

У рейтингу міст і районів Луганської області за кількістю переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад та за підсумками командної участі місто Лисичанськ в 2017 році посів 2 місце.

У 2017 році у ІV етапі Всеукраїнських предметних олімпіад брали участь і зайняли III призові місця 2 учениці Лисичанської багатопрофільної гімназії та Лисичанського багатопрофільного ліцею (французька мова, основи правознавства), 4 учнів Лисичанської багатопрофільної гімназії (фізика), ЗОШ № 4 (обслуговуюча праця), ЗОШ № 12 (технічна праця), ЗОШ № 30 (географія).

У ХХIІ міському конкурсі-захисті МАН у 2017 році взяли участь 25 учнів ліцею, гімназії і 2 учні ЗОШ № 26 і 1 учень ЛСШ № 8. Захист наукових досліджень проходив у 15 секціях 9 наукових відділень.

Переможцями ХХІIІ обласного конкурсу-захисту МАН у 2017 році стали 10 учнів. У порівнянні з результатом минулого року цей показник вищий на 20%.

Перемогу вибороли 6 учнів гімназії, 4 учениці ліцею.

Виховний процес в навчальних закладах міста – цілісна, динамічна система, мета якої – розвиток інтелігентної, компетентної, відповідальної особистості, яка виявляє свої здібності в різних сферах життєдіяльності.

Виховна робота в навчальних закладах міста протягом 2016-2017 н.р. була спланована відповідно до положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Постанови Верховної Ради України від 22.12.16 року № 1807 «Про відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2017 році», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.16 № 954-р «Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.16 № 777-р «Про заходи щодо 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року» та інших нормативно-правових актів, а також на основі аналізу стану і проблем виховного процесу в закладах освіти міста в попередні роки.

Задля консолідації громадськості було суттєво посилено патріотичний характер навчання та виховання. Зусилля педагогів у 2017 році були спрямовані на виховання учнів у дусі патріотичного обов’язку, поваги до Української державності.

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей здійснюється на прикладах героїчної боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху в Україні, на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

У національно-патріотичному вихованні дітей використовується і виховний потенціал, пов’язаний із героїзмом українців, які боролися в арміях держав - учасників Антигітлерівської коаліції та в рухах опору нацистській Німеччині та її союзникам під час Другої світової війни 1939-1945 років, учасників міжнародних операцій з підтримки миру і безпеки.

Також одним із важливих чинників національно-патріотичного виховання учнів міста згідно Указу Президента України від 23.03.17 №75/2017 «Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору-масових політичних репресій 1937-1938 років» є шанобливе ставлення до пам’яті жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів в Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій і депортацій.

Водночас важливою складовою національно-патріотичного виховання у 2017 році стало поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту.

Патріотичне виховання в навчальних закладах міста наскрізь пронизує весь навчально-виховний процес, органічно поєднує національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, базується на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут, долю країни.

Патріотичним вихованням охоплено усіх учасників освітнього процесу, що сприяє формуванню у дітей, утвердженню у педагогів, батьків національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України.

Особлива увага приділялась дітям та сім’ям, які переїхали із території військових дій. Педагогічними працівниками, психологами велась постійна робота щодо їх адаптації у нових умовах і колективах, залучення їх до активної діяльності, участі у позаурочних заходах.

Всі заходи, що відбулися в закладах освіти міста, наповнені громадянсько-патріотичним змістом, вони стверджували ідею спільності інтересів і взаємоповаги усіх громадян України, підтримували прагнення кожної особистості до духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку задля розквіту держави в цілому.

В закладах освіти надавалася перевага активним формам роботи, що передбачали самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду; сприяли формуванню національної свідомості, критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи, відповідальності за свої дії та вчинки: громадській, волонтерській діяльності, соціальним практикам, пошуковій, дослідницькій та проектній діяльності, дискусійним клубам, діяльності учнівських прес-центрів, флеш-мобам, акціям.

Згідно з планом роботи відділу освіти, у закладах освіти міста були відзначені національні свята та пам’ятні дати, зокрема День захисника України, День Гідності і Свободи, День Збройних Сил України, День Соборності України, День Української писемності та мови тощо, навчальні заклади керувалися методичними матеріалами Українського інституту національної пам’яті; організовувалися семінари, круглі столи; проводились військово-спортивні змагання, конкурси творів образотворчого мистецтва; вшановували сучасних героїв-захисників України, пам'ять загиблих за свободу, єдність та незалежність українського народу. В усіх навчальних закладах поновлені куточки Державної символіки та створені нові куточки, присвячені подіям Революції Гідності та воїнам АТО.

Реалії сьогодення визначили пріоритетні напрями роботи з військово-патріотичного виховання дітей і молоді. В закладах освіти пройшов цикл Уроків мужності за участю воїнів АТО, які стали прикладом мужності і звитяги та героїзму сучасних борців за незалежність і цілісність держави. На базі Центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю відбулась святкова зустріч учнівської молоді з військовослужбовцями «Одна історія між сотні». Під час заходу пройшла акція «Напиши листа солдату» з вручення листів, посилок військовослужбовцям.

Юнаки-випускники навчальних закладів стали учасниками змагань допризовної молоді. Кращими виявились юнаки ліцею,ЗОШ № 7, 25. Під час навчально-польових зборів для майбутніх захисників Вітчизни були організовані початкові стрільби з АК-74 на полігоні . Вже традиційно шкільні команди взяли участь у міських змагання зі стрільби «Кубок Сокола».

В цьому навчальному році в місті відбулись заходи в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). В рамках Гри протягом року проведено низку заходів національно-патріотичного спрямування. На обласному етапі місто гідно представила команда багатопрофільного ліцею.

Учні взяли участь у міських заходах до Дня пам’яті й примирення та Перемоги над нацизмом у Європі.

Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність педагогів, учнів, батьків, яка через конкретну практичну діяльність сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми нових навичок, формуванню у них прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України. В навчальних закладах створено волонтерські загони. Волонтери беруть участь у благодійних заходах «Дітям Чорнобиля», «Портфель другові», «Ми поруч», «Голуб надії», «Почуйте всі!»,«Напиши листа солдату», «Патріотичні смаколики», «Посилка солдату», акції милосердя з надання допомоги переселенцям. Усі школи міста взяли участь в щорічній акції «Від серця до серця», під час проведення якої були зібрані кошти, пізніше перераховані на придбання медичного обладнання дитячих лікарень області. ЗОШ № 29 продовжила роботу в рамках соціального проекту «60+». Масштабним проектом року став «Пасхальний ярмарок» в рамках акції «Від серця до серця». Під час заходу було зібрано близько десяти тисяч гривень. Кошти перераховані на придбання медичного обладнання для дитячих лікарень області.

З метою підтримки та виховання шанобливого ставлення до ветеранів, вчителів-пенсіонерів, людей похилого віку та інвалідів проводяться традиційні заходи: місячники практичної допомоги, операції «Благоустрій», концерти для ветеранів, новорічні ранки для дітей-інвалідів тощо.

Однім з напрямків роботи з патріотичного виховання є організація роботи шкільних музеїв. При закладах освіти м. Лисичанська діє 11 музеїв. Музеї при закладах освіти м. Лисичанська мають значні фондові колекції, створені цікаві експозиції різних профілів, проводиться робота по залученню учнівської молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини українського народу. На виконання Закону України музеї при закладах освіти м. Лисичанська є осередками освіти і виховання, які сприяють формуванню у молодого покоління національної свідомості, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток історії, матеріальної і духовної культури. У музеях при навчальних закладах заплановано та створено постійно діючі стенди та експозиції, що відображають події збройної боротьби українського народу за територіальну цілісність нашої країни, участь випускників навчальних закладів в антитерористичній операції.

З метою подальшого розвитку творчо обдарованих дітей, формування національно-патріотичної свідомості, любові до своєї Батьківщини, родини, формування навичок здорового способу життя, популяризації духовних та моральних надбань, сприяння формуванню громадської позиції та соціально – правової активності учнів, підвищення культурної компетентності учнівської молоді в 2017 році навчальні заклади традиційно взяли участь у Всеукраїнських, регіональних, обласних конкурсах, акціях, експедиціях та оглядах.

Так, в рамках міських, обласних, регіональних та Всеукраїнських екологічних програм учні міста залучаються до діяльності з вивчення стану оточуючого середовища. Навчальні заклади стали учасниками міських турів понад двадцяти природоохоронних конкурсів та акцій . В листопаді на базі ЦПРШМ відбулась екологічна конференція, присвячена Дню Сіверського Дінця за участю керівництва Сіверсько-Донецького басейного Управління водних ресурсів.

У місті працює два заклади позашкільної освіти: Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» та Центр позашкільної роботи зі школярами та молоддю. У ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 проводяться заняття гуртків екологічного напрямку Центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю.

Навчально-виховна діяльність ПШНЗ спрямована на розвиток потреби вихованців до пізнання і творчості, зміцнення здоров’я, професійного самовизначення та творчої праці, морального виховання та формування загальної культури, з урахуванням потреб дітей, сім’ї, загальноосвітніх закладів міста, дитячих та юнацьких громадський об’єднань.

Заклади позашкільної освіти міста надають безкоштовні послуги, створюють додаткові можливості для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дітей та підлітків, здійснюють соціальні функції стосовно забезпечення змістовного дозвілля дітей, молоді, навчають вихованців за художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, історико-краєзнавчим, спортивним, гуманітарним, технічним, соціально-реабілітаційним, науково-технічним напрямами.

Педагогічні колективи ПШНЗ надають допомогу педагогічним колективам загальноосвітніх закладів щодо питань організації позашкільної діяльності, дозвілля дітей та підлітків.

В організацію навчально-виховного процесу ПШНЗ входять питання залучення до позашкільної освіти дітей різних соціальних груп, посилення профілактичної та правовиховної роботи, виявлення дітей категорії багатодітних, сиріт, напівсиріт, важких і потенційно важких підлітків.

У позашкільних навчальних закладах працює 179 гуртків, в яких займаються 2645 школярів. Постійно проводиться моніторинг роботи позашкільних навчальних закладів у рамках виконання Програми розвитку позашкільних навчальних закладів.

Школою виховання лідерів незалежної України стала міська громадська дитяча організація «ДОЛЯ». Міська рада організацій - координатор міських колективно-творчих справ, організатор участі школярів у всіх міських заходах. Самоврядування в навчальних закладах набуває досвіду творчого потенціалу в діяльності шкільного колективу. В міській рейтинговій програмі-змаганні «Зроби крок» беруть участь 21 шкільний колектив.

На постійному контролі відділу освіти, загальноосвітніх навчальних закладів перебуває превентивне виховання учнівської молоді, яке спрямоване на розвиток правосвідомості учнів – формування правової культури, знання Конституції, прав і обов’язків громадян України, поваги до національної символіки, засвоєння основ державного, трудового, цивільного, сімейного, кримінального права, виховання поваги до права, законів і норм співжиття у суспільстві, на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, проявів асоціальної поведінки. Питання профілактики злочинності та правопорушень серед дітей розглядаються на засіданнях педагогічних рад шкіл, Радах з профілактики правопорушень.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Національної стратегії з оздоровчої рухової активності, Постанови Верховної Ради України «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади від 19.10.2016 № 1695, Міської Програми розвитку системи освіти м. Лисичанська та з метою зміцнення здоров’я, запобігання антисоціальних проявів серед учнівської молоді відділом освіти та навчальними закладами у 2017 році проводилися спортивно-масові заходи у відповідності з планом, розробленим згідно з Календарним планом роботи департаменту освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації, обласного відділення комітету фізкультури і спорту.

Розвиток фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах м. Лисичанська націлений, насамперед, на зміцнення здоров’я учнів, фізичний розвиток і рухову активність. Одним із діючих засобів зміцнення здоров’я учнів, поліпшення їхнього фізичного розвитку є проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня школи, організація і проведення загальношкільних фізкультурно-масових і спортивних заходів, які відіграють важливу роль у житті молоді. З цією метою щорічно проводиться міська спартакіада школярів. В рамках спартакіади ведеться пропагандистська та практична робота з питань фізичної культури та спорту. Завдяки дням здоров’я, спортивним святам та розвагам, змаганням, спортивним фестивалям та акціям діти, які не охоплені заняттями в спортивних гуртках та секціях, починають проявляти зацікавленість та інтерес до фізичної культури і спорту.

Відділом освіти та закладами загальної середньої освіти у 2017 році проводилася організаційна і практична робота щодо попередження та профілактики злочинності, правопорушень, безпритульності і бездоглядності серед неповнолітніх.

Протягом 2017 року учні закладів освіти вчинили 7 злочинів та правопорушень. За аналогічний період 2016 року було зареєстровано 12 випадків вчинення учнями злочинів та правопорушень. З метою запобігання скоєння дітьми правопорушень та злочинів налагоджена взаємодія відділу освіти з службою у справах дітей, сектором ювенальної превенції. Розроблені та затверджені спільні заходи роботи всіх причетних до роботи з дітьми структур. Працівниками правоохоронних органів з учнями закладів освіти міста проводяться профілактичні бесіди, тренінги щодо правової освіти дітей.

Щомісячно здійснюється інформування відділу освіти сектором ювенальної превенції та службою у справах дітей про злочини та правопорушення, вчинені неповнолітніми протягом звітного періоду, проводиться ретельний аналіз причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів. За учнями, які потребують додаткової підвищеної уваги, закріплені наставники, затверджено індивідуальний план роботи з дітьми.

Відділом освіти та навчальними закладами загальної середньої освіти проводиться робота щодо соціального захисту дітей пільгових категорій, приділяється належна увага реалізації нормативно-законодавчих актів у частині соціального захисту учасників навчально-виховного процесу. Створено та постійно оновлюються статистичні дані про дітей пільгових категорій. Крім того, в навчальних закладах створено соціальні паспорти, які відображають кількісний та якісний склад учнів пільгових категорій. Так в закладах загальної середньої освіти навчається 168 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 143 інваліди, 16 дітей, які постраждали від аварії на ЧАЄС, 66 дітей з малозабезпечених сімей, 4 дітей перебувають на обліку в секторі ювенальної превенції та у службі у справах дітей, 29 дітей перебувають на шкільних профілактичних обліках, внутрішньо переміщені особи - 363 дитини та дітей учасників АТО - 224 учнів.

Протягом року значна увага приділялась правовому вихованню учнів. Було організовано всеобуч для батьків, розглядались питання правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за виховання дітей, збереження життя та здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми і насильства в сім'ї, протидії ксенофобським проявам, профорієнтації, протидії торгівлі людьми. Керівниками закладів освіти проведено профілактичні індивідуальні бесіди з батьками учнів, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку. З 25 листопада по 10 грудня 2017 року проведено заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», Тижня протидії торгівлі людьми, Тижня права.

Протягом року проводилась робота щодо формування здорового способу життя. Відділом освіти проведені міські конкурси Юних інспекторів руху (лютий 2017), Дружин юних пожежників (березень 2017), «Молодь обирає здоров’я» (грудень 2017).

Відділом освіти створені всі умови щодо організації безкоштовного харчування учнів. Протягом 2017 року безкоштовним харчуванням були забезпечені пільгові категорії учнів відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» для дітей-сиріт, дітей, залишених без батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах на суму 12 грн. на день. Учні початкових класів забезпечені безкоштовним харчуванням на суму 10 грн. на день. З 1 вересня 2017 року діти з сімей учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції також були забезпечені безкоштовним харчуванням у сумі 12 грн. на день.

Питання функціонування і розвитку системи освіти міста знаходяться під постійною увагою міської влади, регулярно розглядаються на сесіях Лисичанської міської ради, засіданнях постійних комісій та виконавчого комітету міської ради.

Значну увагу у 2017 приділено посиленню матеріально-технічної бази навчальних закладів. У всіх закладах освіти міста зроблені поточні ремонти – ремонт систем опалення, водопостачання та водовідведення, ремонти внутрішніх приміщень будівель.

За рахунок коштів місцевого бюджету були заплановані та зроблені такі капітальні ремонти:

- Будівництво блочної котельні на твердому паливі для теплопостачання та капітальний ремонт системи опалення Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 24

- Капітальний ремонт системи водопостачання КЗ "Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27"

- Капітальний ремонт системи водопостачання Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 9"

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон із енергозберігаючим склом у КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12" -58 шт.

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон із енергозберігаючим склом у КЗ "Лисичанський НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - ДНЗ "Барвінок" – 150 шт.

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон із енергозберігаючим склом у КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7» – 46 шт.

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон із енергозберігаючим склом у КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30" – 37 шт.

- Капітальний ремонт покрівлі КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 29»

- Капітальний ремонт системи опалення КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Іскорка»

- Капітальний ремонт для відкриття інклюзивної групи КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 «Дюймовочка»

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон та дверей з використанням скла із енергозберігаючим покриттям у КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 9 «Червона шапочка»

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон та дверей із енергозберігаючим склом у КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 «Теремок» - 13 шт.

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон та дверей із енергозберігаючим склом у КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Усмішка» - 9 шт.

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон та дверей із енергозберігаючим склом у Лисичанській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 9 – 7 шт.

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон та дверей із енергозберігаючим склом КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27» – 20 шт.

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон та дверей із енергозберігаючим склом у КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 18» – 6 шт.

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон та дверей із енергозберігаючим склом у Лисичанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 – 9 шт.

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон та дверей із енергозберігаючим склом у Лисичанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 26 – 20 шт.

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон та дверей із енергозберігаючим склом у КЗ «НВК загальноосвітня школа І-ІІ ст. - ліцей «Гарант» – 14 шт.

- Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон та дверей із енергозберігаючим склом у Лисичанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 14 – 19 шт.

- Придбання комп’ютерної техніки для закладів загальної середньої та дошкільної освіти

- Капітальний ремонт будівлі КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7»

- Придбання обладнання для шкільних їдалень закладів загальної середньої освіти та обладнання для харчоблоків закладів дошкільної освіти.

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконані роботи:

- Придбання навчального комп’ютерного комплексу з мультімедійними засобами навчання, засобів навчання для кабінету хімії та електронних засобів навчання (комп’ютерного обладнання) для Лисичанської багатопрофільної гімназії

- Капітальний ремонт будівлі Лисичанського центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю.

У відділі освіти посадовими особами здійснюється особистий прийом громадян, ведуться журнал реєстрації прийому громадян та журнал реєстрації звернень громадян. Відповіді заявникам надаються своєчасно, відповідно до термінів, установлених чинним законодавством.

Виходячи з аналізу стану і розвитку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста Лисичанська у 2017 році, відповідно до нормативних документів у галузі освіти, з метою створення необхідних організаційних, соціально-економічних, психолого-педагогічних умов функціонування і розвитку системи освіти міста відділ освіти, педагогічні колективи навчальних закладів у 2018 році продовжать працювати над реалізацією Програми розвитку освіти м. Лисичанська.

Начальник відділу освіти Лисичанської міської ради Тетяна Худоба